Hyppää sisältöön
UutinenITEA4-hankkeessa ideoidaan IoT-mittareita tuulivoimaloiden ylläpitoon

ITEA4-hankkeessa ideoidaan IoT-mittareita tuulivoimaloiden ylläpitoon

2.3.2023 – Granlundin korjausrakentamisen asiantuntijat osallistuvat kansainväliseen tutkimushankkeeseen, jossa ideoidaan uusia IoT-ratkaisuja esimerkiksi tuulivoimaloiden kunnon seurantaan. Etämittaroinnin tavoitteena on ennakoiva huolto myös äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa.

Aihepiiri
Data ja digitalisaatio, Innovaatiot
Jaa

Tammikuussa käynnistynyt GenerIoT (Generating and Deploying Lightweight, Secure and Zero-overhead Software for Multipurpose IoT Devices) on kansainvälisen yrityskonsortion yhteishanke, jota rahoittaa Suomessa Business Finland. Granlund osallistuu hankkeessa uusien IoT-ratkaisujen tutkimiseen.

“Tavoitteena on tehostaa tarpeenmukaista huoltoa vaativissa hajautetun infran kohteissa”, kertoo korjausrakentamisen ryhmäpäällikkö Tuomas Alinikula. Tekoälypohjaisten mittareiden avulla voidaan seurata kustannustehokkaasti myös maantieteellisesti kaukana toisistaan sijaitsevien kohteiden, kuten merituulivoimaloiden, toimintaa ja korjaustarpeita. “IoT-mittari tuo paikan päälle silmät, jotka mahdollistavat kohteen etävalvonnan.”

Tavoitteena on tehostaa tarpeenmukaista huoltoa vaativissa hajautetun infran kohteissa.

Tuomas Alinikula, ryhmäpäällikkö

Tuulivoimaloiden IoT-ratkaisuilla on myös vientipotentiaalia

Granlundin asiantuntijoiden sovelluskohteiksi on valittu tuulivoimalat. “Äärimmäisissä olosuhteissa toimiville mittareille on tarvetta monenlaisissa infrarakohteissa, joten meille voi ehdottaa muitakin sovelluskohteita”, Alinikula sanoo. Lisäksi hankkeessa kehitetään tuulivoimasektorin yhteistyöverkostoja, ja kotimaassa tutkimuskumppanina on jo Tampereen yliopisto.

Yhteistyötä tehdään myös Granlundin Innovaatiot-osaston kanssa, jolla on pitkä kokemus kansainvälisten tutkimushankkeiden valmistelusta ja läpiviennistä. Innovaatiot-osaston johtaja Heikki Ihasalon mielestä hanke on Granlundille hieno mahdollisuus tunnustella uusia asiakassegmenttejä. “Tuulivoimaan liittyvä liiketoiminta kasvaa Euroopan tasolla valtavasti, joten uusilla IoT-ratkaisuilla on myös vientipotentiaalia.”

Uusia tutkimus- ja korjauskäytäntöjä tuulivoimaloihin

Granlundin korjausrakentamisen asiantuntijat soveltavat hankkeessa laajaa substanssiosaamistaan rakennusten etämittaroinnista ja kuntotutkimuksista tuulivoimaloihin. “Tuulivoimasektori on alana niin uusi, ettei vakiintuneita mittaus-, tutkimus- ja korjauskäytäntöjä vielä ole”, toteaa Granlundin korjausrakentamisen tutkimuspäällikkö Esko Sistonen. Hänen erikoisalaansa ovat muun muassa tuulivoimaloissakin käytetyt jälkijännitetyt betonirakenteet ja niiden kunnon analysointi.

Yli 100-metriä korkeat tuulivoimalat altistuvat suurelle dynaamiselle rasitukselle, joka vaihtelee paikallisten olosuhteiden mukaan esimerkiksi etelärannikolla, Lapissa tai merellä. Hankkeessa tullaankin tutkimaan, millä keinoilla tuulivoimaloiden kuormankantokyky voidaan varmistaa kaikissa tilanteissa. “Saamme varmasti tärkeää lisätietoa siitä, minkälaisia rasitusolosuhteita suomalaiset tuulivoimalat joutuvat kestämään ja miten tuulivoimalat kannattaa pohjolassa rakentaa”, Alinikula lisää.

Saamme varmasti tärkeää lisätietoa siitä, minkälaisia rasitusolosuhteita suomalaiset tuulivoimalat joutuvat kestämään ja miten tuulivoimalat kannattaa pohjolassa rakentaa.

Tuomas Alinikula, ryhmäpäällikkö

Elinkaarikestävyys korostuu tulevaisuuden tuulivoimaloissa

Korjaustoimenpiteiden ennakoinnilla tähdätään ennen kaikkea ylläpitokustannusten hallintaan. Viat pyritään korjaamaan, ennen kuin ne kasvavat aina vain kalliimmiksi yllätyksiksi. Lisäksi tavoitteena on tuulivoimaloiden elinkaaren pidentäminen. Alinikulan mukaan tuulivoimaloiden käyttöikä on saattanut jäädä tähän asti lyhyeksi, koska teknologinen kehitys on mahdollistanut jatkuvan tehojen kasvattamisen. “Nyt tehoissa ei ole enää niin paljon parannettavaa, joten elinkaarikestävyys korostuu.”

Tuulivoimaloiden toimintavarmuus elinkaaren kaikissa vaiheissa on myös kansantaloudellinen kysymys. Pian Suomen sähköstä jopa 30 prosenttia tuotetaan tuulivoimalla. “Jokainen tuotannon keskeytys näkyy sähkön pörssihinnassa ja kuluttajien kukkarossa”, Alinikula sanoo. Elinkaarikestävyydellä vaikutetaan myös resurssitehokkuuteen: jokainen tuulivoimala vaatii suuria määriä betonia ja terästä. “Siksi tuulivoimalan koko elinkaaren optimointi on tärkeää.”

Lue lisää hankkeesta!

Haluatko kuulla lisää?

Tuomas Alinikula

Ryhmäpäällikkö
Granlund Oy

Esko Sistonen

Tutkimuspäällikkö
Granlund Oy

Lisää uutisiamme

Vuoden 2023 palkittuja opinnäytetöitä juhlistettiin Granlundilla

20.11.2023 – Tämän vuoden palkitut opinnäytetyöt käsittelivät energiasta saatavaa dataa, ulospuhallusilmaa toimistorakennuksissa sekä tarpeenmukaista ilmanvaihtoa.

Uutinen

4D-suunnittelu edistää tiedolla johtamista

17.11.2023 – 4D-suunnittelua voi hyödyntää monessa. Lue, miten palvelu tuki tietomallien käyttöä Lujatalon työmaalla ja tehostaa datalla johtamista Vektor IO:n infrahankkeissa.

Uutinen

Kuinka 4D-suunnittelu tehostaa rakennushankkeita?

10.11.2023 – Asiakkaamme kertovat, miten 4D on vaikuttanut purkuhankkeiden aikatauluihin Purkupihalla, läpinäkyvyyteen Helsinki-Vantaan kehitysohjelmassa ja suunnittelun laatuun Destialla.

Uutinen

Arkkitehtitoimisto ON Oy:sta tulee osa Granlund Kuopiota

07.11.2023 – Granlund on ostanut kuopiolaisen Arkkitehtitoimisto ON Oy:n osakekannan. Kauppa astuu voimaan 1.1.2024.

Uutinen

SCANVAC-palkinto Pekka Metsille

31.10.2023 – SCANVAC myöntää joka toinen vuosi LVI-alan palkinnon pohjoismaiselle yksityishenkilölle, yritykselle tai organisaatiolle, joka on antanut merkittävän panoksensa alalle.

Uutinen

Miten suunniteltiin edistyksellisen paloturvallinen Länsimetro?

31.10.2023 – Länsimetron turvallisuusratkaisut ovat edistyksellisiä kansainvälisessäkin mittakaavassa. Granlundin suunnittelijat olivat valitsemassa ratkaisuja, joilla paloturvallisuudesta huolehditaan monen järjestelmän yhteispelillä.

Uutinen

Lean-ajattelu vauhdittaa rakennusalan vihreää siirtymää

19.10.2023 – Rakennusalan muutosliikettä kohti lean-periaatteita ajava RAIN3-hanke kerää yhteen alan eri asiantuntijoita. Granlundilla järjestetyssä Lean ja vihreä siirtymä -työpajassa käsiteltiin vähähiilisen…

Uutinen

Granlundin alueyhtiöt sulautuvat Granlund Oy:hyn 31.10.2023

11.10.2023 – Asiakas- ja yhteistyökumppanitiedotteemme kokoaa olennaiset asiat liittyen Granlundin yhdistymiseen marraskuun alusta alkaen.

Uutinen

Miten onnistut kiinteistöjen ylläpidon kilpailutuksissa?

09.10.2023 – Jos kilpailutuksia ei tehdä eikä sopimussisältöjä ole vähään aikaan päivitetty, kustannukset karkaavat helposti käsistä, laatu voi heiketä ja palvelujen sisältö…

Uutinen

Mitä tietoa etsit?