Hyppää sisältöön
Älykäs kiinteistöportfolio on käyttäjäystävällinen ja hiilineutraali

Älykäs kiinteistöportfolio on käyttäjäystävällinen ja hiilineutraali

30.6.2022 – Mitä useampi kiinteistö, sitä suuremmat ovat mahdollisuudet esimerkiksi käyttökustannusten vähentämisessä, energiansäästössä ja päästöjen vähentämisessä. Miten älykkään kiinteistöportfolion toteuttamisessa kannattaa edetä?

Aihepiiri
Data ja digitalisaatio
Jaa

Yksi merkittävimpiä älykkyyden etuja on yhä tehokkaampi kiinteistöportfolion johtaminen ja hallinnointi kokonaisuutena. Älykkäät ratkaisut ja keskitetyn tiedon hyödyntäminen mahdollistavat kiinteistökokonaisuuden käytön ja ylläpidon optimoinnin.  Äly auttaa parantamaan kiinteistöjen käyttäjäkokemusta ja pitämään huolta kiinteistöjen asiakkaiden viihtyvyydestä.

Ylläpidon ennakoitavuus ja tehokkuus pienentävät kiinteistöportfolion käyttökustannuksia. Koko kiinteistöportfolion kattava energiaoptimointi tuo säästöjä sekä energialaskuihin että syntyviin päästöihin. Parantunut käyttäjien tyytyväisyys ja kutistuneet käyttökustannukset yhdessä näkyvät kiinteistöomaisuuden tuottavuudessa.

Älykkäät ratkaisut tuovat uusia välineitä myös kiinteistöjen kehittämiseen. ”Älyn avulla lisääntynyt muuntojoustavuus varmistaa laajemmat mahdollisuudet kiinteistöjen kehitykselle tulevaisuudessa”, sanoo Granlundilla rakennusautomaatiosuunnittelua johtava Jukka Karhu.

Älyn avulla lisääntynyt muuntojoustavuus varmistaa laajemmat mahdollisuudet kiinteistöjen kehitykselle tulevaisuudessa.

Jukka Karhu, osastonjohtaja, rakennusautomaatio, Granlund

Älykkyys auttaa saavuttamaan kiinteistöportfolion tavoitteet

Kiinteistöstrategia ohjaa, mitä älykkäillä ratkaisuilla halutaan saavuttaa. Mitkä ovat kiinteistöomaisuuden ESG (Environment, Social ja Governance) -tavoitteet? Entä millainen on tavoiteltu käyttäjäkokemus, joka vastaa kiinteistöjen käyttäjien odotuksiin ja tuottaa lisäarvoa arjessa?

Kiinteistöportfolion älykkäiden ratkaisujen kehittäminen kannattaa kytkeä vahvasti kiinteistöstrategian laadintaan ja päivittämiseen. Jos kiinteistöomaisuudelle on tekeillä tai suunnitteilla hiilineutraaliustiekartan tekeminen, älykkyyden kehittäminen yhdistyy siihen hyvin.

”Älykkäitä ratkaisuja arvioidaan kiinteistöportfolion strategisten tavoitteiden mukaan. Onko tärkein tavoite esimerkiksi hiilineutraaliuden tavoittelu ja energiankäytön optimointi tai kiinteistöjen tuottaman tiedon hyödyntäminen käyttäjäkokemuksen ja omien prosessien kehittämisessä?”, kuvaa Granlundin Smart Building -liiketoimintajohtaja Vili Tuomisaari.

Älykkäitä ratkaisuja arvioidaan kiinteistöportfolion strategisten tavoitteiden mukaan.

Vili Tuomisaari, liiketoimintajohtaja, Smart Building, Granlund

Nykytilanne selville

Nykyisten prosessien läpikäynti on tärkeä askel kiinteistöportfolion älyratkaisujen kehittämisessä. Miten nykyisin toimitaan, ja miten tällä hetkellä kiinteistökokonaisuutta johdetaan? Kiinteistöportfolion tekniset järjestelmät, kuten rakennusautomaatio, kartoitetaan ja selvitetään missä vaiheessa elinkaartaan ne ovat. Samalla tarkastellaan kiinteistöjen pitkän tähtäimen suunnitelmat (PTS) ja järjestelmien uusimistarpeet.

Usein jo nykyisistä järjestelmistä löytyy potentiaalia tehokkaampaan hyödyntämiseen ja älykkäiden ratkaisujen tuottamiseen. ”Uusia mahdollisuuksia nousee jo siitä, kun erilaiset järjestelmät saadaan toimimaan sujuvammin yhteen. Esimerkiksi ylläpitoa ja energiankäyttöä voidaan monesti tehostaa jo paremmalla yhteispelillä”, sanoo Jukka Karhu.

Smart Score -sertifioinnit

Tarjoamme apua myös älykiinteistön sertifioinnissa SmartScore -sertifiointiprosessin akkreditoituna ammattilaisena.

Virtaako kiinteistötieto?

Älyratkaisujen ytimessä on data, joten on tärkeää tietää, miten ja millaista tietoa virtaa eri kiinteistöjen eri järjestelmistä ja miten tietoa nykytilanteessa hallitaan. Onko tietolähteet integroitu tai integroitavissa ja saadaanko järjestelmistä oikeaa tietoa esimerkiksi käyttäjäkokemuksen kehittämistä tai kiinteistöjen teknisen ylläpidon tehostamista varten?

Datan keskitetty hallinta mahdollistaa älykkäiden ratkaisujen kehittämisen. Kiinteistöjen eri sidosryhmien tarpeisiin vastaavan analytiikan tuominen tukee myös kiinteistöjohtamista. ”Räätälöidyt raporttinäkymät tuovat uusia mahdollisuuksia reaaliaikaiseen tiedolla johtamiseen”, mainitsee Vili Tuomisaari.

Räätälöidyt raporttinäkymät tuovat uusia mahdollisuuksia reaaliaikaiseen tiedolla johtamiseen.

Vili Tuomisaari, liiketoimintajohtaja, Smart Building, Granlund

Uusia älykkäitä ratkaisuja kehitetään suunnitelmallisesti ja skaalautuvasti

Kiinteistöportfolion uusille älykkäille ratkaisuille ja toiminnallisuuksille on tarpeen laatia kehityssuunnitelma, jossa huomioidaan kiinteistökokonaisuuden korjausvelan hallinta, kiinteistöjen PTS:t ja skaalautuvuus. Näin varmistetaan älyratkaisuihin tarvittavien investointien optimointi ja vältetään yllättäviä kustannuksia.

”Jos esimerkiksi yksi tai useampi tekninen järjestelmä on tulossa elinkaarensa päähän, mietitään kannattaako sitä korvata samanlaisella vai voidaanko uusimiseen varatulla investoinnilla kehittää uusi, älykkäämpi ja samalla hiilineutraalimpi ratkaisu”, sanoo Vili Tuomisaari.

Suunnitelmassa on hyvä huomioida kiinteistöportfolion kasvun mahdollisuudet. Miten älykkäät ratkaisut huomioidaan tulevissa uusissa kiinteistöissä, joko rakennettavissa tai hankittavissa, ja miten varmistetaan niiden yhteensopivuus portfolioon? Esimerkiksi Smart Building -suunnitteluohjeiden laatiminen voi olla tarpeen.

Kehityssuunnitelmassa kannattaa ottaa kantaa myös kiinteistöjen älykkyyden sertifiointimahdollisuuksiin. Älykiinteistöjen sertifikaatti tukee suunnitelmallista kehittämistyötä ja näkyy myönteisesti kiinteistöomaisuuden arvon kehityksessä sekä kiinnostavuudessa.

Voimmeko auttaa tekemään kiinteistöportfoliostasi yhä älykkäämmän?

Jos haluat kuulla lisää palveluistamme, varaa juttutuokio Vili Tuomisaaren kanssa!

Lue lisää aiheesta

Mikä oikeastaan on Smart Building eli älykäs kiinteistö?

Kohti älykästä kiinteistöä ja ulos järjestelmä- ja sovellusviidakosta

Tilaa uutiskirjeemme

Ole ensimmäisten joukossa kuulemassa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä.

Mitä tietoa etsit?