Hyppää sisältöön
Energiamurrokseen tarvitaan muutakin kuin tekniikkaa

Energiamurrokseen tarvitaan muutakin kuin tekniikkaa

7.4.2022 – Siirtyminen uusiutuvaan energiaan edellyttää uudenlaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Energiayhteisöjen perustamista tulisi meilläkin vauhdittaa.

Aihepiiri
Energia
Jaa

Globaalia energiamurrosta vauhdittaa nopea tekninen kehitys, jonka myötä uusiutuvan energian tuotanto on entistä kustannustehokkaampaa. Älykkäillä järjestelmillä voidaan puolestaan optimoida entistä tehokkaammin energiaverkkojen toimintaa. Myös energian varastointiin saadaan koko ajan entistä toimivampia ratkaisuja.

Tekniikka ei kuitenkaan yksin ratkaise ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta välttämättömän energiamurroksen onnistumista.

Meidän on otettava huomioon myös sosiaalinen puoli ja inhimilliset tekijät. Mitkään uudistukset eivät nimittäin onnistu, jos muutosten vaikutuspiirissä olevat eivät niitä hyväksy.

Hyväksynnän kautta tulee motivaatio, ja motivaation kautta itse toiminta.

Poliittisella päätöksenteolla on energiamurroksessakin iso merkitys, koska sillä voidaan vaikuttaa verotukseen ja muihin ohjauskeinoihin. Jos esimerkiksi kiinteistönomistajien halutaan käyvän energiakauppaa paikallisesti yli tonttirajojen, tulee verotuksen tarjota tähän porkkanoita.

Verotuksen tulee tarjota porkkanoita.

Uudet palvelumallit kannustavat muutoksiin

Tarvitaan palvelumalleja, joilla saadaan toteutettua uusia ratkaisuja, vaikka investointikustannus olisikin määräävä tekijä.

Energiamurroksen vauhdittamiseksi tarvitaan myös uudenlaisia hinnoittelu- ja palvelumalleja kaikilla tasoilla. Jos esimerkiksi rakentamisessa investointikustannukset ovat jatkossakin ratkaiseva tekijä suhteessa elinkaarikustannuksiin ja -tuottoihin, jätetään silloin energiatehokkuuden tai oman energiantuotannon tuoma tuottopotentiaali hyödyntämättä. Tällaisissa tapauksissa tarvitaan palvelumalleja, joilla saadaan toteutettua uusia ratkaisuja, vaikka investointikustannus olisikin määräävä tekijä.

Myös sähkön ja kaukolämmön kulutusjoustoon tarvitaan uusia palvelumalleja, jotta entistä useammat yritykset ja kiinteistönomistajat voisivat olla mukana tasapainottamassa energian kulutuksen ja tuotannon suhdetta, hyötyä tästä taloudellisesti ja vaikuttaa samalla päästöjen vähentämiseen.

Myös Suomi tarvitsee energiayhteisöjä

Pelkkä uudisrakentamisen tai peruskorjauksen aikana tehtävät uudet ratkaisut eivät ole ainoa tie onneen.

Itse uskon, että energiayhteisöillä voisi olla Suomessa merkittävä rooli siinä, kuinka kattavasti uusiutuvaa energiaa tuotetaan tulevaisuudessa. Energiayhteisö on jakamistalouteen perustuva toimintamalli, jossa paikallisen energian tuottaja ja sen kuluttaja eivät ole välttämättä sama toimija, vaan energia virtaa joustavasti yli tonttirajojen. Tällaisesta yritysten ja kiinteistönomistajien välisestä yhteistyöstä on hyviä kokemuksia muun muassa Saksasta ja Tanskassa.

Energiayhteisöistä puhutaan Suomessakin paljon, mutta toistaiseksi asia ei ole juuri edennyt käytännössä. Se edellyttää yhteisiä pelisääntöjä, jotka tekevät energiayhteisön perustamisesta ja toiminnasta kaikille osapuolille kannattavaa ja riittävän yksinkertaista.

Mutta palataan vielä takaisin alkuun eli tekniseen kehitykseen. Kaikkiin energiamurrosta edistäviin ratkaisuihin tarvitaan älykästä teknologiaa, ilman sitä emme pääse mihinkään.

Teknologia mahdollistaa energiatehokkaat ja taloudellisesti kannattavat järjestelmät kiinteistöissä ja niiden välillä. Sekin kannattaa muistaa, että pelkkä uudisrakentamisen tai peruskorjauksen aikana tehtävät uudet ratkaisut eivät ole ainoa tie onneen. Teknologian on mahdollistettava myös olemassa olevien kohteiden liittyminen energiamarkkinaan. Kokonaisuus ja yhteistyö eri toimijoiden välillä ratkaisevat, kuinka saamme energiamurroksen onnistumaan

Energiamurrokseen tarvitaan muutakin kuin tekniikkaa

Kysy lisää

Tätä blogia kirjoittaa Asta Autelo. Hän juttelee mielellään kanssasi energiamurroksesta!

Asta Autelo

Asiakkuusjohtaja
Granlund Oy

Näin otat täyden hyödyn irti kulutusjoustosta kiinteistöissä

25.05.2022 – Yhä useampi kiinteistönomistaja on kiinnostunut parantamaan energiakuormien hallintaa ja osallistumaan kulutusjoustoon. Miten asiassa kannattaa lähteä liikkeelle?

Blogi

Sähkömarkkinoiden muutoksessa kannattaa olla voittajien puolella

04.05.2022 – Kiinteistönomistajan kannattaa seurata tarkasti sähkömarkkinoilla tapahtuvia muutoksia. Sähkön hinnan raju vaihtelu lisää entisestään energianhallinnan merkitystä.

Blogi

Mitä kiinteistöjohtajan kannattaa tietää energiamurroksesta?

21.04.2022 – Moni kiinteistönomistaja seuraa ymmällään meneillään olevaa keskustelua energiamurroksesta. Mitä muutokset tarkoittavat käytännössä ja kuinka voin niitä hyödyntää?

Blogi

Energiamurrokseen tarvitaan muutakin kuin tekniikkaa

07.04.2022 – Siirtyminen uusiutuvaan energiaan edellyttää uudenlaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Energiayhteisöjen perustamista tulisi meilläkin vauhdittaa.

Blogi

EU-taksonomia ja rahan vihreä siirtymä mullistavat kiinteistö- ja rakennusalan – oletko valmis?

22.03.2022 – EU:n kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmä EU-taksonomia luo pelisäännöt sijoituskohteiden kestävyyden arviointiin. Järjestelmä ohjaa tulevaisuudessa sitä, minkälaiset kiinteistöt ovat kiinnostavia sijoituskohteita, ja…

Blogi

Energiamurros ylitti uutiskynnyksen – jo oli aikakin!

16.03.2022 – Energiamurros avaa kiinteistönomistajille uuden pelikentän, jonka tuomia mahdollisuuksia kannattaa jo nyt lähteä hyödyntämään.

Blogi

Vuonna 2021 KiRa-alalla otettiin vastuullisuudessa isoja harppauksia eteenpäin

03.03.2022 – Kiinteistö- ja rakennusalan vastuullisuusmurros sai viime vuonna vauhtia. Nopeasti kasvavia trendejä ovat EU-taksonomia ja rahoitusalan kiinnostus. Konkreettiseksi toiminnaksi muuttuvat hiilineutraaliustavoitteet…

Blogi

Miksi talotekniikan kustannus- ja määrälaskenta kannattaa ulkoistaa?

28.02.2022 – Määrälaskennan ulkoistaminen vapauttaa rakennuttajan ja urakoitsijan resursseja. Se mahdollistaa myös tarjousten paremman vertailtavuuden.

Blogi

Ilmastoteot lähtevät kiinteistöissäkin ihmisistä

28.02.2022 – Yhdelläkään työnantajalla ei ole syytä tuudittautua ajatukseen, että omassa yrityksessä on vain vähän keinoja taistella ilmastonmuutosta vastaan. Kun puhutaan rakennusalan…

Blogi

Aiotko sähköistää liiketoimintasi? Ethän unohda päivittää työskentelytapojasi

22.02.2022 – Digitaaliseen järjestelmään siirtyminen tarjoaa oivan mahdollisuuden muokata vanhoja työskentelytapoja. Ota nämä viisi askelta kohti parempaa tuottavuutta.

Blogi

Mitä tietoa etsit?