Hyppää sisältöön
Energiamurrokseen tarvitaan muutakin kuin tekniikkaa

Energiamurrokseen tarvitaan muutakin kuin tekniikkaa

7.4.2022 – Siirtyminen uusiutuvaan energiaan edellyttää uudenlaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Energiayhteisöjen perustamista tulisi meilläkin vauhdittaa.

Aihepiiri
Energia
Jaa

Globaalia energiamurrosta vauhdittaa nopea tekninen kehitys, jonka myötä uusiutuvan energian tuotanto on entistä kustannustehokkaampaa. Älykkäillä järjestelmillä voidaan puolestaan optimoida entistä tehokkaammin energiaverkkojen toimintaa. Myös energian varastointiin saadaan koko ajan entistä toimivampia ratkaisuja.

Tekniikka ei kuitenkaan yksin ratkaise ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta välttämättömän energiamurroksen onnistumista.

Meidän on otettava huomioon myös sosiaalinen puoli ja inhimilliset tekijät. Mitkään uudistukset eivät nimittäin onnistu, jos muutosten vaikutuspiirissä olevat eivät niitä hyväksy.

Hyväksynnän kautta tulee motivaatio, ja motivaation kautta itse toiminta.

Poliittisella päätöksenteolla on energiamurroksessakin iso merkitys, koska sillä voidaan vaikuttaa verotukseen ja muihin ohjauskeinoihin. Jos esimerkiksi kiinteistönomistajien halutaan käyvän energiakauppaa paikallisesti yli tonttirajojen, tulee verotuksen tarjota tähän porkkanoita.

Verotuksen tulee tarjota porkkanoita.

Uudet palvelumallit kannustavat muutoksiin

Tarvitaan palvelumalleja, joilla saadaan toteutettua uusia ratkaisuja, vaikka investointikustannus olisikin määräävä tekijä.

Energiamurroksen vauhdittamiseksi tarvitaan myös uudenlaisia hinnoittelu- ja palvelumalleja kaikilla tasoilla. Jos esimerkiksi rakentamisessa investointikustannukset ovat jatkossakin ratkaiseva tekijä suhteessa elinkaarikustannuksiin ja -tuottoihin, jätetään silloin energiatehokkuuden tai oman energiantuotannon tuoma tuottopotentiaali hyödyntämättä. Tällaisissa tapauksissa tarvitaan palvelumalleja, joilla saadaan toteutettua uusia ratkaisuja, vaikka investointikustannus olisikin määräävä tekijä.

Myös sähkön ja kaukolämmön kulutusjoustoon tarvitaan uusia palvelumalleja, jotta entistä useammat yritykset ja kiinteistönomistajat voisivat olla mukana tasapainottamassa energian kulutuksen ja tuotannon suhdetta, hyötyä tästä taloudellisesti ja vaikuttaa samalla päästöjen vähentämiseen.

Myös Suomi tarvitsee energiayhteisöjä

Pelkkä uudisrakentamisen tai peruskorjauksen aikana tehtävät uudet ratkaisut eivät ole ainoa tie onneen.

Itse uskon, että energiayhteisöillä voisi olla Suomessa merkittävä rooli siinä, kuinka kattavasti uusiutuvaa energiaa tuotetaan tulevaisuudessa. Energiayhteisö on jakamistalouteen perustuva toimintamalli, jossa paikallisen energian tuottaja ja sen kuluttaja eivät ole välttämättä sama toimija, vaan energia virtaa joustavasti yli tonttirajojen. Tällaisesta yritysten ja kiinteistönomistajien välisestä yhteistyöstä on hyviä kokemuksia muun muassa Saksasta ja Tanskassa.

Energiayhteisöistä puhutaan Suomessakin paljon, mutta toistaiseksi asia ei ole juuri edennyt käytännössä. Se edellyttää yhteisiä pelisääntöjä, jotka tekevät energiayhteisön perustamisesta ja toiminnasta kaikille osapuolille kannattavaa ja riittävän yksinkertaista.

Mutta palataan vielä takaisin alkuun eli tekniseen kehitykseen. Kaikkiin energiamurrosta edistäviin ratkaisuihin tarvitaan älykästä teknologiaa, ilman sitä emme pääse mihinkään.

Teknologia mahdollistaa energiatehokkaat ja taloudellisesti kannattavat järjestelmät kiinteistöissä ja niiden välillä. Sekin kannattaa muistaa, että pelkkä uudisrakentamisen tai peruskorjauksen aikana tehtävät uudet ratkaisut eivät ole ainoa tie onneen. Teknologian on mahdollistettava myös olemassa olevien kohteiden liittyminen energiamarkkinaan. Kokonaisuus ja yhteistyö eri toimijoiden välillä ratkaisevat, kuinka saamme energiamurroksen onnistumaan

Energiamurrokseen tarvitaan muutakin kuin tekniikkaa

Kysy lisää

Tätä blogia kirjoittaa Asta Autelo. Hän juttelee mielellään kanssasi energiamurroksesta!

Asta Autelo

Johtaja / Energia ja vastuullisuus
Granlund Oy

EU-taksonomiaa ei kannata jättää huomiotta

13.01.2023 – EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmällä eli taksonomialla on vaikutusta rakennushankkeisiin. Taksonomian kriteerit on hyvä ottaa huomioon jo hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Blogi
Jari Innanen, Granlund

Datakeskusten hukkalämpöä tulisi kierrättää enemmän kaukolämpöverkkoon

11.01.2023 – Energiatehokkaasti rakennetut datakeskukset ovat osa sähköverkon tehoreserviä. Kun datakeskukset hyödyntävät omana energialähteenään uusiutuvia energiamuotoja, voidaan pienentää myös hiilidioksidipäästöjä.

Blogi

Suuren yrityksen energiakatselmus – pakollinen paha vai pelastusrengas?

12.10.2022 – Suuren yrityksen energiakatselmus on tehokas tapa selvittää oman yrityksen energiatehokkuuden taso. Kun toimeen tartutaan nyt, ennätyskorkeat energiahinnat hirvittävät selvästi vähemmän.

Blogi

Lopetetaanko energian haaskaus?

27.09.2022 – Jokohan Suomen kiinteistöissä oltaisiin nyt valmiita tekemään järkeviä ja kannattavia energiansäästötoimia, jotka eivät vaadi isoja investointeja?

Blogi

Miksi 4D-hankepalvelu kannattaa rakennushankkeessa? Tässä 3 isoa syytä!

20.09.2022 – Kaikki rakennusalalla tietävät tunteen, kun hankkeen kustannukset ja aikataulu alkavat karkaamaan käsistä, hanke on myöhässä ja syiden etsiminen alkaa. Tilanne…

Blogi

Vastuullisuus, kiinteistöt ja raha – Mitä markkinoilla tapahtuu?

06.07.2022 – Miltä vastuullisuus näyttää juuri nyt ja mitä ESG tarkoittaa kiinteistö- ja rakennusalalla? Miten raha ohjaa nyt ja jatkossa alaa kohti…

Blogi

Älykäs kiinteistöportfolio tukee hiilineutraaliutta ja laadukasta käyttäjäkokemusta

30.06.2022 – Mitä useampi kiinteistö, sitä suuremmat ovat mahdollisuudet esimerkiksi käyttökustannusten vähentämisessä, energiansäästössä ja päästöjen vähentämisessä. Miten älykkään kiinteistöportfolion toteuttamisessa kannattaa edetä?

Blogi

Kiinteistöissä piilee valtava energiansäästöpotentiaali

17.06.2022 – Kiinteistöjen energiaomavaraisuuden parantaminen on Suomelle kriittinen kysymys. Meidän on päästävä irti energiariippuvuudestamme – ja sen on tapahduttava nopeasti.

Blogi

Startista lähtien Smart Building – näin toteutetaan älykiinteistö

14.06.2022 – Tyytyväisemmät tilojen käyttäjät, vähäisemmät päästöt sekä pienemmät energialaskut ja ylläpitokustannukset. Kiinnostuneemmat vuokralaiset ja edelläkävijän imago. Jos nyökyttelit, lue lisää, miten…

Blogi

Vanhakin voi olla fiksu – miten rakennuksesta tehdään älykiinteistö?

01.06.2022 – Älykkyys ei ole vain uusien rakennusten etuoikeus vaan varttuneemmastakin kiinteistöstä saa usein jo pienellä tuunauksella irti hyödyllisiä älytoimintoja niin kiinteistön…

Blogi

Mitä tietoa etsit?