Hyppää sisältöön
Energiamurrokseen tarvitaan muutakin kuin tekniikkaa

Energiamurrokseen tarvitaan muutakin kuin tekniikkaa

7.4.2022 – Siirtyminen uusiutuvaan energiaan edellyttää uudenlaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Energiayhteisöjen perustamista tulisi meilläkin vauhdittaa.

Aihepiiri
Energia
Jaa

Globaalia energiamurrosta vauhdittaa nopea tekninen kehitys, jonka myötä uusiutuvan energian tuotanto on entistä kustannustehokkaampaa. Älykkäillä järjestelmillä voidaan puolestaan optimoida entistä tehokkaammin energiaverkkojen toimintaa. Myös energian varastointiin saadaan koko ajan entistä toimivampia ratkaisuja.

Tekniikka ei kuitenkaan yksin ratkaise ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta välttämättömän energiamurroksen onnistumista.

Meidän on otettava huomioon myös sosiaalinen puoli ja inhimilliset tekijät. Mitkään uudistukset eivät nimittäin onnistu, jos muutosten vaikutuspiirissä olevat eivät niitä hyväksy.

Hyväksynnän kautta tulee motivaatio, ja motivaation kautta itse toiminta.

Poliittisella päätöksenteolla on energiamurroksessakin iso merkitys, koska sillä voidaan vaikuttaa verotukseen ja muihin ohjauskeinoihin. Jos esimerkiksi kiinteistönomistajien halutaan käyvän energiakauppaa paikallisesti yli tonttirajojen, tulee verotuksen tarjota tähän porkkanoita.

Verotuksen tulee tarjota porkkanoita.

Uudet palvelumallit kannustavat muutoksiin

Tarvitaan palvelumalleja, joilla saadaan toteutettua uusia ratkaisuja, vaikka investointikustannus olisikin määräävä tekijä.

Energiamurroksen vauhdittamiseksi tarvitaan myös uudenlaisia hinnoittelu- ja palvelumalleja kaikilla tasoilla. Jos esimerkiksi rakentamisessa investointikustannukset ovat jatkossakin ratkaiseva tekijä suhteessa elinkaarikustannuksiin ja -tuottoihin, jätetään silloin energiatehokkuuden tai oman energiantuotannon tuoma tuottopotentiaali hyödyntämättä. Tällaisissa tapauksissa tarvitaan palvelumalleja, joilla saadaan toteutettua uusia ratkaisuja, vaikka investointikustannus olisikin määräävä tekijä.

Myös sähkön ja kaukolämmön kulutusjoustoon tarvitaan uusia palvelumalleja, jotta entistä useammat yritykset ja kiinteistönomistajat voisivat olla mukana tasapainottamassa energian kulutuksen ja tuotannon suhdetta, hyötyä tästä taloudellisesti ja vaikuttaa samalla päästöjen vähentämiseen.

Myös Suomi tarvitsee energiayhteisöjä

Pelkkä uudisrakentamisen tai peruskorjauksen aikana tehtävät uudet ratkaisut eivät ole ainoa tie onneen.

Itse uskon, että energiayhteisöillä voisi olla Suomessa merkittävä rooli siinä, kuinka kattavasti uusiutuvaa energiaa tuotetaan tulevaisuudessa. Energiayhteisö on jakamistalouteen perustuva toimintamalli, jossa paikallisen energian tuottaja ja sen kuluttaja eivät ole välttämättä sama toimija, vaan energia virtaa joustavasti yli tonttirajojen. Tällaisesta yritysten ja kiinteistönomistajien välisestä yhteistyöstä on hyviä kokemuksia muun muassa Saksasta ja Tanskassa.

Energiayhteisöistä puhutaan Suomessakin paljon, mutta toistaiseksi asia ei ole juuri edennyt käytännössä. Se edellyttää yhteisiä pelisääntöjä, jotka tekevät energiayhteisön perustamisesta ja toiminnasta kaikille osapuolille kannattavaa ja riittävän yksinkertaista.

Mutta palataan vielä takaisin alkuun eli tekniseen kehitykseen. Kaikkiin energiamurrosta edistäviin ratkaisuihin tarvitaan älykästä teknologiaa, ilman sitä emme pääse mihinkään.

Teknologia mahdollistaa energiatehokkaat ja taloudellisesti kannattavat järjestelmät kiinteistöissä ja niiden välillä. Sekin kannattaa muistaa, että pelkkä uudisrakentamisen tai peruskorjauksen aikana tehtävät uudet ratkaisut eivät ole ainoa tie onneen. Teknologian on mahdollistettava myös olemassa olevien kohteiden liittyminen energiamarkkinaan. Kokonaisuus ja yhteistyö eri toimijoiden välillä ratkaisevat, kuinka saamme energiamurroksen onnistumaan

Energiamurrokseen tarvitaan muutakin kuin tekniikkaa

Kysy lisää

Tätä blogia kirjoittaa Asta Autelo. Hän juttelee mielellään kanssasi energiamurroksesta!

Asta Autelo

Johtaja, energiajohtaminen ja vastuullisuus
Granlund Oy

Tunnetko jo energiayhteisöjen monet mahdollisuudet?

22.11.2023 – Energiantuottajien ja -kuluttajien yhteenliittymät eli energiayhteisöt tuottavat suuria taloudellisia hyötyjä. Erityisesti asiakkaitamme kiinnostaa vihreän sähkön jakamistalous.

Blogi

Mitä tilojen toimivuuskysely kertoo terveydenhuollon tilojen käyttäjätyytyväisyydestä?

10.11.2023 – Terveydenhoidon rakennusprojekteille tehdään valmistumisen jälkeen taloudellinen loppuselvitys, mutta olisiko tarpeen toteuttaa myös toiminnallinen loppuselvitys? Vain kysymällä selviää, ovatko käyttäjät tyytyväisiä…

Blogi

Missä vaiheessa hiilijalanjälkilaskenta kannattaa tehdä?

30.10.2023 – Tiedätkö, missä vaiheessa ja miten usein hiilijalanjälkilaskentaa pitäisi rakennushankkeessa tehdä? Hiiliohjaus on parhaimmillaan prosessi, joka tuottaa dataa myös seuraavia hankkeita…

Blogi

Yritysten päästövähennystavoitteet vaativat enemmän myös hiilijalanjälkilaskennalta

24.10.2023 – Yritystason hiilijalanjälkilaskenta alkaa olla monelle jo arkipäivää, mutta päästöraportoinnin vaatimukset kasvavat koko ajan. Ihannetapauksessa hiilijalanjälkilaskenta tukee liiketoimintojen ja tuotteiden päästövaikutusten…

Blogi

Uskottava vastuullisuusstrategia on kiinteistöalalla kilpailuvaltti

19.10.2023 – Kiinteistönomistajan on pystyttävä osoittamaan sijoittajille ja vuokralaisille, että se harjoittaa vastuullista liiketoimintaa. Kiristyvä sääntely edellyttää pienemmiltäkin toimijoilta uskottavaa vastuullisuusstrategiaa.

Blogi

Miten vastuullisuuden edelläkävijät toimivat rakennushankkeissa?

11.10.2023 – Vastuullisuus vaatii edelläkävijöiltä koko ajan enemmän. Ilmastoteot ovat vain yksi osa laajassa vastuullisuuden kentässä. Mistä edelläkävijät tunnistaa ja miten heidän…

Blogi

Näin laskemme hiilikädenjälkeämme

18.04.2023 – Kun autamme asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään, kasvatamme omaa hiilikädenjälkeämme. Laskemme hiilikädenjälkeämme tutkimustietoon perustuvalla mallilla.

Blogi

Rakennus kuntoremonttiin?

14.04.2023 – 1960–1980-lukujen rakennukset – siinä missä ihmisetkin – saattavat kaivata pientä kuntoremonttia. Keski-ikäinen rakennetekniikan asiantuntija lähti tapamaan ikätovereitaan.

Blogi

Rakennushankkeen vastuullisuus on kokonaisuuden hallintaa

30.03.2023 – Rakennushankkeelta vaadittava vastuullisuuspaletti on tänä päivänä laaja. Energiatehokkuuden ja sisäolosuhteiden lisäksi on otettava huomioon muun muassa ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja pian…

Blogi

LVI-suunnittelun pelikentillä

09.02.2023 – LVI-suunnittelija Tero Hietala kävi luokkakokouksessa. Tilanne pisti miettimään omaan työtä. ”Tuskin monikaan haaveilee pienenä LVI-suunnittelijan ammatista, mutta olen löytänyt siitä…

Blogi

Mitä tietoa etsit?