Hyppää sisältöön
Energiamurros ylitti uutiskynnyksen – jo oli aikakin!

Energiamurros ylitti uutiskynnyksen – jo oli aikakin!

16.3.2022 – Energiamurros avaa kiinteistönomistajille uuden pelikentän, jonka tuomia mahdollisuuksia kannattaa jo nyt lähteä hyödyntämään.

Energiantuotanto- ja kulutusjärjestelmien perustavanlaatuinen muutos on puhuttanut energia-alan ammattilaisia jo pitkään. Nyt energiamurroksen haasteet ja mahdollisuudet ovat ylittäneet myös median uutiskynnyksen ja nousseet yleiseen tietoisuuteen.

Päivän puheenaiheita ovat vähäpäästöiset energiaratkaisut, energiamarkkinoiden muutokset – ja tietysti meitä kaikkia koskettava energian hinta.

Energiamurroksen nousu otsikoihin on erinomainen asia, sillä muita vaihtoehtoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ei ole. Fossiilisista polttoaineista on pyrittävä nopeasti eroon ja rakennettava tulevaisuuden energiajärjestelmä uusiutuvan energian varaan.

Vielä muutama vuosi sitten tulevaisuuden skenaarioina pidetyt asiat alkavat toteutua käytännössä.

Mikä sitten ajaa vieläkin isompiin ja nopeampiin muutoksiin nimenomaan energiaverkkojen puolella? Tärkeimpiä ajureita ovat uusiutuvan energian määrän lisääntyminen ja se, että etenkin tuuli- ja aurinkovoimalla tapahtuvan sähköntuotannon ennakointi on aivan erilaista verrattuna perinteisiin voimalaitoksiin.

Muita vaihtoehtoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ei ole.

Haasteita säästä riippuvaisista energiamuodoista

Sähkön tuotantoa ja kulutusta tasapainottavat markkinat eivät ole vielä riittävät.

Uusiutuvaan energiaan kuuluvat oleellisesti säästä riippuvaiset energiamuodot. Niin kauan kuin kukaan ei pysty ohjaamaan säätä, tarvitaan erilaisia keinoja energiaverkkojen kuormien ja kapasiteetin optimointiin. Se edellyttää markkinaehtoisia ratkaisuja ja keinoja, joilla energian kulutusta voidaan säädellä joustavasti.

Tällaisia markkinamekanismeja on jo useampia. Sellainen on esimerkiksi sähkön kulutusjousto. Energian käyttöä voidaan vähentää hetkellisesti yleisten kulutuspiikkien aikana ja auttaa valtakunnallisen verkon sähkötehon tasapainottamisessa.

Yritys voi saada kulutusjoustoon osallistumisesta lisätuloja, sillä kantaverkkoyhtiö Fingrid maksaa tästä korvauksen.

Sähkön tuotantoa ja kulutusta tasapainottavat markkinat eivät ole vielä riittävät. Erilaisten älykkäiden ratkaisujen avulla kuitenkin myös pienemmät yritykset ja kotitaloudet voivat tulevaisuudessa osallistua kulutusjoustoon ja vaikuttaa samalla kuluttamansa energian hintaan.

Myös energian varastointiin tulee enemmän mahdollisuuksia. Mitä enemmän energiayhtiöillä, kiinteistöjen omistajilla ja muillakin toimijoilla on mahdollisuus hyödyntää vaikkapa akustoihin kerättävää sähköä, sitä paremmin ne voivat pelata energiamarkkinoilla uudella tavalla.

Kustannukset siirtyvät niiden aiheuttajille

Uusiutuvan energian kasvun ohella energiamarkkinoilla mennään vahvasti siihen, että kustannuksia siirretään niiden todellisille aiheuttajille.

Jatkossa ei esimerkiksi haluta nostaa sähkön siirron perusmaksuja, koska entistä suurempien tehopiikkien vuoksi verkossa jouduttaisiin tekemään isoja investointeja. Sen sijaan nostetaankin tehomaksuja, jolloin maksajiksi tulevat tehopiikkien aiheuttajat. Samalla heitä kannustetaan muuttamaan toimintaansa niin, ettei kulutushuippuja synny ja kalliilta investoinneilta vältytään. Järkevää kehitystä, eikö totta?

Maksajiksi tulevat tehopiikkien aiheuttajat.

Energiamurros näkyy meilläkin jo monella tapaa, ja edelläkävijät hakevat aktiivisesti tästä avautuvia mahdollisuuksia. Moni teollisuusyritys on ollut jo pitkään mukana kulutusjoustossa. Kauppakeskusten kaltaisissa kiinteistökokonaisuuksissa testataan erilaisia virtuaalivoimalaitoksia ja energiakuormien ohjausta. Kaikkia näitä esimerkkejä yhdistää yksi asia: taloudellinen kannattavuus.

Energiamurrosta koskevia otsikoita hallitsevat nyt energian rajut hinnannousut. Vähemmälle huomiolle jäävät helposti uuden pelikentän avaamat mahdollisuudet. Niitä fiksujen yritysten ja kiinteistönomistajien kannattaa seurata ja hyödyntää rohkeasti.

Energiamurros ylitti uutiskynnyksen – jo oli aikakin!

Kysy lisää

Tätä blogia kirjoittaa Asta Autelo. Hän juttelee mielellään kanssasi energiamurroksesta!

Asta Autelo

Asiakkuusjohtaja
Granlund Oy

Sähkömarkkinoiden muutoksessa kannattaa olla voittajien puolella

04.05.2022 – Kiinteistönomistajan kannattaa seurata tarkasti sähkömarkkinoilla tapahtuvia muutoksia. Sähkön hinnan raju vaihtelu lisää entisestään energianhallinnan merkitystä.

Blogi

Mitä kiinteistöjohtajan kannattaa tietää energiamurroksesta?

21.04.2022 – Moni kiinteistönomistaja seuraa ymmällään meneillään olevaa keskustelua energiamurroksesta. Mitä muutokset tarkoittavat käytännössä ja kuinka voin niitä hyödyntää?

Blogi

Energiamurrokseen tarvitaan muutakin kuin tekniikkaa

07.04.2022 – Siirtyminen uusiutuvaan energiaan edellyttää uudenlaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Energiayhteisöjen perustamista tulisi meilläkin vauhdittaa.

Blogi

EU-taksonomia ja rahan vihreä siirtymä mullistavat kiinteistö- ja rakennusalan – oletko valmis?

22.03.2022 – EU:n kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmä EU-taksonomia luo pelisäännöt sijoituskohteiden kestävyyden arviointiin. Järjestelmä ohjaa tulevaisuudessa sitä, minkälaiset kiinteistöt ovat kiinnostavia sijoituskohteita, ja…

Blogi

Energiamurros ylitti uutiskynnyksen – jo oli aikakin!

16.03.2022 – Energiamurros avaa kiinteistönomistajille uuden pelikentän, jonka tuomia mahdollisuuksia kannattaa jo nyt lähteä hyödyntämään.

Blogi

Vuonna 2021 KiRa-alalla otettiin vastuullisuudessa isoja harppauksia eteenpäin

03.03.2022 – Kiinteistö- ja rakennusalan vastuullisuusmurros sai viime vuonna vauhtia. Nopeasti kasvavia trendejä ovat EU-taksonomia ja rahoitusalan kiinnostus. Konkreettiseksi toiminnaksi muuttuvat hiilineutraaliustavoitteet…

Blogi

Miksi talotekniikan kustannus- ja määrälaskenta kannattaa ulkoistaa?

28.02.2022 – Määrälaskennan ulkoistaminen vapauttaa rakennuttajan ja urakoitsijan resursseja. Se mahdollistaa myös tarjousten paremman vertailtavuuden.

Blogi

Ilmastoteot lähtevät kiinteistöissäkin ihmisistä

28.02.2022 – Yhdelläkään työnantajalla ei ole syytä tuudittautua ajatukseen, että omassa yrityksessä on vain vähän keinoja taistella ilmastonmuutosta vastaan. Kun puhutaan rakennusalan…

Blogi

Aiotko sähköistää liiketoimintasi? Ethän unohda päivittää työskentelytapojasi

22.02.2022 – Digitaaliseen järjestelmään siirtyminen tarjoaa oivan mahdollisuuden muokata vanhoja työskentelytapoja. Ota nämä viisi askelta kohti parempaa tuottavuutta.

Blogi
Hyvä tiedonkulku lisää asiakastyytyväisyyttä

Hyvä tiedonkulku lisää asiakastyytyväisyyttä

08.02.2022 – Kiinteistöjohtamisessa viestintä on avainasemassa, ja tiedonkulku on yllättävänkin helppo saada sujuvaksi. Tässä blogissa kerron, miten se onnistuu käytännössä.

Blogi

Mitä tietoa etsit?