Hyppää sisältöön
Energiamurros ylitti uutiskynnyksen – jo oli aikakin!

Energiamurros ylitti uutiskynnyksen – jo oli aikakin!

16.3.2022 – Energiamurros avaa kiinteistönomistajille uuden pelikentän, jonka tuomia mahdollisuuksia kannattaa jo nyt lähteä hyödyntämään.

Aihepiiri
Energia
Jaa

Energiantuotanto- ja kulutusjärjestelmien perustavanlaatuinen muutos on puhuttanut energia-alan ammattilaisia jo pitkään. Nyt energiamurroksen haasteet ja mahdollisuudet ovat ylittäneet myös median uutiskynnyksen ja nousseet yleiseen tietoisuuteen.

Päivän puheenaiheita ovat vähäpäästöiset energiaratkaisut, energiamarkkinoiden muutokset – ja tietysti meitä kaikkia koskettava energian hinta.

Energiamurroksen nousu otsikoihin on erinomainen asia, sillä muita vaihtoehtoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ei ole. Fossiilisista polttoaineista on pyrittävä nopeasti eroon ja rakennettava tulevaisuuden energiajärjestelmä uusiutuvan energian varaan.

Vielä muutama vuosi sitten tulevaisuuden skenaarioina pidetyt asiat alkavat toteutua käytännössä.

Mikä sitten ajaa vieläkin isompiin ja nopeampiin muutoksiin nimenomaan energiaverkkojen puolella? Tärkeimpiä ajureita ovat uusiutuvan energian määrän lisääntyminen ja se, että etenkin tuuli- ja aurinkovoimalla tapahtuvan sähköntuotannon ennakointi on aivan erilaista verrattuna perinteisiin voimalaitoksiin.

Mitä on energiamurros?

Energiamurros tarkoittaa kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta ennen kaikkea uusia energiateknologioita ja kiinteistöjen integroitumista tiiviimmin osaksi energiaverkkoja.

Jo nyt monet kiinteistöt tuottavat ja varastoivat itse ainakin osan tarvitsemastaan energiasta, mutta tulevaisuudessa energiankäytön joustokapasiteetti mahdollistaa sen, että kiinteistöt voivat ottaa yhä suuremman roolin energiaverkkoja tasapainottavina elementteinä.

Muita vaihtoehtoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ei ole.

Haasteita säästä riippuvaisista energiamuodoista

Sähkön tuotantoa ja kulutusta tasapainottavat markkinat eivät ole vielä riittävät.

Uusiutuvaan energiaan kuuluvat oleellisesti säästä riippuvaiset energiamuodot. Niin kauan kuin kukaan ei pysty ohjaamaan säätä, tarvitaan erilaisia keinoja energiaverkkojen kuormien ja kapasiteetin optimointiin. Se edellyttää markkinaehtoisia ratkaisuja ja keinoja, joilla energian kulutusta voidaan säädellä joustavasti.

Tällaisia markkinamekanismeja on jo useampia. Sellainen on esimerkiksi sähkön kulutusjousto. Energian käyttöä voidaan vähentää hetkellisesti yleisten kulutuspiikkien aikana ja auttaa valtakunnallisen verkon sähkötehon tasapainottamisessa.

Yritys voi saada kulutusjoustoon osallistumisesta lisätuloja, sillä kantaverkkoyhtiö Fingrid maksaa tästä korvauksen.

Sähkön tuotantoa ja kulutusta tasapainottavat markkinat eivät ole vielä riittävät. Erilaisten älykkäiden ratkaisujen avulla kuitenkin myös pienemmät yritykset ja kotitaloudet voivat tulevaisuudessa osallistua kulutusjoustoon ja vaikuttaa samalla kuluttamansa energian hintaan.

Myös energian varastointiin tulee enemmän mahdollisuuksia. Mitä enemmän energiayhtiöillä, kiinteistöjen omistajilla ja muillakin toimijoilla on mahdollisuus hyödyntää vaikkapa akustoihin kerättävää sähköä, sitä paremmin ne voivat pelata energiamarkkinoilla uudella tavalla.

Kustannukset siirtyvät niiden aiheuttajille

Uusiutuvan energian kasvun ohella energiamarkkinoilla mennään vahvasti siihen, että kustannuksia siirretään niiden todellisille aiheuttajille.

Jatkossa ei esimerkiksi haluta nostaa sähkön siirron perusmaksuja, koska entistä suurempien tehopiikkien vuoksi verkossa jouduttaisiin tekemään isoja investointeja. Sen sijaan nostetaankin tehomaksuja, jolloin maksajiksi tulevat tehopiikkien aiheuttajat. Samalla heitä kannustetaan muuttamaan toimintaansa niin, ettei kulutushuippuja synny ja kalliilta investoinneilta vältytään. Järkevää kehitystä, eikö totta?

Maksajiksi tulevat tehopiikkien aiheuttajat.

Energiamurros näkyy meilläkin jo monella tapaa, ja edelläkävijät hakevat aktiivisesti tästä avautuvia mahdollisuuksia. Moni teollisuusyritys on ollut jo pitkään mukana kulutusjoustossa. Kauppakeskusten kaltaisissa kiinteistökokonaisuuksissa testataan erilaisia virtuaalivoimalaitoksia ja energiakuormien ohjausta. Kaikkia näitä esimerkkejä yhdistää yksi asia: taloudellinen kannattavuus.

Energiamurrosta koskevia otsikoita hallitsevat nyt energian rajut hinnannousut. Vähemmälle huomiolle jäävät helposti uuden pelikentän avaamat mahdollisuudet. Niitä fiksujen yritysten ja kiinteistönomistajien kannattaa seurata ja hyödyntää rohkeasti.

Energiamurros ylitti uutiskynnyksen – jo oli aikakin!

Kysy lisää

Tätä blogia kirjoittaa Asta Autelo. Hän juttelee mielellään kanssasi energiamurroksesta!

Asta Autelo

Johtaja, energiajohtaminen ja vastuullisuus
Granlund Oy

”Kaikkia pikkasen harmitti” – venyvä läpimenoaika on liian tuttu ilmiö

04.04.2024 – Kun seurasin sivusta pieleen mennyttä katkaisijoiden vaihtoa erään teollisuuslaitoksen muuntamorakennuksessa, mieleeni tuli vanha sanonta: hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tässä…

Blogi

Energiatodistus, E-lukulaskelma, rakennusluvan energiaselvitys – mikä tarvitaan milloinkin?

22.02.2024 – Kestävän rakentamisen ryhmäpäällikkö Panu Rautio selventää alan terminologiaa. Mihin E-luku perustuu ja miksi juuri sillä mitataan rakennusten energiatehokkuutta? Millaisilla toimenpiteillä…

Blogi

Kestävien ratkaisujen kehittäminen laajenee kiinteistöistä kortteleihin

06.02.2024 – Kaiken kehitystoiminnan ytimessä ovat tällä hetkellä ilmastonmuutoksen vastaiset toimet. Meidän on löydettävä uusia päästövähennyskeinoja.

Blogi

Suurin osa kiinteistöalan tietojärjestelmistä on vanhentuneita

31.01.2024 – Kiinteistöalan tietojärjestelmät ovat usein vanhentuneita, eivätkä vastaa tämän päivän vaatimuksiin. Vanhentuneet järjestelmät aiheuttavat pulmia kaikille, jotka tarvitsevat ajantasaista ja luotettavaa…

Blogi

Tunnetko jo energiayhteisöjen monet mahdollisuudet?

22.11.2023 – Energiantuottajien ja -kuluttajien yhteenliittymät eli energiayhteisöt tuottavat suuria taloudellisia hyötyjä. Erityisesti asiakkaitamme kiinnostaa vihreän sähkön jakamistalous.

Blogi

Mitä tilojen toimivuuskysely kertoo terveydenhuollon tilojen käyttäjätyytyväisyydestä?

10.11.2023 – Terveydenhoidon rakennusprojekteille tehdään valmistumisen jälkeen taloudellinen loppuselvitys, mutta olisiko tarpeen toteuttaa myös toiminnallinen loppuselvitys? Vain kysymällä selviää, ovatko käyttäjät tyytyväisiä…

Blogi

Missä vaiheessa hiilijalanjälkilaskenta kannattaa tehdä?

30.10.2023 – Tiedätkö, missä vaiheessa ja miten usein hiilijalanjälkilaskentaa pitäisi rakennushankkeessa tehdä? Hiiliohjaus on parhaimmillaan prosessi, joka tuottaa dataa myös seuraavia hankkeita…

Blogi

Yritysten päästövähennystavoitteet vaativat enemmän myös hiilijalanjälkilaskennalta

24.10.2023 – Yritystason hiilijalanjälkilaskenta alkaa olla monelle jo arkipäivää, mutta päästöraportoinnin vaatimukset kasvavat koko ajan. Ihannetapauksessa hiilijalanjälkilaskenta tukee liiketoimintojen ja tuotteiden päästövaikutusten…

Blogi

Uskottava vastuullisuusstrategia on kiinteistöalalla kilpailuvaltti

19.10.2023 – Kiinteistönomistajan on pystyttävä osoittamaan sijoittajille ja vuokralaisille, että se harjoittaa vastuullista liiketoimintaa. Kiristyvä sääntely edellyttää pienemmiltäkin toimijoilta uskottavaa vastuullisuusstrategiaa.

Blogi

Miten vastuullisuuden edelläkävijät toimivat rakennushankkeissa?

11.10.2023 – Vastuullisuus vaatii edelläkävijöiltä koko ajan enemmän. Ilmastoteot ovat vain yksi osa laajassa vastuullisuuden kentässä. Mistä edelläkävijät tunnistaa ja miten heidän…

Blogi

Mitä tietoa etsit?