Hyppää sisältöön
Energiamurros ylitti uutiskynnyksen – jo oli aikakin!

Energiamurros ylitti uutiskynnyksen – jo oli aikakin!

16.3.2022 – Energiamurros avaa kiinteistönomistajille uuden pelikentän, jonka tuomia mahdollisuuksia kannattaa jo nyt lähteä hyödyntämään.

Aihepiiri
Energia
Jaa

Energiantuotanto- ja kulutusjärjestelmien perustavanlaatuinen muutos on puhuttanut energia-alan ammattilaisia jo pitkään. Nyt energiamurroksen haasteet ja mahdollisuudet ovat ylittäneet myös median uutiskynnyksen ja nousseet yleiseen tietoisuuteen.

Päivän puheenaiheita ovat vähäpäästöiset energiaratkaisut, energiamarkkinoiden muutokset – ja tietysti meitä kaikkia koskettava energian hinta.

Energiamurroksen nousu otsikoihin on erinomainen asia, sillä muita vaihtoehtoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ei ole. Fossiilisista polttoaineista on pyrittävä nopeasti eroon ja rakennettava tulevaisuuden energiajärjestelmä uusiutuvan energian varaan.

Vielä muutama vuosi sitten tulevaisuuden skenaarioina pidetyt asiat alkavat toteutua käytännössä.

Mikä sitten ajaa vieläkin isompiin ja nopeampiin muutoksiin nimenomaan energiaverkkojen puolella? Tärkeimpiä ajureita ovat uusiutuvan energian määrän lisääntyminen ja se, että etenkin tuuli- ja aurinkovoimalla tapahtuvan sähköntuotannon ennakointi on aivan erilaista verrattuna perinteisiin voimalaitoksiin.

Mitä on energiamurros?

Energiamurros tarkoittaa kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta ennen kaikkea uusia energiateknologioita ja kiinteistöjen integroitumista tiiviimmin osaksi energiaverkkoja.

Jo nyt monet kiinteistöt tuottavat ja varastoivat itse ainakin osan tarvitsemastaan energiasta, mutta tulevaisuudessa energiankäytön joustokapasiteetti mahdollistaa sen, että kiinteistöt voivat ottaa yhä suuremman roolin energiaverkkoja tasapainottavina elementteinä.

Muita vaihtoehtoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ei ole.

Haasteita säästä riippuvaisista energiamuodoista

Sähkön tuotantoa ja kulutusta tasapainottavat markkinat eivät ole vielä riittävät.

Uusiutuvaan energiaan kuuluvat oleellisesti säästä riippuvaiset energiamuodot. Niin kauan kuin kukaan ei pysty ohjaamaan säätä, tarvitaan erilaisia keinoja energiaverkkojen kuormien ja kapasiteetin optimointiin. Se edellyttää markkinaehtoisia ratkaisuja ja keinoja, joilla energian kulutusta voidaan säädellä joustavasti.

Tällaisia markkinamekanismeja on jo useampia. Sellainen on esimerkiksi sähkön kulutusjousto. Energian käyttöä voidaan vähentää hetkellisesti yleisten kulutuspiikkien aikana ja auttaa valtakunnallisen verkon sähkötehon tasapainottamisessa.

Yritys voi saada kulutusjoustoon osallistumisesta lisätuloja, sillä kantaverkkoyhtiö Fingrid maksaa tästä korvauksen.

Sähkön tuotantoa ja kulutusta tasapainottavat markkinat eivät ole vielä riittävät. Erilaisten älykkäiden ratkaisujen avulla kuitenkin myös pienemmät yritykset ja kotitaloudet voivat tulevaisuudessa osallistua kulutusjoustoon ja vaikuttaa samalla kuluttamansa energian hintaan.

Myös energian varastointiin tulee enemmän mahdollisuuksia. Mitä enemmän energiayhtiöillä, kiinteistöjen omistajilla ja muillakin toimijoilla on mahdollisuus hyödyntää vaikkapa akustoihin kerättävää sähköä, sitä paremmin ne voivat pelata energiamarkkinoilla uudella tavalla.

Kustannukset siirtyvät niiden aiheuttajille

Uusiutuvan energian kasvun ohella energiamarkkinoilla mennään vahvasti siihen, että kustannuksia siirretään niiden todellisille aiheuttajille.

Jatkossa ei esimerkiksi haluta nostaa sähkön siirron perusmaksuja, koska entistä suurempien tehopiikkien vuoksi verkossa jouduttaisiin tekemään isoja investointeja. Sen sijaan nostetaankin tehomaksuja, jolloin maksajiksi tulevat tehopiikkien aiheuttajat. Samalla heitä kannustetaan muuttamaan toimintaansa niin, ettei kulutushuippuja synny ja kalliilta investoinneilta vältytään. Järkevää kehitystä, eikö totta?

Maksajiksi tulevat tehopiikkien aiheuttajat.

Energiamurros näkyy meilläkin jo monella tapaa, ja edelläkävijät hakevat aktiivisesti tästä avautuvia mahdollisuuksia. Moni teollisuusyritys on ollut jo pitkään mukana kulutusjoustossa. Kauppakeskusten kaltaisissa kiinteistökokonaisuuksissa testataan erilaisia virtuaalivoimalaitoksia ja energiakuormien ohjausta. Kaikkia näitä esimerkkejä yhdistää yksi asia: taloudellinen kannattavuus.

Energiamurrosta koskevia otsikoita hallitsevat nyt energian rajut hinnannousut. Vähemmälle huomiolle jäävät helposti uuden pelikentän avaamat mahdollisuudet. Niitä fiksujen yritysten ja kiinteistönomistajien kannattaa seurata ja hyödyntää rohkeasti.

Energiamurros ylitti uutiskynnyksen – jo oli aikakin!

Kysy lisää

Tätä blogia kirjoittaa Asta Autelo. Hän juttelee mielellään kanssasi energiamurroksesta!

Asta Autelo

Johtaja, energiajohtaminen ja vastuullisuus
Granlund Oy

Näin laskemme hiilikädenjälkeämme

18.04.2023 – Kun autamme asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään, kasvatamme omaa hiilikädenjälkeämme. Laskemme hiilikädenjälkeämme tutkimustietoon perustuvalla mallilla.

Blogi

Rakennus kuntoremonttiin?

14.04.2023 – 1960–1980-lukujen rakennukset – siinä missä ihmisetkin – saattavat kaivata pientä kuntoremonttia. Keski-ikäinen rakennetekniikan asiantuntija lähti tapamaan ikätovereitaan.

Blogi

Rakennushankkeen vastuullisuus on kokonaisuuden hallintaa

30.03.2023 – Rakennushankkeelta vaadittava vastuullisuuspaletti on tänä päivänä laaja. Energiatehokkuuden ja sisäolosuhteiden lisäksi on otettava huomioon muun muassa ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja pian…

Blogi

LVI-suunnittelun pelikentillä

09.02.2023 – LVI-suunnittelija Tero Hietala kävi luokkakokouksessa. Tilanne pisti miettimään omaan työtä. ”Tuskin monikaan haaveilee pienenä LVI-suunnittelijan ammatista, mutta olen löytänyt siitä…

Blogi

Hiilikädenjäljen määrittämiseen ja laskemiseen tarvitaan yhteisiä käytäntöjä

09.02.2023 – Hiilikädenjäljen tavoitteena on osoittaa yksilöiden ja yritysten tuottamia positiivisia ympäristövaikutuksia asiakkaille tai koko yhteiskunnalle.

Blogi
Ulla Nykter, Granlund

EU-taksonomiaa ei kannata jättää huomiotta

13.01.2023 – EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmällä eli taksonomialla on vaikutusta rakennushankkeisiin. Taksonomian kriteerit on hyvä ottaa huomioon jo hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Blogi
Jari Innanen, Granlund

Datakeskusten hukkalämpöä tulisi kierrättää enemmän kaukolämpöverkkoon

11.01.2023 – Energiatehokkaasti rakennetut datakeskukset ovat osa sähköverkon tehoreserviä. Kun datakeskukset hyödyntävät omana energialähteenään uusiutuvia energiamuotoja, voidaan pienentää myös hiilidioksidipäästöjä.

Blogi

Suuren yrityksen energiakatselmus – pakollinen paha vai pelastusrengas?

12.10.2022 – Suuren yrityksen energiakatselmus on tehokas tapa selvittää oman yrityksen energiatehokkuuden taso. Kun toimeen tartutaan nyt, ennätyskorkeat energiahinnat hirvittävät selvästi vähemmän.

Blogi

Lopetetaanko energian haaskaus?

27.09.2022 – Jokohan Suomen kiinteistöissä oltaisiin nyt valmiita tekemään järkeviä ja kannattavia energiansäästötoimia, jotka eivät vaadi isoja investointeja?

Blogi

Miksi 4D-aikataulutus kannattaa rakennushankkeessa? Tässä 3 isoa syytä!

20.09.2022 – Kaikki rakennusalalla tietävät tunteen, kun hankkeen kustannukset ja aikataulu alkavat karkaamaan käsistä, hanke on myöhässä ja syiden etsiminen alkaa. Tilanne…

Blogi

Mitä tietoa etsit?