Hyppää sisältöön
EU-taksonomia ja rahan vihreä siirtymä mullistavat kiinteistö- ja rakennusalan – oletko valmis?

EU-taksonomia ja rahan vihreä siirtymä mullistavat kiinteistö- ja rakennusalan – oletko valmis?

22.3.2022 – EU:n kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmä EU-taksonomia luo pelisäännöt sijoituskohteiden kestävyyden arviointiin. Järjestelmä ohjaa tulevaisuudessa sitä, minkälaiset kiinteistöt ovat kiinnostavia sijoituskohteita, ja millaisin ehdoin niitä rahoitetaan. Miten muutos näkyy sinun toiminnassasi?

Sijoitukset vastuullisiksi luokiteltuihin kohteisiin kasvavat huimaa vauhtia ja on ennustettu, että jo vuonna 2025 kolmasosa kaikesta sijoitetusta rahasta on sijoitettu vastuullisiksi luokiteltuihin kohteisiin.

EU-taksonomia on Euroopan unionin uusi kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmä ja osa EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa. Rahoitusta on toki sidottu ympäristövastuuseen ennenkin, ja vihreät lainat ja pankkien hiilivapaat rahastot ovat tuttuja monelle.

Taksonomia luo yhteiset pelisäännöt erilaisten sijoituskohteiden kestävyyden arviointiin sekä asettaa velvoitteet raportoida näiden kriteerien täyttymisestä. Kyse ei ole yksittäisistä rahoitusinstrumenteista ja niiden ohjauksesta vaan yrityksestä muuttaa koko alan pelisääntöjä.

Rahoitusta jatkossa vain kestäväksi luokitelluille sijoituskohteille

Taksonomia saattaakin tulevaisuudessa vaikuttaa niin kiinteistöjen arvon kehitykseen, likviditeettiin kuin myös rahoituksen saatavuuteen ja hintaan.  Pankit joutuvat jo nyt arvioimaan sijoitusriskin sille, että rahoitettu toiminta ei täytä kestävyysvaatimuksia ja voikin olla niin, että tulevaisuudessa edullisempaa rahoitusta on tarjolla vain kestäväksi luokitelluille rakennus- ja sijoituskohteille.

Vaatimusten täyttäminen puolestaan tekee kiinteistöistä houkuttelevampia. Samalla kehitämme koko rakennusalan toimintatapoja niin, että rakennukset ovat jatkossa osa ilmastokriisin ratkaisua, ei ongelmaa.

Taksonomian vaatimukset ovat osin tiukat, eikä hyvä rakentamistapa tai edes ympäristösertifiointi riitä automaattisesti kattamaan kaikkia vaatimuksia. Taksonomia onkin huomioitava jatkossa jo rakennuksen suunnittelussa.

Voi olla niin, että tulevaisuudessa edullisempaa rahoitusta on tarjolla vain kestäväksi luokitelluille rakennus- ja sijoituskohteille.

Raportointivelvollisuus koskee ensimmäisenä suuryrityksiä

EU-taksonomian ensimmäinen delegoitu asetus astui voimaan 1.1.2022. Se määrittelee kahden ensimmäisen ympäristötavoitteen, ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen osalta, minkälaisilla teoilla näihin tavoitteisiin voidaan saavuttaa merkittävä parannus aiheuttamatta haittaa muille viidelle ympäristötavoitteelle.  Myöhemmin asetus täydentyy muiden ympäristötavoitteiden merkittävän parannuksen vaatimuksilla sekä sosiaalisen ja hallinnollisen vastuun reunaehdoilla.

Ehtojen täyttämiseen liittyy raportointivelvollisuus, joka koskee pankkeja ja suuryrityksiä, jotka joutuvat jo tämän vuoden lopulla raportoimaan siitä, kuinka suuri osa liiketoiminnasta täyttää taksonomian vaatimukset. Myös pienempienyritysten on havahduttava asiaan nopeasti. Jo nyt pankit kyselevät tietoja taksonomiakriteerien täyttymisestä asiakasyrityksiltään. EU:ssa päivitetään myös vastuullisuusraportoinnin direktiiviä. Se laajentaisi raportointivelvollisuuden kaikkiin pörssiyrityksiin koosta riippumatta ja kaikkiin yli 500 hengen yrityksiin.

Myös pienempienyritysten on havahduttava asiaan nopeasti.

Miten oman toiminnan on muututtava?

Eniten yrityksiä mietityttää tällä hetkellä se, miten asiat konkreettisesti muuttuvat oman toiminnan kannalta. Vastaus vaihtelee sen mukaan, onko kyse uudisrakentamisesta, peruskorjaamisesta vai olemassa olevan kiinteistökannan arvon säilyttämisestä.

Olemassa olevan kiinteistökannan osalta tärkein vaatimus liittyy energiankulutukseen, sillä merkittävä parannus ilmastomuutoksen hillintään vaatii kuulumista 15 % parhaimmistoon E-luvussa ja kuuluminen 30 % parhaimmistoon säilyy reunaehtona, vaikka tavoiteltaisiin merkittävää parannusta toiseen ympäristövaikutukseen.

Kiinteistökannan potentiaali taksonomianmukaisuuden saavuttamiseen selviää tehokkaimmin AI-taksonomiakartoituksen avulla. Samalla pystymme löytämään kokonaisoptimaaliset ratkaisut hiilineutraalius, kustannus-, energiatavoitteiden täyttämiseen.

Rakennushankkeiden osalta taksonomian vaatimukset eivät täyty automaattisesti edes vaativimpia ympäristöluokituksia tavoittelevissa hankkeissa, vaan vaatimukset on huomioitava erikseen ja niitä on ohjattava jo suunnitteluvaiheessa. Taksonomia kannattaakin lisätä osaksi rakennushankkeen suunnittelutehtäviä, kuten esimerkiksi hiilijalanjälkiohjaus. Silloin oikeat tavoitteet asetetaan jo varhain ja niiden täyttymistä ohjataan läpi hankkeen.

Kannustan ottamaan ensiaskeleet nyt, kun taksonomiaan liittyvät käytännöt ovat vasta vakiintumassa. Tulevat kuukaudet näyttävät, minkälaisiksi kansalliset käytännöt kehittyvät. Keskustelussa kannattaa olla mukana. Samalla organisaatiot pystyvät varmistamaan oman hyvän asemansa tulevassa markkinassa.

Kirjoittaja: Tytti Bruce-Hyrkäs, Head of Carbon Neutrality / Granlund

Kysy lisää!

Tytti Bruce-Hyrkäs

Head of Carbon Neutrality
Granlund Oy

AI-Taksonomiakartoitus

Granlundin tekoälyyn perustuva AI-Taksonomiakartoitus on markkinoiden tehokkain laskentatyökalu olemassa olevien kiinteistöjen taksonomiapotentiaalin arviointiin. Selvitämme nopeasti laajankin kiinteistökannan potentiaalin saavuttaa EU-taksonomian vaatimukset.

Sähkömarkkinoiden muutoksessa kannattaa olla voittajien puolella

04.05.2022 – Kiinteistönomistajan kannattaa seurata tarkasti sähkömarkkinoilla tapahtuvia muutoksia. Sähkön hinnan raju vaihtelu lisää entisestään energianhallinnan merkitystä.

Blogi

Mitä kiinteistöjohtajan kannattaa tietää energiamurroksesta?

21.04.2022 – Moni kiinteistönomistaja seuraa ymmällään meneillään olevaa keskustelua energiamurroksesta. Mitä muutokset tarkoittavat käytännössä ja kuinka voin niitä hyödyntää?

Blogi

Energiamurrokseen tarvitaan muutakin kuin tekniikkaa

07.04.2022 – Siirtyminen uusiutuvaan energiaan edellyttää uudenlaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Energiayhteisöjen perustamista tulisi meilläkin vauhdittaa.

Blogi

EU-taksonomia ja rahan vihreä siirtymä mullistavat kiinteistö- ja rakennusalan – oletko valmis?

22.03.2022 – EU:n kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmä EU-taksonomia luo pelisäännöt sijoituskohteiden kestävyyden arviointiin. Järjestelmä ohjaa tulevaisuudessa sitä, minkälaiset kiinteistöt ovat kiinnostavia sijoituskohteita, ja…

Blogi

Energiamurros ylitti uutiskynnyksen – jo oli aikakin!

16.03.2022 – Energiamurros avaa kiinteistönomistajille uuden pelikentän, jonka tuomia mahdollisuuksia kannattaa jo nyt lähteä hyödyntämään.

Blogi

Vuonna 2021 KiRa-alalla otettiin vastuullisuudessa isoja harppauksia eteenpäin

03.03.2022 – Kiinteistö- ja rakennusalan vastuullisuusmurros sai viime vuonna vauhtia. Nopeasti kasvavia trendejä ovat EU-taksonomia ja rahoitusalan kiinnostus. Konkreettiseksi toiminnaksi muuttuvat hiilineutraaliustavoitteet…

Blogi

Miksi talotekniikan kustannus- ja määrälaskenta kannattaa ulkoistaa?

28.02.2022 – Määrälaskennan ulkoistaminen vapauttaa rakennuttajan ja urakoitsijan resursseja. Se mahdollistaa myös tarjousten paremman vertailtavuuden.

Blogi

Ilmastoteot lähtevät kiinteistöissäkin ihmisistä

28.02.2022 – Yhdelläkään työnantajalla ei ole syytä tuudittautua ajatukseen, että omassa yrityksessä on vain vähän keinoja taistella ilmastonmuutosta vastaan. Kun puhutaan rakennusalan…

Blogi

Aiotko sähköistää liiketoimintasi? Ethän unohda päivittää työskentelytapojasi

22.02.2022 – Digitaaliseen järjestelmään siirtyminen tarjoaa oivan mahdollisuuden muokata vanhoja työskentelytapoja. Ota nämä viisi askelta kohti parempaa tuottavuutta.

Blogi
Hyvä tiedonkulku lisää asiakastyytyväisyyttä

Hyvä tiedonkulku lisää asiakastyytyväisyyttä

08.02.2022 – Kiinteistöjohtamisessa viestintä on avainasemassa, ja tiedonkulku on yllättävänkin helppo saada sujuvaksi. Tässä blogissa kerron, miten se onnistuu käytännössä.

Blogi

Mitä tietoa etsit?