Hyppää sisältöön
EU-taksonomia ja vihreä siirtymä muuttavat kiinteistö- ja rakennusalaa

EU-taksonomia ja vihreä siirtymä muuttavat kiinteistö- ja rakennusalaa

22.3.2022 – EU:n kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmä EU-taksonomia luo pelisäännöt sijoituskohteiden kestävyyden arviointiin. Järjestelmä ohjaa tulevaisuudessa sitä, minkälaiset kiinteistöt ovat kiinnostavia sijoituskohteita, ja millaisin ehdoin niitä rahoitetaan. Miten muutos näkyy sinun toiminnassasi?

Aihepiiri
Vastuullisuus
Jaa

Sijoitukset vastuullisiksi luokiteltuihin kohteisiin kasvavat huimaa vauhtia ja on ennustettu, että jo vuonna 2025 kolmasosa kaikesta sijoitetusta rahasta on sijoitettu vastuullisiksi luokiteltuihin kohteisiin.

EU-taksonomia on Euroopan unionin uusi kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmä ja osa EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa. Rahoitusta on toki sidottu ympäristövastuuseen ennenkin, ja vihreät lainat ja pankkien hiilivapaat rahastot ovat tuttuja monelle.

Taksonomia luo yhteiset pelisäännöt erilaisten sijoituskohteiden kestävyyden arviointiin sekä asettaa velvoitteet raportoida näiden kriteerien täyttymisestä. Kyse ei ole yksittäisistä rahoitusinstrumenteista ja niiden ohjauksesta vaan yrityksestä muuttaa koko alan pelisääntöjä.

Rahoitusta jatkossa vain kestäväksi luokitelluille sijoituskohteille

Taksonomia saattaakin tulevaisuudessa vaikuttaa niin kiinteistöjen arvon kehitykseen, likviditeettiin kuin myös rahoituksen saatavuuteen ja hintaan.  Pankit joutuvat jo nyt arvioimaan sijoitusriskin sille, että rahoitettu toiminta ei täytä kestävyysvaatimuksia ja voikin olla niin, että tulevaisuudessa edullisempaa rahoitusta on tarjolla vain kestäväksi luokitelluille rakennus- ja sijoituskohteille.

Vaatimusten täyttäminen puolestaan tekee kiinteistöistä houkuttelevampia. Samalla kehitämme koko rakennusalan toimintatapoja niin, että rakennukset ovat jatkossa osa ilmastokriisin ratkaisua, ei ongelmaa.

Taksonomian vaatimukset ovat osin tiukat, eikä hyvä rakentamistapa tai edes ympäristösertifiointi riitä automaattisesti kattamaan kaikkia vaatimuksia. Taksonomia onkin huomioitava jatkossa jo rakennuksen suunnittelussa.

Voi olla niin, että tulevaisuudessa edullisempaa rahoitusta on tarjolla vain kestäväksi luokitelluille rakennus- ja sijoituskohteille.

Raportointivelvollisuus koskee ensimmäisenä suuryrityksiä

EU-taksonomian ensimmäinen delegoitu asetus astui voimaan 1.1.2022. Se määrittelee kahden ensimmäisen ympäristötavoitteen, ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen osalta, minkälaisilla teoilla näihin tavoitteisiin voidaan saavuttaa merkittävä parannus aiheuttamatta haittaa muille viidelle ympäristötavoitteelle.  Myöhemmin asetus täydentyy muiden ympäristötavoitteiden merkittävän parannuksen vaatimuksilla sekä sosiaalisen ja hallinnollisen vastuun reunaehdoilla.

Ehtojen täyttämiseen liittyy raportointivelvollisuus, joka koskee pankkeja ja suuryrityksiä, jotka joutuvat jo tämän vuoden lopulla raportoimaan siitä, kuinka suuri osa liiketoiminnasta täyttää taksonomian vaatimukset. Myös pienempienyritysten on havahduttava asiaan nopeasti. Jo nyt pankit kyselevät tietoja taksonomiakriteerien täyttymisestä asiakasyrityksiltään. EU:ssa päivitetään myös vastuullisuusraportoinnin direktiiviä. Se laajentaisi raportointivelvollisuuden kaikkiin pörssiyrityksiin koosta riippumatta ja kaikkiin yli 500 hengen yrityksiin.

Myös pienempienyritysten on havahduttava asiaan nopeasti.

Miten oman toiminnan on muututtava?

Eniten yrityksiä mietityttää tällä hetkellä se, miten asiat konkreettisesti muuttuvat oman toiminnan kannalta. Vastaus vaihtelee sen mukaan, onko kyse uudisrakentamisesta, peruskorjaamisesta vai olemassa olevan kiinteistökannan arvon säilyttämisestä.

Olemassa olevan kiinteistökannan osalta tärkein vaatimus liittyy energiankulutukseen, sillä merkittävä parannus ilmastomuutoksen hillintään vaatii kuulumista 15 % parhaimmistoon E-luvussa ja kuuluminen 30 % parhaimmistoon säilyy reunaehtona, vaikka tavoiteltaisiin merkittävää parannusta toiseen ympäristövaikutukseen.

Kiinteistökannan potentiaali taksonomianmukaisuuden saavuttamiseen selviää tehokkaimmin AI-taksonomiakartoituksen avulla. Samalla pystymme löytämään kokonaisoptimaaliset ratkaisut hiilineutraalius, kustannus-, energiatavoitteiden täyttämiseen.

Rakennushankkeiden osalta taksonomian vaatimukset eivät täyty automaattisesti edes vaativimpia ympäristöluokituksia tavoittelevissa hankkeissa, vaan vaatimukset on huomioitava erikseen ja niitä on ohjattava jo suunnitteluvaiheessa. Taksonomia kannattaakin lisätä osaksi rakennushankkeen suunnittelutehtäviä, kuten esimerkiksi hiilijalanjälkiohjaus. Silloin oikeat tavoitteet asetetaan jo varhain ja niiden täyttymistä ohjataan läpi hankkeen.

Kannustan ottamaan ensiaskeleet nyt, kun taksonomiaan liittyvät käytännöt ovat vasta vakiintumassa. Tulevat kuukaudet näyttävät, minkälaisiksi kansalliset käytännöt kehittyvät. Keskustelussa kannattaa olla mukana. Samalla organisaatiot pystyvät varmistamaan oman hyvän asemansa tulevassa markkinassa.

Kirjoittaja: Tytti Bruce-Hyrkäs, Head of Carbon Neutrality / Granlund

Kysy lisää!

Tytti Bruce-Hyrkäs

Vastuullisuusliiketoiminnan kehitysjohtaja
Granlund Oy

AI-Taksonomiakartoitus

Granlundin tekoälyyn perustuva AI-Taksonomiakartoitus on markkinoiden tehokkain laskentatyökalu olemassa olevien kiinteistöjen taksonomiapotentiaalin arviointiin. Selvitämme nopeasti laajankin kiinteistökannan potentiaalin saavuttaa EU-taksonomian vaatimukset.

Parhaat sijainnit datakeskuksille löytyvät Suomesta ja Ruotsista

11.06.2024 – Kaikista maailman maista datakeskuksen sijaintipaikaksi kannattaa valita Suomi tai Ruotsi. Meillä on monta kilpailuvalttia, joilla päihitämme kilpailijat esimerkiksi Keski-Euroopassa.

Blogi

Viisi oivallusta tulevaisuuden superkortteleista vievät kohti hiilineutraalia kaupunkisuunnittelua

11.06.2024 – Alue-energiajärjestelmä tukee hiilineutraalia kaupunkisuunnittelua. Tulevaisuuden superkortteli rakentuu näiden oivallusten varaan.

Blogi

Jopa kolmannes luontokadosta johtuu rakentamisesta

07.06.2024 – Vastuulliset rakennusalan yritykset ovat jo ottaneet käyttöön luontovaikutuksia arvioivia mittareita. Tämä vaikuttaa koko rakentamisen arvoketjuun ja pakottaa kaikki muutokseen.

Blogi
Vastuullisuuspäällikkö Kirsti Sääjärvi

Vähäpäästöisillä menopeleillä konkretiaa kestävään liikkumiseen

03.06.2024 – Asiantuntijayrityksenä Granlundin tärkein tuote on aineeton, osaamisemme. Meidän merkittävimmät päästömme eivät synnykään tuotteiden elinkaaren eri vaiheissa kuten materiaalihankinnoista.

Blogi

Uupumus oli kova pala nieltäväksi

28.05.2024 – Nuoren, tunnollisen ja eteenpäin pyrkivän ihmisen voi olla vaikea myöntää itselleen olevansa uupunut. Hankekehityspäällikkömme Jere Korpisalo kertoo oman tarinansa siitä,…

Blogi

Mitä kiristyvät vastuullisuusvaatimukset edellyttävät kiinteistöjen ylläpitopalveluilta?

10.05.2024 – Jatkossa kiinteistöjen ylläpitopalveluja tarjoavilta yrityksiltä edellytetään kestävien käytäntöjen kehittämistä ja avointa viestintää.

Blogi

Ilmastonmuutos kurittaa kiinteistöjä

22.04.2024 – Ilmastonmuutos on valitettava tosiasia, eikä sen seurauksilta voi välttyä: realisoituvat ilmastoriskit näkyvät meillä jo nyt – ja lisää on luvassa.…

Blogi

”Kaikkia pikkasen harmitti” – venyvä läpimenoaika on liian tuttu ilmiö

04.04.2024 – Kun seurasin sivusta pieleen mennyttä katkaisijoiden vaihtoa erään teollisuuslaitoksen muuntamorakennuksessa, mieleeni tuli vanha sanonta: hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tässä…

Blogi

Energiatodistus, E-lukulaskelma, rakennusluvan energiaselvitys – mikä tarvitaan milloinkin?

22.02.2024 – Kestävän rakentamisen ryhmäpäällikkö Panu Rautio selventää alan terminologiaa. Mihin E-luku perustuu ja miksi juuri sillä mitataan rakennusten energiatehokkuutta? Millaisilla toimenpiteillä…

Blogi

Kestävien ratkaisujen kehittäminen laajenee kiinteistöistä kortteleihin

06.02.2024 – Kaiken kehitystoiminnan ytimessä ovat tällä hetkellä ilmastonmuutoksen vastaiset toimet. Meidän on löydettävä uusia päästövähennyskeinoja.

Blogi

Tilaa uutiskirjeemme

Kuule ensimmäisten joukossa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä.

Mitä tietoa etsit?