Hyppää sisältöön
EU-taksonomia ja vihreä siirtymä muuttavat kiinteistö- ja rakennusalaa

EU-taksonomia ja vihreä siirtymä muuttavat kiinteistö- ja rakennusalaa

22.3.2022 – EU:n kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmä EU-taksonomia luo pelisäännöt sijoituskohteiden kestävyyden arviointiin. Järjestelmä ohjaa tulevaisuudessa sitä, minkälaiset kiinteistöt ovat kiinnostavia sijoituskohteita, ja millaisin ehdoin niitä rahoitetaan. Miten muutos näkyy sinun toiminnassasi?

Aihepiiri
Vastuullisuus
Jaa

Sijoitukset vastuullisiksi luokiteltuihin kohteisiin kasvavat huimaa vauhtia ja on ennustettu, että jo vuonna 2025 kolmasosa kaikesta sijoitetusta rahasta on sijoitettu vastuullisiksi luokiteltuihin kohteisiin.

EU-taksonomia on Euroopan unionin uusi kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmä ja osa EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa. Rahoitusta on toki sidottu ympäristövastuuseen ennenkin, ja vihreät lainat ja pankkien hiilivapaat rahastot ovat tuttuja monelle.

Taksonomia luo yhteiset pelisäännöt erilaisten sijoituskohteiden kestävyyden arviointiin sekä asettaa velvoitteet raportoida näiden kriteerien täyttymisestä. Kyse ei ole yksittäisistä rahoitusinstrumenteista ja niiden ohjauksesta vaan yrityksestä muuttaa koko alan pelisääntöjä.

Rahoitusta jatkossa vain kestäväksi luokitelluille sijoituskohteille

Taksonomia saattaakin tulevaisuudessa vaikuttaa niin kiinteistöjen arvon kehitykseen, likviditeettiin kuin myös rahoituksen saatavuuteen ja hintaan.  Pankit joutuvat jo nyt arvioimaan sijoitusriskin sille, että rahoitettu toiminta ei täytä kestävyysvaatimuksia ja voikin olla niin, että tulevaisuudessa edullisempaa rahoitusta on tarjolla vain kestäväksi luokitelluille rakennus- ja sijoituskohteille.

Vaatimusten täyttäminen puolestaan tekee kiinteistöistä houkuttelevampia. Samalla kehitämme koko rakennusalan toimintatapoja niin, että rakennukset ovat jatkossa osa ilmastokriisin ratkaisua, ei ongelmaa.

Taksonomian vaatimukset ovat osin tiukat, eikä hyvä rakentamistapa tai edes ympäristösertifiointi riitä automaattisesti kattamaan kaikkia vaatimuksia. Taksonomia onkin huomioitava jatkossa jo rakennuksen suunnittelussa.

Voi olla niin, että tulevaisuudessa edullisempaa rahoitusta on tarjolla vain kestäväksi luokitelluille rakennus- ja sijoituskohteille.

Raportointivelvollisuus koskee ensimmäisenä suuryrityksiä

EU-taksonomian ensimmäinen delegoitu asetus astui voimaan 1.1.2022. Se määrittelee kahden ensimmäisen ympäristötavoitteen, ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen osalta, minkälaisilla teoilla näihin tavoitteisiin voidaan saavuttaa merkittävä parannus aiheuttamatta haittaa muille viidelle ympäristötavoitteelle.  Myöhemmin asetus täydentyy muiden ympäristötavoitteiden merkittävän parannuksen vaatimuksilla sekä sosiaalisen ja hallinnollisen vastuun reunaehdoilla.

Ehtojen täyttämiseen liittyy raportointivelvollisuus, joka koskee pankkeja ja suuryrityksiä, jotka joutuvat jo tämän vuoden lopulla raportoimaan siitä, kuinka suuri osa liiketoiminnasta täyttää taksonomian vaatimukset. Myös pienempienyritysten on havahduttava asiaan nopeasti. Jo nyt pankit kyselevät tietoja taksonomiakriteerien täyttymisestä asiakasyrityksiltään. EU:ssa päivitetään myös vastuullisuusraportoinnin direktiiviä. Se laajentaisi raportointivelvollisuuden kaikkiin pörssiyrityksiin koosta riippumatta ja kaikkiin yli 500 hengen yrityksiin.

Myös pienempienyritysten on havahduttava asiaan nopeasti.

Miten oman toiminnan on muututtava?

Eniten yrityksiä mietityttää tällä hetkellä se, miten asiat konkreettisesti muuttuvat oman toiminnan kannalta. Vastaus vaihtelee sen mukaan, onko kyse uudisrakentamisesta, peruskorjaamisesta vai olemassa olevan kiinteistökannan arvon säilyttämisestä.

Olemassa olevan kiinteistökannan osalta tärkein vaatimus liittyy energiankulutukseen, sillä merkittävä parannus ilmastomuutoksen hillintään vaatii kuulumista 15 % parhaimmistoon E-luvussa ja kuuluminen 30 % parhaimmistoon säilyy reunaehtona, vaikka tavoiteltaisiin merkittävää parannusta toiseen ympäristövaikutukseen.

Kiinteistökannan potentiaali taksonomianmukaisuuden saavuttamiseen selviää tehokkaimmin AI-taksonomiakartoituksen avulla. Samalla pystymme löytämään kokonaisoptimaaliset ratkaisut hiilineutraalius, kustannus-, energiatavoitteiden täyttämiseen.

Rakennushankkeiden osalta taksonomian vaatimukset eivät täyty automaattisesti edes vaativimpia ympäristöluokituksia tavoittelevissa hankkeissa, vaan vaatimukset on huomioitava erikseen ja niitä on ohjattava jo suunnitteluvaiheessa. Taksonomia kannattaakin lisätä osaksi rakennushankkeen suunnittelutehtäviä, kuten esimerkiksi hiilijalanjälkiohjaus. Silloin oikeat tavoitteet asetetaan jo varhain ja niiden täyttymistä ohjataan läpi hankkeen.

Kannustan ottamaan ensiaskeleet nyt, kun taksonomiaan liittyvät käytännöt ovat vasta vakiintumassa. Tulevat kuukaudet näyttävät, minkälaisiksi kansalliset käytännöt kehittyvät. Keskustelussa kannattaa olla mukana. Samalla organisaatiot pystyvät varmistamaan oman hyvän asemansa tulevassa markkinassa.

Kirjoittaja: Tytti Bruce-Hyrkäs, Head of Carbon Neutrality / Granlund

Kysy lisää!

Tytti Bruce-Hyrkäs

Liiketoiminnan kehitysjohtaja
Granlund Oy

AI-Taksonomiakartoitus

Granlundin tekoälyyn perustuva AI-Taksonomiakartoitus on markkinoiden tehokkain laskentatyökalu olemassa olevien kiinteistöjen taksonomiapotentiaalin arviointiin. Selvitämme nopeasti laajankin kiinteistökannan potentiaalin saavuttaa EU-taksonomian vaatimukset.

Näin laskemme hiilikädenjälkeämme

18.04.2023 – Kun autamme asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään, kasvatamme omaa hiilikädenjälkeämme. Laskemme hiilikädenjälkeämme tutkimustietoon perustuvalla mallilla.

Blogi

Rakennus kuntoremonttiin?

14.04.2023 – 1960–1980-lukujen rakennukset – siinä missä ihmisetkin – saattavat kaivata pientä kuntoremonttia. Keski-ikäinen rakennetekniikan asiantuntija lähti tapamaan ikätovereitaan.

Blogi

Rakennushankkeen vastuullisuus on kokonaisuuden hallintaa

30.03.2023 – Rakennushankkeelta vaadittava vastuullisuuspaletti on tänä päivänä laaja. Energiatehokkuuden ja sisäolosuhteiden lisäksi on otettava huomioon muun muassa ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja pian…

Blogi

LVI-suunnittelun pelikentillä

09.02.2023 – LVI-suunnittelija Tero Hietala kävi luokkakokouksessa. Tilanne pisti miettimään omaan työtä. ”Tuskin monikaan haaveilee pienenä LVI-suunnittelijan ammatista, mutta olen löytänyt siitä…

Blogi

Hiilikädenjäljen laskemiseen tarvitaan yhteisiä käytäntöjä

09.02.2023 – Hiilikädenjäljen tavoitteena on osoittaa yksilöiden ja yritysten tuottamia positiivisia ympäristövaikutuksia asiakkaille tai koko yhteiskunnalle.

Blogi
Ulla Nykter, Granlund

EU-taksonomiaa ei kannata jättää huomiotta

13.01.2023 – EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmällä eli taksonomialla on vaikutusta rakennushankkeisiin. Taksonomian kriteerit on hyvä ottaa huomioon jo hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Blogi
Jari Innanen, Granlund

Datakeskusten hukkalämpöä tulisi kierrättää enemmän kaukolämpöverkkoon

11.01.2023 – Energiatehokkaasti rakennetut datakeskukset ovat osa sähköverkon tehoreserviä. Kun datakeskukset hyödyntävät omana energialähteenään uusiutuvia energiamuotoja, voidaan pienentää myös hiilidioksidipäästöjä.

Blogi

Suuren yrityksen energiakatselmus – pakollinen paha vai pelastusrengas

12.10.2022 – Suuren yrityksen energiakatselmus on tehokas tapa selvittää oman yrityksen energiatehokkuuden taso. Kun toimeen tartutaan nyt, ennätyskorkeat energiahinnat hirvittävät selvästi vähemmän.

Blogi

Lopetetaanko energian haaskaus?

27.09.2022 – Jokohan Suomen kiinteistöissä oltaisiin nyt valmiita tekemään järkeviä ja kannattavia energiansäästötoimia, jotka eivät vaadi isoja investointeja?

Blogi

Miksi 4D-aikataulutus kannattaa rakennushankkeessa? Tässä 3 syytä!

20.09.2022 – Kaikki rakennusalalla tietävät tunteen, kun hankkeen kustannukset ja aikataulu alkavat karkaamaan käsistä, hanke on myöhässä ja syiden etsiminen alkaa. Tilanne…

Blogi

Mitä tietoa etsit?