Hyppää sisältöön
Mitä kiinteistöjohtajan kannattaa tietää energiamurroksesta?

Mitä kiinteistöjohtajan kannattaa tietää energiamurroksesta?

21.4.2022 – Moni kiinteistönomistaja seuraa ymmällään meneillään olevaa keskustelua energiamurroksesta. Mitä muutokset tarkoittavat käytännössä ja kuinka voin niitä hyödyntää?

Aihepiiri
Energia
Jaa

Meneillään olevaa keskustelua energiamurroksesta hallitsevat energian hinta ja etenkin sähkön raju kallistuminen. Sähkön hintakehitystä on vaikea arvioida, mutta ainakin hintojen heilahtelusta näyttää tulleen pidempiaikainen ilmiö. Se tuottaa päänvaivaa kiinteistönomistajille, mutta samaan aikaan uudesta tilanteesta on mahdollista myös hyötyä.

Esimerkiksi paikallinen energian tuotanto ja älykkäät ohjausratkaisut kiinteistöissä yleistyvät nyt vauhdilla, kun omatuotannon kustannukset laskevat.

Samaan aikaan kokonaisenergiakustannukset kasvavat kuitenkin monessa kiinteistössä, kun sähkön ohella myös kaukolämmön hinta on noussut merkittävästi.

Sähkön ohella myös kaukolämmön hinta on noussut merkittävästi.

Energianhallinnan merkitys korostuu

Kiinteistön käyttäjille pitää myös antaa mahdollisuuksia olla osa ratkaisua.

Muutokset korostavat kiinteistöjen energianhallinnan merkitystä. Järjestelmän jouston tarve kasvaa, kun kulutuspiikeissä kustannuksia aiheuttavat energian tehomaksut nousevat.

Samaan aikaan kasvavat asiakkaiden vaatimukset. Varsinkin nuorempi sukupolvi on hyvin tietoinen ilmastonmuutoksen riskeistä ja sitä kautta energiasta. Näille kiinteistön käyttäjille pitää myös antaa mahdollisuuksia olla osa ratkaisua ja vaikuttaa omalla tekemisellään esimerkiksi energiankulutukseen.

Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisesta huolimatta hyvien sisäolosuhteiden merkitys ei ole hävinnyt minnekään. Esimerkiksi kulutusjoustoon liityttäessä energiankulutusta voidaan säädellä ilmanvaihtokoneiden käynnillä. Silloin on oleellista seurata myös olosuhteita.

Kiinteistöjen energiankulutuksen ja olosuhteiden hallintaan tarvitaan iso joukko tekijöitä ja sitä myöten myös laaja määrä palvelusopimuksia. Eri toimijoiden tavoitteiden ja mittareiden tulee olla linjassa keskenään ja pelata samaan maaliin.

Rakentamisessa energiamurros näkyy hiilineutraalien ratkaisujen merkityksen korostumisena. Kehitystä vauhdittamaan on tulossa uutta lainsäädäntöä. Esimerkiksi päivitettävään energiatehokkuusdirektiiviin voi tulla vaatimus paikallisen energiantuotannon lisäämisestä peruskorjauksissa. Emme tiedä vielä lopullisia vaatimuksia. Tahtotila on kuitenkin sen suuntainen, että jollain aikavälillä velvoittavaa regulaatiota tulee.

Oma lukunsa on nopeasti etenevä teknologinen kehitys energian käytön mittaamiseen, seurantaan ja ohjaamiseen. Uusien ratkaisujen testaamisessa kannattaa olla avoin. Samalla on kuitenkin muistettava, että tekniikka ei tee yksin autuaaksi. Kokonaisuuksia on myös pystyttävä johtamaan.

Aikaa kestävät ratkaisut kannattavat

Parhaiten kokonaisuuksia ratkaistaan, kun mukana on sekä innovaattoreita että realisteja.

Kiinteistönomistajien on hyvä pohtia sitäkin, kuinka tänään suositut ratkaisut kestävät aikaa. Jos esimerkiksi hiilineutraaliustavoitteita ratkotaan vain energialaitosten toimesta, jää meiltä maana iso potentiaali kiinteistöissä hyödyntämättä ja olemme todennäköisesti jonkin ajan päästä jälleen samojen haasteiden äärellä. Tällä hetkellä biopolttoaineilla tuotettu lämpö voi tuoda kiinteistösalkun päästöt alas, mutta onko aivan varmaa, että polttaminen nähdään toimivana ratkaisuna vielä 10 tai 20 vuoden päästä?

Energiaan liittyvät haasteet ovat niin isoja, että niitä ei voi kukaan ratkaista yksin. Tarvitsemme toisiamme ja yhteistyötä energiayhtiöiden, kiinteistönomistajien ja palveluntuottajien välillä. Parhaiten kokonaisuuksia ratkaistaan, kun mukana on sekä innovaattoreita että realisteja.

Mitä kiinteistöjohtajan kannattaa tietää energiamurroksesta?

Kysy lisää

Tätä blogia kirjoittaa Asta Autelo. Hän juttelee mielellään kanssasi energiamurroksesta!

Asta Autelo

Johtaja / Energia ja vastuullisuus
Granlund Oy

EU-taksonomiaa ei kannata jättää huomiotta

13.01.2023 – EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmällä eli taksonomialla on vaikutusta rakennushankkeisiin. Taksonomian kriteerit on hyvä ottaa huomioon jo hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Blogi
Jari Innanen, Granlund

Datakeskusten hukkalämpöä tulisi kierrättää enemmän kaukolämpöverkkoon

11.01.2023 – Energiatehokkaasti rakennetut datakeskukset ovat osa sähköverkon tehoreserviä. Kun datakeskukset hyödyntävät omana energialähteenään uusiutuvia energiamuotoja, voidaan pienentää myös hiilidioksidipäästöjä.

Blogi

Suuren yrityksen energiakatselmus – pakollinen paha vai pelastusrengas?

12.10.2022 – Suuren yrityksen energiakatselmus on tehokas tapa selvittää oman yrityksen energiatehokkuuden taso. Kun toimeen tartutaan nyt, ennätyskorkeat energiahinnat hirvittävät selvästi vähemmän.

Blogi

Lopetetaanko energian haaskaus?

27.09.2022 – Jokohan Suomen kiinteistöissä oltaisiin nyt valmiita tekemään järkeviä ja kannattavia energiansäästötoimia, jotka eivät vaadi isoja investointeja?

Blogi

Miksi 4D-hankepalvelu kannattaa rakennushankkeessa? Tässä 3 isoa syytä!

20.09.2022 – Kaikki rakennusalalla tietävät tunteen, kun hankkeen kustannukset ja aikataulu alkavat karkaamaan käsistä, hanke on myöhässä ja syiden etsiminen alkaa. Tilanne…

Blogi

Vastuullisuus, kiinteistöt ja raha – Mitä markkinoilla tapahtuu?

06.07.2022 – Miltä vastuullisuus näyttää juuri nyt ja mitä ESG tarkoittaa kiinteistö- ja rakennusalalla? Miten raha ohjaa nyt ja jatkossa alaa kohti…

Blogi

Älykäs kiinteistöportfolio tukee hiilineutraaliutta ja laadukasta käyttäjäkokemusta

30.06.2022 – Mitä useampi kiinteistö, sitä suuremmat ovat mahdollisuudet esimerkiksi käyttökustannusten vähentämisessä, energiansäästössä ja päästöjen vähentämisessä. Miten älykkään kiinteistöportfolion toteuttamisessa kannattaa edetä?

Blogi

Kiinteistöissä piilee valtava energiansäästöpotentiaali

17.06.2022 – Kiinteistöjen energiaomavaraisuuden parantaminen on Suomelle kriittinen kysymys. Meidän on päästävä irti energiariippuvuudestamme – ja sen on tapahduttava nopeasti.

Blogi

Startista lähtien Smart Building – näin toteutetaan älykiinteistö

14.06.2022 – Tyytyväisemmät tilojen käyttäjät, vähäisemmät päästöt sekä pienemmät energialaskut ja ylläpitokustannukset. Kiinnostuneemmat vuokralaiset ja edelläkävijän imago. Jos nyökyttelit, lue lisää, miten…

Blogi

Vanhakin voi olla fiksu – miten rakennuksesta tehdään älykiinteistö?

01.06.2022 – Älykkyys ei ole vain uusien rakennusten etuoikeus vaan varttuneemmastakin kiinteistöstä saa usein jo pienellä tuunauksella irti hyödyllisiä älytoimintoja niin kiinteistön…

Blogi

Mitä tietoa etsit?