Hyppää sisältöön
Mitä kiristyvät vastuullisuusvaatimukset edellyttävät kiinteistöjen ylläpitopalveluilta?

Mitä kiristyvät vastuullisuusvaatimukset edellyttävät kiinteistöjen ylläpitopalveluilta?

10.5.2024 – Jatkossa kiinteistöjen ylläpitopalveluja tarjoavilta yrityksiltä edellytetään kestävien käytäntöjen kehittämistä ja avointa viestintää.

Aihepiiri
Vastuullisuus, Ylläpito
Jaa

EU:n kestävyysraportointidirektiivi CSRD:n vaatimukset edellyttävät yrityksiä raportoimaan myös sidosryhmiensä toiminnasta. Uutena vaatimuksena edellytetään myös Scope 3 -päästöistä raportointia.

Kiinteistönomistajien näkökulmasta kiinteistöjen ylläpitopalvelut ovat merkittävä Scope 3 -päästöjen lähde. On siis odotettavaa, että kiinteistöjen omistajat tulevat edellyttämään käyttämiltään huollon palvelujen tarjoajilta päästöraportoinnissa vaadittavia tietoja ja tekoja.

Tulevaisuudessa tilaajat pyrkivät todennäköisesti painottamaan hankinnoissaan yhä enemmän ympäristönäkökulmien huomiointia ja odottavat käyttämiltään ylläpitopalveluiden toimijoilta sekä halukkuutta että suunnitelmallisuutta kehittää omaa toimintaansa vähäpäästöisemmäksi.

Päästöt alemmas oikeilla valinnoilla

Kiinteistöjen ylläpitopalveluiden toiminnasta aiheutuneet päästöt syntyvät pääosin liikkumisesta. Seuraavaksi eniten päästöjä syntyy käytetyistä materiaaleista. Myös energiavirrat ja kylmäaineet aiheuttavat päästöjä.

Päästövähennyksien saavuttamiseksi on tärkeää siirtyä kohti vähäpäästöisempiä vaihtoehtoja, kuten sähköistä kalustoa, uusiutuvia polttoaineita ja vähäpäästöisempiä materiaaleja. Myös ajoreittien optimoinnilla voidaan saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä, kun turhat ajokilometrit jäävät pois. Lisäksi henkilöstöä voi erilaisin kannustein motivoida vähentämään omia ajokilometrejään.

Hiilijalanjälkeä pystytään vähentämään myös muin keinoin, joita on hyvä tarkastella toiminnan mukaan ja yrityskohtaisesti.

Hiilijalanjäljen laskenta tuo vaikutukset näkyviin

Vastuullisuudesta tulee konkreettista, kun tulokset realisoituvat. Yksi keino mitata ja seurata vastuullisuutta on yrityksen, tuotteen tai palvelun hiilijalanjäljen laskeminen. Hiilijalanjälki ilmaisee, kuinka paljon kasvihuonekaasuja eli ilmastokuormaa syntyy tuotteesta tai palvelusta.

Kun yrityksellä on kattava tieto omasta ympäristövaikutuksestaan, on mahdollista kehittää toimintaa vastaamaan myös uusia vaatimuksia.

Suurin osa Granlundin tekemään tutkimukseen osallistuneista ylläpitopalveluiden yrityksistä on laskenut päästönsä GHG-protokollan mukaan. Vain 14 % ilmoitti, ettei ole laskenut päästöjään vielä lainkaan. 

Ylläpidon aikaisissa palveluissa vastuullisuus on mahdollista todentaa esimerkiksi suunnitelmalla, jolla hiilineutraalius on tarkoitus saavuttaa tai muulla dokumentilla, joka osoittaa vähähiilisyyden edistämisen.

Valmistautumalla kilpailuetua

Laajeneviin raportointikäytäntöihin varautuminen tulee tarjoamaan myös kilpailuetua markkinoilla. Huolellinen valmistautuminen mahdollistaa nopean reagoinnin ja sopeutumisen.

Tulevaisuudessa kiinteistöjen ylläpitopalveluiden asiakkaita kiinnostaa entistä enemmän, miten ympäristövaikutukset on huomioitu yrityksen toiminnassa. Yritykset, jotka omaksuvat uudet vastuullisuusvaatimukset ja integroivat ne osaksi liiketoimintaansa, ovat tulevaisuudessa kilpailukykyisempiä.

Investoimalla nyt kestäviin käytäntöihin on mahdollista luoda yritykselleen etulyöntiasema muuttuvassa ympäristössä.

Haluatko kuulla lisää?

Vilma Juujärvi

Vastuullisuusasiantuntija
Granlund Oy

Tuore tutkimus:

Palveluntuottajilla on hyvät mahdollisuudet tuottaa tietoja vastuullisuusraportointia varten

Vastuullisuusasiantuntijana toimiva Vilma Juujärvi tutki opinnäytetyössään kiinteistöjen ylläpidon päästöjen arviointia ja ohjausta. Opinnäytetyössä etsittiin keinoja Senaatti-kiinteistöjen Scope 3-päästöjen tarkentamiseksi sekä kannustimia, joilla voitaisiin edistää vähähiilisyyttä hankinnoissa.

Tutkimuksessa havaittiin, että palveluntuottajilla on hyvät mahdollisuudet tuottaa tietoa esimerkiksi kalustostaan ja kuljetuista kilometreistä Senaatin Scope 3 -raportointiin.

Haasteina palveluntuottajien keskuudessa nähdään raportointia varten vaadittavien tietojen kerääminen esimerkiksi tuotetoimittajilta. Tietojen vertaaminen toisiinsa koettiin myös haastavaksi.

Yhä useampi palveluntuottaja oli kuitenkin sillä kannalla, että tiukempien ympäristökriteerien käyttäminen hankinnoissa edistäisi vähähiilisyyttä myös ylläpidossa.

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoa tai jättää tarjouspyynnön?

Kerro meille millaista lisätietoa tarvitset tai lähetä tarjouspyyntö. Olemme pian yhteydessä sinuun.

Löydä Granlund-yhteyshenkilö paikkakunnallasi

Lue muita blogejamme

Mitä kiristyvät vastuullisuusvaatimukset edellyttävät kiinteistöjen ylläpitopalveluilta?

10.05.2024 – Jatkossa kiinteistöjen ylläpitopalveluja tarjoavilta yrityksiltä edellytetään kestävien käytäntöjen kehittämistä ja avointa viestintää.

Blogi

Ilmastonmuutos kurittaa kiinteistöjä

22.04.2024 – Ilmastonmuutos on valitettava tosiasia, eikä sen seurauksilta voi välttyä: realisoituvat ilmastoriskit näkyvät meillä jo nyt – ja lisää on luvassa.…

Blogi

”Kaikkia pikkasen harmitti” – venyvä läpimenoaika on liian tuttu ilmiö

04.04.2024 – Kun seurasin sivusta pieleen mennyttä katkaisijoiden vaihtoa erään teollisuuslaitoksen muuntamorakennuksessa, mieleeni tuli vanha sanonta: hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tässä…

Blogi

Energiatodistus, E-lukulaskelma, rakennusluvan energiaselvitys – mikä tarvitaan milloinkin?

22.02.2024 – Kestävän rakentamisen ryhmäpäällikkö Panu Rautio selventää alan terminologiaa. Mihin E-luku perustuu ja miksi juuri sillä mitataan rakennusten energiatehokkuutta? Millaisilla toimenpiteillä…

Blogi

Kestävien ratkaisujen kehittäminen laajenee kiinteistöistä kortteleihin

06.02.2024 – Kaiken kehitystoiminnan ytimessä ovat tällä hetkellä ilmastonmuutoksen vastaiset toimet. Meidän on löydettävä uusia päästövähennyskeinoja.

Blogi

Suurin osa kiinteistöalan tietojärjestelmistä on vanhentuneita

31.01.2024 – Kiinteistöalan tietojärjestelmät ovat usein vanhentuneita, eivätkä vastaa tämän päivän vaatimuksiin. Vanhentuneet järjestelmät aiheuttavat pulmia kaikille, jotka tarvitsevat ajantasaista ja luotettavaa…

Blogi

Tunnetko jo energiayhteisöjen monet mahdollisuudet?

22.11.2023 – Energiantuottajien ja -kuluttajien yhteenliittymät eli energiayhteisöt tuottavat suuria taloudellisia hyötyjä. Erityisesti asiakkaitamme kiinnostaa vihreän sähkön jakamistalous.

Blogi

Mitä tilojen toimivuuskysely kertoo terveydenhuollon tilojen käyttäjätyytyväisyydestä?

10.11.2023 – Terveydenhoidon rakennusprojekteille tehdään valmistumisen jälkeen taloudellinen loppuselvitys, mutta olisiko tarpeen toteuttaa myös toiminnallinen loppuselvitys? Vain kysymällä selviää, ovatko käyttäjät tyytyväisiä…

Blogi

Missä vaiheessa hiilijalanjälkilaskenta kannattaa tehdä?

30.10.2023 – Tiedätkö, missä vaiheessa ja miten usein hiilijalanjälkilaskentaa pitäisi rakennushankkeessa tehdä? Hiiliohjaus on parhaimmillaan prosessi, joka tuottaa dataa myös seuraavia hankkeita…

Blogi

Yritysten päästövähennystavoitteet vaativat enemmän myös hiilijalanjälkilaskennalta

24.10.2023 – Yritystason hiilijalanjälkilaskenta alkaa olla monelle jo arkipäivää, mutta päästöraportoinnin vaatimukset kasvavat koko ajan. Ihannetapauksessa hiilijalanjälkilaskenta tukee liiketoimintojen ja tuotteiden päästövaikutusten…

Blogi

Tilaa uutiskirjeemme

Ole ensimmäisten joukossa kuulemassa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä.

Mitä tietoa etsit?