Hyppää sisältöön
Näin otat täyden hyödyn irti kulutusjoustosta kiinteistöissä

Näin otat täyden hyödyn irti kulutusjoustosta kiinteistöissä

25.5.2022 – Yhä useampi kiinteistönomistaja on kiinnostunut parantamaan energiakuormien hallintaa ja osallistumaan kulutusjoustoon. Miten asiassa kannattaa lähteä liikkeelle?

Aihepiiri
Energia
Jaa

Runsaasti sähköä kuluttavat teollisuusyritykset ovat olleet jo pitkään mukana sähköverkkoa tasapainottavassa ja tehopiikkejä tasaavassa kulutusjoustossa. Asia kiinnostaa muitakin yrityksiä ja kiinteistönomistajia, mutta miten kulutusjoustoa ja kiinteistön energiankäytön ohjausta voisi lähteä parantamaan käytännössä?

Itse suosittelen aina ensimmäiseksi nykytilan selvittämistä. Näin saadaan selville potentiaali, oli sitten kyse koko kiinteistökannasta tai valituista kiinteistöistä. Selvityksessä käydään läpi kulutusjoustoon soveltuvat potentiaalisimmat energiakuormat ja millä markkinoilla niillä kannattaisi käydä kauppaa.

Oleellista on myös kartoittaa, millaisia investointeja kulutusjoustoon osallistuminen ja energianhallinnan parantaminen edellyttäisivät.

Millaisia investointeja kulutusjoustoon osallistuminen ja energianhallinnan parantaminen edellyttäisivät?

Tiekartta auttaa saavuttamaan tavoitteet

Kun kiinteistökannan potentiaali on selvillä, kannattaa asettaa seuraavaksi tavoitteet ja laatia tiekartta niiden saavuttamiseen. Tiekartta auttaa hahmottamaan, millä aikavälillä eri osatavoitteet halutaan saavuttaa ja missä järjestyksessä työssä edetään.

Ja kuten ei mitään muutakaan kiinteistöjohtamisen osa-aluetta, kulutusjoustoakaan ei kannata toteuttaa omana saarekkeenaan. Kaikki sille asetetut tavoitteet ja etenemismallit on tärkeää kytkeä osaksi olemassa olevia toimintamalleja ja johtamiskäytäntöjä.

Oleellista on linkittää kulutusjouston mahdollistavat asiat osaksi kiinteistön PTS-johtamista, jotta olemassa oleva potentiaali koko kiinteistön ja yksittäisten osalta saadaan tehokkaasti hyödynnettyä pitkällä aikavälillä. Lisäksi kannattaa käydä läpi, millaisia päivityksiä uudis- ja peruskorjausten ohjauksiin mahdollisesti tarvitaan.

Tarve energiakuormien hallintaan kasvaa

Kiinteistönomistajan kannattaa pitää silmät auki ja hyödyntää täysimääräisesti muutosten avaamat mahdollisuudet.

Näköpiirissä on, että energian hinta vaihtelee tulevina vuosina entistä voimakkaammin. Se lisää kiinteistöjen tarvetta pystyä nykyistä paremmin hallitsemaan omia energiakuormiaan. Kehitys johtaa vääjäämättä siihen, että paikallinen energiantuotanto ja erilaiset energiavarastot tulevat nykyistä kannattavimmiksi. Sen seurauksena käyttäjät laajasti tuottavat merkittävän osan energiasta itse tai ovat osa energiayhteisöjä.

Kulutusjoustoon liittyvät markkinat ovat vielä todella hajanaiset, ja tarjolla on hyvin erilaajuisia ja -tasoisia palveluja. Kun omaan kiinteistösalkkuun sopivat palvelut ovat löytyneet, niitä kannattaa lähteä rohkeasti kokeilemaan. Jos pilotoinneista saadaan hyviä kokemuksia, niistä päästään sujuvasti täysimääräiseen kulutusjouston toteuttamiseen.

On hyvä muistaa, että kulutusjousto yleistyy sähkön ohella myös kaukolämmössä. Lämmön puolella palvelujen tarjonta on vielä kohtalaisen suppeaa, mutta sekin markkina toivottavasti kehittyy tulevaisuudessa.

Uskon, että kulutusjousto tulee Suomessakin laajasti käyttöön ja sen ympärille kehittyy tulevaisuudessa uusia markkinapaikkoja. Toiminnan keskiössä ovat uudet palvelumallit ja algoritmit, joiden avulla palveluntuottajat käyvät kilpailua ja tarjoavat asiakkaan kannalta edullisimmat ratkaisut. Kiinteistönomistajan kannattaa pitää silmät auki ja hyödyntää täysimääräisesti muutosten avaamat mahdollisuudet.

Näin otat täyden hyödyn irti kulutusjoustosta kiinteistöissä

Kysy lisää

Tätä blogia kirjoittaa Asta Autelo. Hän juttelee mielellään kanssasi energiamurroksesta!

Asta Autelo

Johtaja / Energia ja vastuullisuus
Granlund Oy

EU-taksonomiaa ei kannata jättää huomiotta

13.01.2023 – EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmällä eli taksonomialla on vaikutusta rakennushankkeisiin. Taksonomian kriteerit on hyvä ottaa huomioon jo hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Blogi
Jari Innanen, Granlund

Datakeskusten hukkalämpöä tulisi kierrättää enemmän kaukolämpöverkkoon

11.01.2023 – Energiatehokkaasti rakennetut datakeskukset ovat osa sähköverkon tehoreserviä. Kun datakeskukset hyödyntävät omana energialähteenään uusiutuvia energiamuotoja, voidaan pienentää myös hiilidioksidipäästöjä.

Blogi

Suuren yrityksen energiakatselmus – pakollinen paha vai pelastusrengas?

12.10.2022 – Suuren yrityksen energiakatselmus on tehokas tapa selvittää oman yrityksen energiatehokkuuden taso. Kun toimeen tartutaan nyt, ennätyskorkeat energiahinnat hirvittävät selvästi vähemmän.

Blogi

Lopetetaanko energian haaskaus?

27.09.2022 – Jokohan Suomen kiinteistöissä oltaisiin nyt valmiita tekemään järkeviä ja kannattavia energiansäästötoimia, jotka eivät vaadi isoja investointeja?

Blogi

Miksi 4D-hankepalvelu kannattaa rakennushankkeessa? Tässä 3 isoa syytä!

20.09.2022 – Kaikki rakennusalalla tietävät tunteen, kun hankkeen kustannukset ja aikataulu alkavat karkaamaan käsistä, hanke on myöhässä ja syiden etsiminen alkaa. Tilanne…

Blogi

Vastuullisuus, kiinteistöt ja raha – Mitä markkinoilla tapahtuu?

06.07.2022 – Miltä vastuullisuus näyttää juuri nyt ja mitä ESG tarkoittaa kiinteistö- ja rakennusalalla? Miten raha ohjaa nyt ja jatkossa alaa kohti…

Blogi

Älykäs kiinteistöportfolio tukee hiilineutraaliutta ja laadukasta käyttäjäkokemusta

30.06.2022 – Mitä useampi kiinteistö, sitä suuremmat ovat mahdollisuudet esimerkiksi käyttökustannusten vähentämisessä, energiansäästössä ja päästöjen vähentämisessä. Miten älykkään kiinteistöportfolion toteuttamisessa kannattaa edetä?

Blogi

Kiinteistöissä piilee valtava energiansäästöpotentiaali

17.06.2022 – Kiinteistöjen energiaomavaraisuuden parantaminen on Suomelle kriittinen kysymys. Meidän on päästävä irti energiariippuvuudestamme – ja sen on tapahduttava nopeasti.

Blogi

Startista lähtien Smart Building – näin toteutetaan älykiinteistö

14.06.2022 – Tyytyväisemmät tilojen käyttäjät, vähäisemmät päästöt sekä pienemmät energialaskut ja ylläpitokustannukset. Kiinnostuneemmat vuokralaiset ja edelläkävijän imago. Jos nyökyttelit, lue lisää, miten…

Blogi

Vanhakin voi olla fiksu – miten rakennuksesta tehdään älykiinteistö?

01.06.2022 – Älykkyys ei ole vain uusien rakennusten etuoikeus vaan varttuneemmastakin kiinteistöstä saa usein jo pienellä tuunauksella irti hyödyllisiä älytoimintoja niin kiinteistön…

Blogi

Mitä tietoa etsit?