Hyppää sisältöön
Näin otat täyden hyödyn irti kulutusjoustosta kiinteistöissä

Näin otat täyden hyödyn irti kulutusjoustosta kiinteistöissä

25.5.2022 – Yhä useampi kiinteistönomistaja on kiinnostunut parantamaan energiakuormien hallintaa ja osallistumaan kulutusjoustoon. Miten asiassa kannattaa lähteä liikkeelle?

Aihepiiri
Energia
Jaa

Runsaasti sähköä kuluttavat teollisuusyritykset ovat olleet jo pitkään mukana sähköverkkoa tasapainottavassa ja tehopiikkejä tasaavassa kulutusjoustossa. Asia kiinnostaa muitakin yrityksiä ja kiinteistönomistajia, mutta miten kulutusjoustoa ja kiinteistön energiankäytön ohjausta voisi lähteä parantamaan käytännössä?

Itse suosittelen aina ensimmäiseksi nykytilan selvittämistä. Näin saadaan selville potentiaali, oli sitten kyse koko kiinteistökannasta tai valituista kiinteistöistä. Selvityksessä käydään läpi kulutusjoustoon soveltuvat potentiaalisimmat energiakuormat ja millä markkinoilla niillä kannattaisi käydä kauppaa.

Oleellista on myös kartoittaa, millaisia investointeja kulutusjoustoon osallistuminen ja energianhallinnan parantaminen edellyttäisivät.

Millaisia investointeja kulutusjoustoon osallistuminen ja energianhallinnan parantaminen edellyttäisivät?

Tiekartta auttaa saavuttamaan tavoitteet

Kun kiinteistökannan potentiaali on selvillä, kannattaa asettaa seuraavaksi tavoitteet ja laatia tiekartta niiden saavuttamiseen. Tiekartta auttaa hahmottamaan, millä aikavälillä eri osatavoitteet halutaan saavuttaa ja missä järjestyksessä työssä edetään.

Ja kuten ei mitään muutakaan kiinteistöjohtamisen osa-aluetta, kulutusjoustoakaan ei kannata toteuttaa omana saarekkeenaan. Kaikki sille asetetut tavoitteet ja etenemismallit on tärkeää kytkeä osaksi olemassa olevia toimintamalleja ja johtamiskäytäntöjä.

Oleellista on linkittää kulutusjouston mahdollistavat asiat osaksi kiinteistön PTS-johtamista, jotta olemassa oleva potentiaali koko kiinteistön ja yksittäisten osalta saadaan tehokkaasti hyödynnettyä pitkällä aikavälillä. Lisäksi kannattaa käydä läpi, millaisia päivityksiä uudis- ja peruskorjausten ohjauksiin mahdollisesti tarvitaan.

Tarve energiakuormien hallintaan kasvaa

Kiinteistönomistajan kannattaa pitää silmät auki ja hyödyntää täysimääräisesti muutosten avaamat mahdollisuudet.

Näköpiirissä on, että energian hinta vaihtelee tulevina vuosina entistä voimakkaammin. Se lisää kiinteistöjen tarvetta pystyä nykyistä paremmin hallitsemaan omia energiakuormiaan. Kehitys johtaa vääjäämättä siihen, että paikallinen energiantuotanto ja erilaiset energiavarastot tulevat nykyistä kannattavimmiksi. Sen seurauksena käyttäjät laajasti tuottavat merkittävän osan energiasta itse tai ovat osa energiayhteisöjä.

Kulutusjoustoon liittyvät markkinat ovat vielä todella hajanaiset, ja tarjolla on hyvin erilaajuisia ja -tasoisia palveluja. Kun omaan kiinteistösalkkuun sopivat palvelut ovat löytyneet, niitä kannattaa lähteä rohkeasti kokeilemaan. Jos pilotoinneista saadaan hyviä kokemuksia, niistä päästään sujuvasti täysimääräiseen kulutusjouston toteuttamiseen.

On hyvä muistaa, että kulutusjousto yleistyy sähkön ohella myös kaukolämmössä. Lämmön puolella palvelujen tarjonta on vielä kohtalaisen suppeaa, mutta sekin markkina toivottavasti kehittyy tulevaisuudessa.

Uskon, että kulutusjousto tulee Suomessakin laajasti käyttöön ja sen ympärille kehittyy tulevaisuudessa uusia markkinapaikkoja. Toiminnan keskiössä ovat uudet palvelumallit ja algoritmit, joiden avulla palveluntuottajat käyvät kilpailua ja tarjoavat asiakkaan kannalta edullisimmat ratkaisut. Kiinteistönomistajan kannattaa pitää silmät auki ja hyödyntää täysimääräisesti muutosten avaamat mahdollisuudet.

Näin otat täyden hyödyn irti kulutusjoustosta kiinteistöissä

Kysy lisää

Tätä blogia kirjoittaa Asta Autelo. Hän juttelee mielellään kanssasi energiamurroksesta!

Asta Autelo

Johtaja, energiajohtaminen ja vastuullisuus
Granlund Oy

Energiatodistus, E-lukulaskelma, rakennusluvan energiaselvitys – mikä tarvitaan milloinkin?

22.02.2024 – Kestävän rakentamisen ryhmäpäällikkö Panu Rautio selventää alan terminologiaa. Mihin E-luku perustuu ja miksi juuri sillä mitataan rakennusten energiatehokkuutta? Millaisilla toimenpiteillä…

Blogi

Kestävien ratkaisujen kehittäminen laajenee kiinteistöistä kortteleihin

06.02.2024 – Kaiken kehitystoiminnan ytimessä ovat tällä hetkellä ilmastonmuutoksen vastaiset toimet. Meidän on löydettävä uusia päästövähennyskeinoja.

Blogi

Suurin osa kiinteistöalan tietojärjestelmistä on vanhentuneita

31.01.2024 – Kiinteistöalan tietojärjestelmät ovat usein vanhentuneita, eivätkä vastaa tämän päivän vaatimuksiin. Vanhentuneet järjestelmät aiheuttavat pulmia kaikille, jotka tarvitsevat ajantasaista ja luotettavaa…

Blogi

Tunnetko jo energiayhteisöjen monet mahdollisuudet?

22.11.2023 – Energiantuottajien ja -kuluttajien yhteenliittymät eli energiayhteisöt tuottavat suuria taloudellisia hyötyjä. Erityisesti asiakkaitamme kiinnostaa vihreän sähkön jakamistalous.

Blogi

Mitä tilojen toimivuuskysely kertoo terveydenhuollon tilojen käyttäjätyytyväisyydestä?

10.11.2023 – Terveydenhoidon rakennusprojekteille tehdään valmistumisen jälkeen taloudellinen loppuselvitys, mutta olisiko tarpeen toteuttaa myös toiminnallinen loppuselvitys? Vain kysymällä selviää, ovatko käyttäjät tyytyväisiä…

Blogi

Missä vaiheessa hiilijalanjälkilaskenta kannattaa tehdä?

30.10.2023 – Tiedätkö, missä vaiheessa ja miten usein hiilijalanjälkilaskentaa pitäisi rakennushankkeessa tehdä? Hiiliohjaus on parhaimmillaan prosessi, joka tuottaa dataa myös seuraavia hankkeita…

Blogi

Yritysten päästövähennystavoitteet vaativat enemmän myös hiilijalanjälkilaskennalta

24.10.2023 – Yritystason hiilijalanjälkilaskenta alkaa olla monelle jo arkipäivää, mutta päästöraportoinnin vaatimukset kasvavat koko ajan. Ihannetapauksessa hiilijalanjälkilaskenta tukee liiketoimintojen ja tuotteiden päästövaikutusten…

Blogi

Uskottava vastuullisuusstrategia on kiinteistöalalla kilpailuvaltti

19.10.2023 – Kiinteistönomistajan on pystyttävä osoittamaan sijoittajille ja vuokralaisille, että se harjoittaa vastuullista liiketoimintaa. Kiristyvä sääntely edellyttää pienemmiltäkin toimijoilta uskottavaa vastuullisuusstrategiaa.

Blogi

Miten vastuullisuuden edelläkävijät toimivat rakennushankkeissa?

11.10.2023 – Vastuullisuus vaatii edelläkävijöiltä koko ajan enemmän. Ilmastoteot ovat vain yksi osa laajassa vastuullisuuden kentässä. Mistä edelläkävijät tunnistaa ja miten heidän…

Blogi

Näin laskemme hiilikädenjälkeämme

18.04.2023 – Kun autamme asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään, kasvatamme omaa hiilikädenjälkeämme. Laskemme hiilikädenjälkeämme tutkimustietoon perustuvalla mallilla.

Blogi

Mitä tietoa etsit?