Hyppää sisältöön
Näin otat täyden hyödyn irti kulutusjoustosta kiinteistöissä

Näin otat täyden hyödyn irti kulutusjoustosta kiinteistöissä

25.5.2022 – Yhä useampi kiinteistönomistaja on kiinnostunut parantamaan energiakuormien hallintaa ja osallistumaan kulutusjoustoon. Miten asiassa kannattaa lähteä liikkeelle?

Aihepiiri
Energia
Jaa

Runsaasti sähköä kuluttavat teollisuusyritykset ovat olleet jo pitkään mukana sähköverkkoa tasapainottavassa ja tehopiikkejä tasaavassa kulutusjoustossa. Asia kiinnostaa muitakin yrityksiä ja kiinteistönomistajia, mutta miten kulutusjoustoa ja kiinteistön energiankäytön ohjausta voisi lähteä parantamaan käytännössä?

Itse suosittelen aina ensimmäiseksi nykytilan selvittämistä. Näin saadaan selville potentiaali, oli sitten kyse koko kiinteistökannasta tai valituista kiinteistöistä. Selvityksessä käydään läpi kulutusjoustoon soveltuvat potentiaalisimmat energiakuormat ja millä markkinoilla niillä kannattaisi käydä kauppaa.

Oleellista on myös kartoittaa, millaisia investointeja kulutusjoustoon osallistuminen ja energianhallinnan parantaminen edellyttäisivät.

Millaisia investointeja kulutusjoustoon osallistuminen ja energianhallinnan parantaminen edellyttäisivät?

Tiekartta auttaa saavuttamaan tavoitteet

Kun kiinteistökannan potentiaali on selvillä, kannattaa asettaa seuraavaksi tavoitteet ja laatia tiekartta niiden saavuttamiseen. Tiekartta auttaa hahmottamaan, millä aikavälillä eri osatavoitteet halutaan saavuttaa ja missä järjestyksessä työssä edetään.

Ja kuten ei mitään muutakaan kiinteistöjohtamisen osa-aluetta, kulutusjoustoakaan ei kannata toteuttaa omana saarekkeenaan. Kaikki sille asetetut tavoitteet ja etenemismallit on tärkeää kytkeä osaksi olemassa olevia toimintamalleja ja johtamiskäytäntöjä.

Oleellista on linkittää kulutusjouston mahdollistavat asiat osaksi kiinteistön PTS-johtamista, jotta olemassa oleva potentiaali koko kiinteistön ja yksittäisten osalta saadaan tehokkaasti hyödynnettyä pitkällä aikavälillä. Lisäksi kannattaa käydä läpi, millaisia päivityksiä uudis- ja peruskorjausten ohjauksiin mahdollisesti tarvitaan.

Tarve energiakuormien hallintaan kasvaa

Kiinteistönomistajan kannattaa pitää silmät auki ja hyödyntää täysimääräisesti muutosten avaamat mahdollisuudet.

Näköpiirissä on, että energian hinta vaihtelee tulevina vuosina entistä voimakkaammin. Se lisää kiinteistöjen tarvetta pystyä nykyistä paremmin hallitsemaan omia energiakuormiaan. Kehitys johtaa vääjäämättä siihen, että paikallinen energiantuotanto ja erilaiset energiavarastot tulevat nykyistä kannattavimmiksi. Sen seurauksena käyttäjät laajasti tuottavat merkittävän osan energiasta itse tai ovat osa energiayhteisöjä.

Kulutusjoustoon liittyvät markkinat ovat vielä todella hajanaiset, ja tarjolla on hyvin erilaajuisia ja -tasoisia palveluja. Kun omaan kiinteistösalkkuun sopivat palvelut ovat löytyneet, niitä kannattaa lähteä rohkeasti kokeilemaan. Jos pilotoinneista saadaan hyviä kokemuksia, niistä päästään sujuvasti täysimääräiseen kulutusjouston toteuttamiseen.

On hyvä muistaa, että kulutusjousto yleistyy sähkön ohella myös kaukolämmössä. Lämmön puolella palvelujen tarjonta on vielä kohtalaisen suppeaa, mutta sekin markkina toivottavasti kehittyy tulevaisuudessa.

Uskon, että kulutusjousto tulee Suomessakin laajasti käyttöön ja sen ympärille kehittyy tulevaisuudessa uusia markkinapaikkoja. Toiminnan keskiössä ovat uudet palvelumallit ja algoritmit, joiden avulla palveluntuottajat käyvät kilpailua ja tarjoavat asiakkaan kannalta edullisimmat ratkaisut. Kiinteistönomistajan kannattaa pitää silmät auki ja hyödyntää täysimääräisesti muutosten avaamat mahdollisuudet.

Näin otat täyden hyödyn irti kulutusjoustosta kiinteistöissä

Kysy lisää

Tätä blogia kirjoittaa Asta Autelo. Hän juttelee mielellään kanssasi energiamurroksesta!

Asta Autelo

Johtaja, energiajohtaminen ja vastuullisuus
Granlund Oy

Parhaat sijainnit datakeskuksille löytyvät Suomesta ja Ruotsista

11.06.2024 – Kaikista maailman maista datakeskuksen sijaintipaikaksi kannattaa valita Suomi tai Ruotsi. Meillä on monta kilpailuvalttia, joilla päihitämme kilpailijat esimerkiksi Keski-Euroopassa.

Blogi

Viisi oivallusta tulevaisuuden superkortteleista vievät kohti hiilineutraalia kaupunkisuunnittelua

11.06.2024 – Alue-energiajärjestelmä tukee hiilineutraalia kaupunkisuunnittelua. Tulevaisuuden superkortteli rakentuu näiden oivallusten varaan.

Blogi

Jopa kolmannes luontokadosta johtuu rakentamisesta

07.06.2024 – Vastuulliset rakennusalan yritykset ovat jo ottaneet käyttöön luontovaikutuksia arvioivia mittareita. Tämä vaikuttaa koko rakentamisen arvoketjuun ja pakottaa kaikki muutokseen.

Blogi
Vastuullisuuspäällikkö Kirsti Sääjärvi

Vähäpäästöisillä menopeleillä konkretiaa kestävään liikkumiseen

03.06.2024 – Asiantuntijayrityksenä Granlundin tärkein tuote on aineeton, osaamisemme. Meidän merkittävimmät päästömme eivät synnykään tuotteiden elinkaaren eri vaiheissa kuten materiaalihankinnoista.

Blogi

Uupumus oli kova pala nieltäväksi

28.05.2024 – Nuoren, tunnollisen ja eteenpäin pyrkivän ihmisen voi olla vaikea myöntää itselleen olevansa uupunut. Hankekehityspäällikkömme Jere Korpisalo kertoo oman tarinansa siitä,…

Blogi

Mitä kiristyvät vastuullisuusvaatimukset edellyttävät kiinteistöjen ylläpitopalveluilta?

10.05.2024 – Jatkossa kiinteistöjen ylläpitopalveluja tarjoavilta yrityksiltä edellytetään kestävien käytäntöjen kehittämistä ja avointa viestintää.

Blogi

Ilmastonmuutos kurittaa kiinteistöjä

22.04.2024 – Ilmastonmuutos on valitettava tosiasia, eikä sen seurauksilta voi välttyä: realisoituvat ilmastoriskit näkyvät meillä jo nyt – ja lisää on luvassa.…

Blogi

”Kaikkia pikkasen harmitti” – venyvä läpimenoaika on liian tuttu ilmiö

04.04.2024 – Kun seurasin sivusta pieleen mennyttä katkaisijoiden vaihtoa erään teollisuuslaitoksen muuntamorakennuksessa, mieleeni tuli vanha sanonta: hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tässä…

Blogi

Energiatodistus, E-lukulaskelma, rakennusluvan energiaselvitys – mikä tarvitaan milloinkin?

22.02.2024 – Kestävän rakentamisen ryhmäpäällikkö Panu Rautio selventää alan terminologiaa. Mihin E-luku perustuu ja miksi juuri sillä mitataan rakennusten energiatehokkuutta? Millaisilla toimenpiteillä…

Blogi

Kestävien ratkaisujen kehittäminen laajenee kiinteistöistä kortteleihin

06.02.2024 – Kaiken kehitystoiminnan ytimessä ovat tällä hetkellä ilmastonmuutoksen vastaiset toimet. Meidän on löydettävä uusia päästövähennyskeinoja.

Blogi

Mitä tietoa etsit?