Hyppää sisältöön
Näin otat täyden hyödyn irti kulutusjoustosta kiinteistöissä

Näin otat täyden hyödyn irti kulutusjoustosta kiinteistöissä

25.5.2022 – Yhä useampi kiinteistönomistaja on kiinnostunut parantamaan energiakuormien hallintaa ja osallistumaan kulutusjoustoon. Miten asiassa kannattaa lähteä liikkeelle?

Aihepiiri
Energia
Jaa

Runsaasti sähköä kuluttavat teollisuusyritykset ovat olleet jo pitkään mukana sähköverkkoa tasapainottavassa ja tehopiikkejä tasaavassa kulutusjoustossa. Asia kiinnostaa muitakin yrityksiä ja kiinteistönomistajia, mutta miten kulutusjoustoa ja kiinteistön energiankäytön ohjausta voisi lähteä parantamaan käytännössä?

Itse suosittelen aina ensimmäiseksi nykytilan selvittämistä. Näin saadaan selville potentiaali, oli sitten kyse koko kiinteistökannasta tai valituista kiinteistöistä. Selvityksessä käydään läpi kulutusjoustoon soveltuvat potentiaalisimmat energiakuormat ja millä markkinoilla niillä kannattaisi käydä kauppaa.

Oleellista on myös kartoittaa, millaisia investointeja kulutusjoustoon osallistuminen ja energianhallinnan parantaminen edellyttäisivät.

Millaisia investointeja kulutusjoustoon osallistuminen ja energianhallinnan parantaminen edellyttäisivät?

Tiekartta auttaa saavuttamaan tavoitteet

Kun kiinteistökannan potentiaali on selvillä, kannattaa asettaa seuraavaksi tavoitteet ja laatia tiekartta niiden saavuttamiseen. Tiekartta auttaa hahmottamaan, millä aikavälillä eri osatavoitteet halutaan saavuttaa ja missä järjestyksessä työssä edetään.

Ja kuten ei mitään muutakaan kiinteistöjohtamisen osa-aluetta, kulutusjoustoakaan ei kannata toteuttaa omana saarekkeenaan. Kaikki sille asetetut tavoitteet ja etenemismallit on tärkeää kytkeä osaksi olemassa olevia toimintamalleja ja johtamiskäytäntöjä.

Oleellista on linkittää kulutusjouston mahdollistavat asiat osaksi kiinteistön PTS-johtamista, jotta olemassa oleva potentiaali koko kiinteistön ja yksittäisten osalta saadaan tehokkaasti hyödynnettyä pitkällä aikavälillä. Lisäksi kannattaa käydä läpi, millaisia päivityksiä uudis- ja peruskorjausten ohjauksiin mahdollisesti tarvitaan.

Tarve energiakuormien hallintaan kasvaa

Kiinteistönomistajan kannattaa pitää silmät auki ja hyödyntää täysimääräisesti muutosten avaamat mahdollisuudet.

Näköpiirissä on, että energian hinta vaihtelee tulevina vuosina entistä voimakkaammin. Se lisää kiinteistöjen tarvetta pystyä nykyistä paremmin hallitsemaan omia energiakuormiaan. Kehitys johtaa vääjäämättä siihen, että paikallinen energiantuotanto ja erilaiset energiavarastot tulevat nykyistä kannattavimmiksi. Sen seurauksena käyttäjät laajasti tuottavat merkittävän osan energiasta itse tai ovat osa energiayhteisöjä.

Kulutusjoustoon liittyvät markkinat ovat vielä todella hajanaiset, ja tarjolla on hyvin erilaajuisia ja -tasoisia palveluja. Kun omaan kiinteistösalkkuun sopivat palvelut ovat löytyneet, niitä kannattaa lähteä rohkeasti kokeilemaan. Jos pilotoinneista saadaan hyviä kokemuksia, niistä päästään sujuvasti täysimääräiseen kulutusjouston toteuttamiseen.

On hyvä muistaa, että kulutusjousto yleistyy sähkön ohella myös kaukolämmössä. Lämmön puolella palvelujen tarjonta on vielä kohtalaisen suppeaa, mutta sekin markkina toivottavasti kehittyy tulevaisuudessa.

Uskon, että kulutusjousto tulee Suomessakin laajasti käyttöön ja sen ympärille kehittyy tulevaisuudessa uusia markkinapaikkoja. Toiminnan keskiössä ovat uudet palvelumallit ja algoritmit, joiden avulla palveluntuottajat käyvät kilpailua ja tarjoavat asiakkaan kannalta edullisimmat ratkaisut. Kiinteistönomistajan kannattaa pitää silmät auki ja hyödyntää täysimääräisesti muutosten avaamat mahdollisuudet.

Näin otat täyden hyödyn irti kulutusjoustosta kiinteistöissä

Kysy lisää

Tätä blogia kirjoittaa Asta Autelo. Hän juttelee mielellään kanssasi energiamurroksesta!

Asta Autelo

Johtaja, energiajohtaminen ja vastuullisuus
Granlund Oy

Näin laskemme hiilikädenjälkeämme

18.04.2023 – Kun autamme asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään, kasvatamme omaa hiilikädenjälkeämme. Laskemme hiilikädenjälkeämme tutkimustietoon perustuvalla mallilla.

Blogi

Rakennus kuntoremonttiin?

14.04.2023 – 1960–1980-lukujen rakennukset – siinä missä ihmisetkin – saattavat kaivata pientä kuntoremonttia. Keski-ikäinen rakennetekniikan asiantuntija lähti tapamaan ikätovereitaan.

Blogi

Rakennushankkeen vastuullisuus on kokonaisuuden hallintaa

30.03.2023 – Rakennushankkeelta vaadittava vastuullisuuspaletti on tänä päivänä laaja. Energiatehokkuuden ja sisäolosuhteiden lisäksi on otettava huomioon muun muassa ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja pian…

Blogi

LVI-suunnittelun pelikentillä

09.02.2023 – LVI-suunnittelija Tero Hietala kävi luokkakokouksessa. Tilanne pisti miettimään omaan työtä. ”Tuskin monikaan haaveilee pienenä LVI-suunnittelijan ammatista, mutta olen löytänyt siitä…

Blogi

Hiilikädenjäljen määrittämiseen ja laskemiseen tarvitaan yhteisiä käytäntöjä

09.02.2023 – Hiilikädenjäljen tavoitteena on osoittaa yksilöiden ja yritysten tuottamia positiivisia ympäristövaikutuksia asiakkaille tai koko yhteiskunnalle.

Blogi
Ulla Nykter, Granlund

EU-taksonomiaa ei kannata jättää huomiotta

13.01.2023 – EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmällä eli taksonomialla on vaikutusta rakennushankkeisiin. Taksonomian kriteerit on hyvä ottaa huomioon jo hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Blogi
Jari Innanen, Granlund

Datakeskusten hukkalämpöä tulisi kierrättää enemmän kaukolämpöverkkoon

11.01.2023 – Energiatehokkaasti rakennetut datakeskukset ovat osa sähköverkon tehoreserviä. Kun datakeskukset hyödyntävät omana energialähteenään uusiutuvia energiamuotoja, voidaan pienentää myös hiilidioksidipäästöjä.

Blogi

Suuren yrityksen energiakatselmus – pakollinen paha vai pelastusrengas?

12.10.2022 – Suuren yrityksen energiakatselmus on tehokas tapa selvittää oman yrityksen energiatehokkuuden taso. Kun toimeen tartutaan nyt, ennätyskorkeat energiahinnat hirvittävät selvästi vähemmän.

Blogi

Lopetetaanko energian haaskaus?

27.09.2022 – Jokohan Suomen kiinteistöissä oltaisiin nyt valmiita tekemään järkeviä ja kannattavia energiansäästötoimia, jotka eivät vaadi isoja investointeja?

Blogi

Miksi 4D-aikataulutus kannattaa rakennushankkeessa? Tässä 3 isoa syytä!

20.09.2022 – Kaikki rakennusalalla tietävät tunteen, kun hankkeen kustannukset ja aikataulu alkavat karkaamaan käsistä, hanke on myöhässä ja syiden etsiminen alkaa. Tilanne…

Blogi

Mitä tietoa etsit?