Hyppää sisältöön
Näin otat täyden hyödyn irti kulutusjoustosta kiinteistöissä

Näin otat täyden hyödyn irti kulutusjoustosta kiinteistöissä

25.5.2022 – Yhä useampi kiinteistönomistaja on kiinnostunut parantamaan energiakuormien hallintaa ja osallistumaan kulutusjoustoon. Miten asiassa kannattaa lähteä liikkeelle?

Aihepiiri
Energia
Jaa

Runsaasti sähköä kuluttavat teollisuusyritykset ovat olleet jo pitkään mukana sähköverkkoa tasapainottavassa ja tehopiikkejä tasaavassa kulutusjoustossa. Asia kiinnostaa muitakin yrityksiä ja kiinteistönomistajia, mutta miten kulutusjoustoa ja kiinteistön energiankäytön ohjausta voisi lähteä parantamaan käytännössä?

Itse suosittelen aina ensimmäiseksi nykytilan selvittämistä. Näin saadaan selville potentiaali, oli sitten kyse koko kiinteistökannasta tai valituista kiinteistöistä. Selvityksessä käydään läpi kulutusjoustoon soveltuvat potentiaalisimmat energiakuormat ja millä markkinoilla niillä kannattaisi käydä kauppaa.

Oleellista on myös kartoittaa, millaisia investointeja kulutusjoustoon osallistuminen ja energianhallinnan parantaminen edellyttäisivät.

Millaisia investointeja kulutusjoustoon osallistuminen ja energianhallinnan parantaminen edellyttäisivät?

Tiekartta auttaa saavuttamaan tavoitteet

Kun kiinteistökannan potentiaali on selvillä, kannattaa asettaa seuraavaksi tavoitteet ja laatia tiekartta niiden saavuttamiseen. Tiekartta auttaa hahmottamaan, millä aikavälillä eri osatavoitteet halutaan saavuttaa ja missä järjestyksessä työssä edetään.

Ja kuten ei mitään muutakaan kiinteistöjohtamisen osa-aluetta, kulutusjoustoakaan ei kannata toteuttaa omana saarekkeenaan. Kaikki sille asetetut tavoitteet ja etenemismallit on tärkeää kytkeä osaksi olemassa olevia toimintamalleja ja johtamiskäytäntöjä.

Oleellista on linkittää kulutusjouston mahdollistavat asiat osaksi kiinteistön PTS-johtamista, jotta olemassa oleva potentiaali koko kiinteistön ja yksittäisten osalta saadaan tehokkaasti hyödynnettyä pitkällä aikavälillä. Lisäksi kannattaa käydä läpi, millaisia päivityksiä uudis- ja peruskorjausten ohjauksiin mahdollisesti tarvitaan.

Tarve energiakuormien hallintaan kasvaa

Kiinteistönomistajan kannattaa pitää silmät auki ja hyödyntää täysimääräisesti muutosten avaamat mahdollisuudet.

Näköpiirissä on, että energian hinta vaihtelee tulevina vuosina entistä voimakkaammin. Se lisää kiinteistöjen tarvetta pystyä nykyistä paremmin hallitsemaan omia energiakuormiaan. Kehitys johtaa vääjäämättä siihen, että paikallinen energiantuotanto ja erilaiset energiavarastot tulevat nykyistä kannattavimmiksi. Sen seurauksena käyttäjät laajasti tuottavat merkittävän osan energiasta itse tai ovat osa energiayhteisöjä.

Kulutusjoustoon liittyvät markkinat ovat vielä todella hajanaiset, ja tarjolla on hyvin erilaajuisia ja -tasoisia palveluja. Kun omaan kiinteistösalkkuun sopivat palvelut ovat löytyneet, niitä kannattaa lähteä rohkeasti kokeilemaan. Jos pilotoinneista saadaan hyviä kokemuksia, niistä päästään sujuvasti täysimääräiseen kulutusjouston toteuttamiseen.

On hyvä muistaa, että kulutusjousto yleistyy sähkön ohella myös kaukolämmössä. Lämmön puolella palvelujen tarjonta on vielä kohtalaisen suppeaa, mutta sekin markkina toivottavasti kehittyy tulevaisuudessa.

Uskon, että kulutusjousto tulee Suomessakin laajasti käyttöön ja sen ympärille kehittyy tulevaisuudessa uusia markkinapaikkoja. Toiminnan keskiössä ovat uudet palvelumallit ja algoritmit, joiden avulla palveluntuottajat käyvät kilpailua ja tarjoavat asiakkaan kannalta edullisimmat ratkaisut. Kiinteistönomistajan kannattaa pitää silmät auki ja hyödyntää täysimääräisesti muutosten avaamat mahdollisuudet.

Näin otat täyden hyödyn irti kulutusjoustosta kiinteistöissä

Kysy lisää

Tätä blogia kirjoittaa Asta Autelo. Hän juttelee mielellään kanssasi energiamurroksesta!

Asta Autelo

Asiakkuusjohtaja
Granlund Oy

Kiertotalous mullistaa rakentamista – vanhan korjaaminen voikin olla maapallolle parempi

20.06.2022 – Rakennusalalla panostetaan nyt kiertotalouteen. Rakennusten osia huolletaan ja käytetään uudelleen. Myös kierrätysmateriaaleista valmistettujen rakennustuotteiden määrä kasvaa.

Blogi

Rakennusten käyttö tehostuu talotekniikan roolin kasvaessa

20.06.2022 – Rakennukset ovat iso osa yhteiskuntaa ja muodostavat jopa 40 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta. Talotekniikka auttaa hyödyntämään rakennuksia tilanteen ja tarpeen mukaan.

Blogi

Kiinteistöissä piilee valtava energiansäästöpotentiaali

17.06.2022 – Kiinteistöjen energiaomavaraisuuden parantaminen on Suomelle kriittinen kysymys. Meidän on päästävä irti energiariippuvuudestamme – ja sen on tapahduttava nopeasti.

Blogi

Startista lähtien Smart Building – näin toteutetaan älykiinteistö

14.06.2022 – Tyytyväisemmät tilojen käyttäjät, vähäisemmät päästöt sekä pienemmät energialaskut ja ylläpitokustannukset. Kiinnostuneemmat vuokralaiset ja edelläkävijän imago. Jos nyökyttelit, lue lisää, miten…

Blogi

Ulos järjestelmä- ja sovellusviidakosta kohti älykästä kiinteistöä

30.05.2022 – Älykäs kiinteistö – Smart Building – tarjoaa runsaasti hyötyjä kiinteistön eri sidosryhmille. Älykiinteistön toteutus voi kuitenkin joskus tuntua vaikeakulkuiselta viidakolta,…

Blogi

Näin otat täyden hyödyn irti kulutusjoustosta kiinteistöissä

25.05.2022 – Yhä useampi kiinteistönomistaja on kiinnostunut parantamaan energiakuormien hallintaa ja osallistumaan kulutusjoustoon. Miten asiassa kannattaa lähteä liikkeelle?

Blogi

Sähkömarkkinoiden muutoksessa kannattaa olla voittajien puolella

04.05.2022 – Kiinteistönomistajan kannattaa seurata tarkasti sähkömarkkinoilla tapahtuvia muutoksia. Sähkön hinnan raju vaihtelu lisää entisestään energianhallinnan merkitystä.

Blogi

Mitä kiinteistöjohtajan kannattaa tietää energiamurroksesta?

21.04.2022 – Moni kiinteistönomistaja seuraa ymmällään meneillään olevaa keskustelua energiamurroksesta. Mitä muutokset tarkoittavat käytännössä ja kuinka voin niitä hyödyntää?

Blogi

Energiamurrokseen tarvitaan muutakin kuin tekniikkaa

07.04.2022 – Siirtyminen uusiutuvaan energiaan edellyttää uudenlaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Energiayhteisöjen perustamista tulisi meilläkin vauhdittaa.

Blogi

EU-taksonomia ja rahan vihreä siirtymä mullistavat kiinteistö- ja rakennusalan – oletko valmis?

22.03.2022 – EU:n kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmä EU-taksonomia luo pelisäännöt sijoituskohteiden kestävyyden arviointiin. Järjestelmä ohjaa tulevaisuudessa sitä, minkälaiset kiinteistöt ovat kiinnostavia sijoituskohteita, ja…

Blogi

Mitä tietoa etsit?