Hyppää sisältöön
Sähkömarkkinoiden muutoksessa kannattaa olla voittajien puolella

Sähkömarkkinoiden muutoksessa kannattaa olla voittajien puolella

4.5.2022 – Kiinteistönomistajan kannattaa seurata tarkasti sähkömarkkinoilla tapahtuvia muutoksia. Sähkön hinnan raju vaihtelu lisää entisestään energianhallinnan merkitystä.

Aihepiiri
Energia
Jaa

Maailma sähköistyy kovaa vauhtia, ja niin sanotun sektori-integraation myötä kehitys nopeutuu. Tulevaisuudessa kiinteistöissä sähköä käytetään entistä enemmän myös asioissa, joissa kulutettiin aiemmin kaasua, lämpöä ja fossiilisia polttoaineita.

Sähköistyminen tuo suoraan uutta kuormaa kiinteistöihin ja aiheuttaa tehopiikkejä. Kun toimistorakennuksen työntekijöistä suurin osa omistaa tulevaisuudessa sähköauton ja iskee töihin tullessaan kulkupelinsä lataukseen yhtä aikaa, tehopiikki on melkoinen verrattuna nykyiseen tilanteeseen.

Sähkön hinta puhuttaa, mutta tulevaa kehitystä on vaikea arvioida. Varmaa on kuitenkin se, että SPOT-hintojen vaihtelu kasvaa merkittävästi. Toki tällä hetkellä suuri osa kiinteistönomistajista ostaa sähköä erilaisten salkunhallintapalveluiden kautta, ja sähkön hinta kiinnitetään usein seuraaville vuosille erilaisten hankintastrategioiden mukaan. Näihinkin hintoihin muutokset kuitenkin vaikuttavat niin, että edullisista hinnoista nauttiakseen kiinnitykset on tehtävä yhä pidemmälle.

Toisaalta hintojen vaihtelu ja parantunut ohjauskyky voivat tuoda paljon enemmän mahdollisuuksia siihen, miten sähköä kannattaa ostaa.

Hintojen vaihtelu ja parantunut ohjauskyky voivat tuoda paljon enemmän mahdollisuuksia siihen, miten sähköä kannattaa ostaa.

Poikkeama kulutusarviosta voi tulla kalliiksi

Poikkeamien kustannukset nousevat jatkossa merkittävästi.

Sähkömarkkinoilla tapahtuu tällä hetkellä isoja muutoksia. Yksi sellainen on siirtyminen toukokuussa 2023 varttitunnin tarkkuuteen tasehallinnassa nykyisen tunnin sijaan. Muutoksia aiheuttaa myös niin sanottu ACER-malli, sillä se nostaa merkittävästi ennalta sovitusta energiankulutusarviosta tapahtuvien poikkeamien kustannuksia. Nykyisinkin sähkönmyyntihintoihin sisältyy niin sanottu tasevirhemaksu, jos kulutus on arviota pienempää tai suurempaa. Maksu on ollut kuitenkin suhteellisen pieni suhteessa kokonaislaskuun.

ACER-mallin mukaan poikkeamien kustannukset nousevat jatkossa merkittävästi. Sen myötä sähkön myyjille tulee tarve vyöryttää kulu edelleen asiakkaalle. Ja kun samaan aikaan tasehallinta muutetaan 15 minuuttiin, näitä poikkeamia tapahtuu useammin. Yhdessä muutokset voivat tuoda sähkölaskuun jopa 10–30 prosentin korotuksen.

Muutokset avaavat paljon uusia mahdollisuuksia

Kyse on siitä, millaisen maailman jätämme tuleville sukupolville.

Onneksi lisäkulut voidaan välttää parantamalla kiinteistöjen energianhallintaa. Entistä tehokkaamman ohjauksen tarvetta lisää sekin, että tasehallinnan ohella myös sähkön SPOT-hinnat määritellään ehkä jatkossa 15 minuutin jaksoissa nykyisen tunnin sijaan. Se lisää riskiä, että yksittäiset tehopiikit koituvat kalliiksi.

Energiaviraston johdolla valmistellaan parhaillaan sähkön verkkopalvelumaksujen harmonisointia. Yhtenä osa-alueena pohdinnassa on tehoperusteisen hinnoittelun yhdenmukaistaminen. Tehomaksun kasvaessa perusmaksun pitäisi vastaavasti laskea.

Energiamarkkinoilla on selkeä suunta siirtää kustannuksia niiden aiheuttajille. Kiinteistönomistaja voi kääntää kehityksen omaksi edukseen, jos yksittäisten kiinteistöjen ja koko kiinteistösalkun energian käytön ohjaus on huippuluokkaa. Tehokkaan tasehallinnan ohella myös kulutusjoustoon osallistuminen tuo mahdollisuuden synnyttää uutta positiivista kassavirtaa.

Kiinteistöjen energiaohjauksen parantaminen ja entistä vahvempi rooli energiamarkkinoilla ovat merkittäviä asioita myös ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kyse on siitä, millaisen maailman jätämme tuleville sukupolville.

Sähkömarkkinoiden muutoksessa kannattaa olla voittajien puolella

Kysy lisää

Tätä blogia kirjoittaa Asta Autelo. Hän juttelee mielellään kanssasi energiamurroksesta!

Asta Autelo

Johtaja, energiajohtaminen ja vastuullisuus
Granlund Oy

Energiatodistus, E-lukulaskelma, rakennusluvan energiaselvitys – mikä tarvitaan milloinkin?

22.02.2024 – Kestävän rakentamisen ryhmäpäällikkö Panu Rautio selventää alan terminologiaa. Mihin E-luku perustuu ja miksi juuri sillä mitataan rakennusten energiatehokkuutta? Millaisilla toimenpiteillä…

Blogi

Kestävien ratkaisujen kehittäminen laajenee kiinteistöistä kortteleihin

06.02.2024 – Kaiken kehitystoiminnan ytimessä ovat tällä hetkellä ilmastonmuutoksen vastaiset toimet. Meidän on löydettävä uusia päästövähennyskeinoja.

Blogi

Suurin osa kiinteistöalan tietojärjestelmistä on vanhentuneita

31.01.2024 – Kiinteistöalan tietojärjestelmät ovat usein vanhentuneita, eivätkä vastaa tämän päivän vaatimuksiin. Vanhentuneet järjestelmät aiheuttavat pulmia kaikille, jotka tarvitsevat ajantasaista ja luotettavaa…

Blogi

Tunnetko jo energiayhteisöjen monet mahdollisuudet?

22.11.2023 – Energiantuottajien ja -kuluttajien yhteenliittymät eli energiayhteisöt tuottavat suuria taloudellisia hyötyjä. Erityisesti asiakkaitamme kiinnostaa vihreän sähkön jakamistalous.

Blogi

Mitä tilojen toimivuuskysely kertoo terveydenhuollon tilojen käyttäjätyytyväisyydestä?

10.11.2023 – Terveydenhoidon rakennusprojekteille tehdään valmistumisen jälkeen taloudellinen loppuselvitys, mutta olisiko tarpeen toteuttaa myös toiminnallinen loppuselvitys? Vain kysymällä selviää, ovatko käyttäjät tyytyväisiä…

Blogi

Missä vaiheessa hiilijalanjälkilaskenta kannattaa tehdä?

30.10.2023 – Tiedätkö, missä vaiheessa ja miten usein hiilijalanjälkilaskentaa pitäisi rakennushankkeessa tehdä? Hiiliohjaus on parhaimmillaan prosessi, joka tuottaa dataa myös seuraavia hankkeita…

Blogi

Yritysten päästövähennystavoitteet vaativat enemmän myös hiilijalanjälkilaskennalta

24.10.2023 – Yritystason hiilijalanjälkilaskenta alkaa olla monelle jo arkipäivää, mutta päästöraportoinnin vaatimukset kasvavat koko ajan. Ihannetapauksessa hiilijalanjälkilaskenta tukee liiketoimintojen ja tuotteiden päästövaikutusten…

Blogi

Uskottava vastuullisuusstrategia on kiinteistöalalla kilpailuvaltti

19.10.2023 – Kiinteistönomistajan on pystyttävä osoittamaan sijoittajille ja vuokralaisille, että se harjoittaa vastuullista liiketoimintaa. Kiristyvä sääntely edellyttää pienemmiltäkin toimijoilta uskottavaa vastuullisuusstrategiaa.

Blogi

Miten vastuullisuuden edelläkävijät toimivat rakennushankkeissa?

11.10.2023 – Vastuullisuus vaatii edelläkävijöiltä koko ajan enemmän. Ilmastoteot ovat vain yksi osa laajassa vastuullisuuden kentässä. Mistä edelläkävijät tunnistaa ja miten heidän…

Blogi

Näin laskemme hiilikädenjälkeämme

18.04.2023 – Kun autamme asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään, kasvatamme omaa hiilikädenjälkeämme. Laskemme hiilikädenjälkeämme tutkimustietoon perustuvalla mallilla.

Blogi

Mitä tietoa etsit?