Hyppää sisältöön
ReferenssitClimecon kertoo ilmanvaihtoratkaisujen hiilipäästöt EPD-selosteilla

Climecon kertoo ilmanvaihtoratkaisujen hiilipäästöt EPD-selosteilla

1.12.2022 – Climecon teetti ensimmäisten talotekniikkatoimijoiden joukossa EPD-ympäristöselosteet suosituimmille ilmanvaihtoratkaisuilleen. Tavoitteena on kertoa avoimesti tuotteiden hiilipäästöistä ja tarjota näin lisäarvoa asiakkaille.

Toimialat
Teollisuus
Palvelut
Tuoteteollisuuden vastuullisuus ja EPD
Paikkakunnat
Helsinki, pääkonttori
Climeconin ammattikeittiöliiketoiminnan johtaja Ville Wallendahr kertoo EPD-prosessin tarjonneen uutta tietoa prosessien tehostamiseen ja tuotekehitykseen.

Ilmanvaihtoratkaisuja tarjoava Climecon panostaa vastuullisiin ratkaisuihin ja on saavuttanut toiminnassaan hiilineutraaliuden vuonna 2020. Hiilipäästöt ovatkin Climeconille yksi tarkkaan tutkituista ja testatuista tuotetiedoista, joihin asiakkaiden pitää voida luottaa.

Olemme miettineet hiilijalanjälkeämme jo pitkään ja pyrkineet kehittämään toimintaamme konkreettisilla teoilla.

Tommi Uksila, Climecon

“Olemme miettineet hiilijalanjälkeämme jo pitkään ja pyrkineet kehittämään toimintaamme konkreettisilla teoilla”, toteaa Climeconin toimitusjohtaja Tommi Uksila. Hyviä esimerkkejä ovat hiilineutraalit tulo- ja poistoilmaventtiilit sekä biokomposiitista valmistetut päätelaitteiden suuttimet, joilla korvataan muovisia tuotteiden komponentteja. Samalla osien hiilijalanjälki pienenee jopa 90 prosenttia.

Valveutuneet asiakkaat vaativat EPD-selosteita

Climeconin kansainväliset suurkeittiöasiakkaat alkoivat kysellä viime talvena Climeconin tuotteiden elinkaarivaikutuksista ja EPD-ympäristöselosteista. “Eurooppalaisille vientiyhtiöille EPD-selosteiden puute voi olla jo kynnyskysymys tuotteidemme valinnassa”, toteaa Climeconin ammattikeittiöliiketoiminnan johtaja Ville Wallendahr.

EPD-dokumenttien sisältämä elinkaarilaskenta vaikuttikin Climeconista hyvältä keinolta löytää tekijöitä, joiden perusteella tuotteiden hiilijalanjälkiä voidaan pienentää. EPD-selosteiden laatijaksi valittiin Granlund. “Olemme tehneet aiemmin yhdessä sekä tuotekehitys- ja tutkimushankkeita että suunnittelukohteita”, kertoo Climeconin päätelaiteliiketoiminnan johtaja Pekka Huhtela.

Eurooppalaisille vientiyhtiöille EPD-selosteiden puute voi olla jo kynnyskysymys tuotteidemme valinnassa.

Ville Wallendahr, Climecon
Climeconin toimitusjohtaja Tommi Uksilan mielestä EPD-prosessi eteni suoraviivaisesti ja hallitusti välitavoitteesta toiseen.

EPD-laskenta päätettiin toteuttaa ensimmäisenä erilaisille tulo- ja poistoilmalaitteille. “Meillä oli jo hiilineutraali tuote asuntokohteisiin, joten valitsimme Granlundin suosituksesta tuotteet, joita käytetään pääasiassa toimitiloissa ja julkisessa rakentamisessa “, Uksila kertoo. Valituilla tuotteilla on suurin kysyntä ja sen kautta suurin merkitys myös kohteille, joissa niitä käytetään, kuten toimistoille, oppilaitoksille ja liiketiloille.

EPD-prosessi eteni suoraviivaisesti välitavoitteesta toiseen

Uksilan mielestä prosessi eteni suoraviivaisesti välitavoitteesta toiseen. Granlundin asiantuntijat antoivat valmiin viitekehyksen ja selkeät ohjeet lähtötietojen keräämiseen. “Ympäristövaikutusten laskenta oli meille investointina merkittävä, mutta materiaalien kerääminen ei vienyt kohtuuttomasti aikaamme. Saamamme apu oli valtava, ja saimme keskittyä rauhassa ydinosaamiseemme.”

EPD-selosteet antavat meille mahdollisuuden uudistaa ja kehittää koko rakennusalaa sekä erottua, kun asiakas hakee tutkitusti vastuullisia tuotteita.

Pekka Huhtela, Climecon

Ensimmäisten tuotteiden EPD:t julkaistiin syksyllä 2022 Rakennustietosäätiön (RTS) avoimessa tietokannassa. Se takaa, että EPD:t on laadittu yhteismitallisesti EN 15804 -standardin mukaan ja verifioitu kolmannen osapuolen kautta. Climeconin EPD:t verifioi Ramboll.

Climeconin päätelaiteliiketoiminnan johtaja Pekka Huhtela toteaa EPD-selosteiden antavan heille mahdollisuuden erottua asiakkaan hakiessa vastuullisia tuotteita.

Tuotekohtaiset EPD-selosteet ovat erottuvuustekijä

LVI-suunnittelijat tulevat näkemään Climeconin päätelaitteiden hiilijalanjäljet suoraan heitä varten kehitetyssä Vent.X-valintaohjelmassa, missä ilmanvaihtotuotteiden hiilijalanjäljet saadaan jo aikaisessa vaiheessa osaksi suunnitelmia. Huhtelan mielestä EPD-selosteet antavatkin mahdollisuuden uudistaa ja kehittää koko rakennusalaa. “Avoimuus tuotteidemme hiilijalanjäljestä tarjoaa meille toivon mukaan myös tavan palvella asiakkaitamme paremmin.

Wallendahrista EPD-prosessi tarjosi uutta tietoa omien prosessien tehostamiseen ja tuotekehitykseen. “Tiesimme jo etukäteen, että ammattikeittiöiden tuotteet ovat kompleksisia, mutta kun ne purettiin elinkaarilaskentaa varten osiin, esiin tuli monia kohtia, joissa tuotteiden satoja eri komponentteja on mahdollista vähentää tai valita tilalle vähähiilisempi vaihtoehto.”

“Jatkamme EPD-laskentaa kattamaan tulevaisuudessa kaikki tuotteemme”, Uksila toteaa. Suunnannäyttäjiä tarvitaan kuitenkin lisää. “Vain yhdessä saamme alalle oikeasti vastuullisia tuotteita, joilla rakennamme parempaa rakennettua ympäristöä.”

Haluatko kuulla lisää?

Tytti Bruce-Hyrkäs

Vastuullisuusliiketoiminnan kehitysjohtaja
Granlund Oy

Anni Viitala

Ryhmäpäällikkö, kestävä rakentaminen
Granlund Oy

Climecon

 • Kotimainen ilmanvaihto- ja ilmanpuhdistusratkaisujen asiantuntija
 • Kaksi tehdasta Kausalassa ja Pihtiputaalla, myyntikonttori Helsingissä
 • Materiaalit, raaka-aineet ja alihankinta tulevat Suomesta
 • Kotimaisuusaste on yli 80 %: yhtiölle ja sen tuotteille on myönnetty Avainlippu-merkki
 • Kehittänyt hiilineutraalin LINE Accoya® -venttiilin ja biokomposiitista valmistetut suuttimet

Granlundin tarjoamat palvelut

 • EPD-prosessin hallinta ja läpivienti
 • Asiantuntija-apu sopivien tuotteiden valintaan EPD-laskentaa varten
 • EPD-selosteiden lähtötietojen hankinnan ohjeistaminen
 • EPD-selosteiden laadinta EN 15804 -standardin mukaisesti, mm. elinkaarianalyysi (LCA).

Mikä EPD?

 • Rakennustuotteen virallinen ympäristöseloste (Environmental Product Declaration)
 • Voimassa 5 vuotta; päivitetään, jos tiedot muuttuvat yli 10 prosenttia
 • Keskittyy tuotteen koko elinkaaren ja tuotantoketjun hiilijalanjälkeen
 • Huomioi mm. materiaalien hankinnan ja energiankulutuksen päästöt
 • Korvaa geneeriset päästötietokannat ja antaa tuotekohtaista tietoa rakennusten hiilijalanjälkivertailuihin
 • Tuo lisäpisteitä ympäristösertifioinneissa, kuten LEED ja BREEAM.

Lisää aiheesta

Vastuullisuuspalvelut ja EPD-ympäristöselosteet tuoteteollisuudelle

Tuemme tuotevalmistajia vastuullisuustyön suunnittelussa alan kehityksen ja markkinatarpeiden mukaan. Autamme hyödyntämään rakennustuotteiden EPD-ympäristöselosteita ja elinkaariarviointeja tuotekehityksessä ja kilpailukyvyn parantamisessa.

EPD-ympäristöseloste tuo kilpailuetua talotekniikan laitevalmistajille

Talotekniikalla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen. Rakennustuotteen ympäristöseloste (EPD) tarjoaa mahdollisuuden tuotannon ja tuotteiden vähähiilisyyden kehittämiseen.

Haluatko lisätietoa tai jättää tarjouspyynnön?

Kerro meille millaista lisätietoa tarvitset tai lähetä tarjouspyyntö. Olemme pian yhteydessä sinuun.

Tilaa uutiskirjeemme

Ole ensimmäisten joukossa kuulemassa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä.

Mitä tietoa etsit?