Hyppää sisältöön
UutinenDD-selvitys auttaa hallitsemaan kiinteistökaupan riskejä hoiva- ja yhteiskuntakiinteistöissä

DD-selvitys auttaa hallitsemaan kiinteistökaupan riskejä hoiva- ja yhteiskuntakiinteistöissä

13.2.2023 – Hoiva- ja yhteiskuntakiinteistöjen omistuksen painopiste on siirtymässä sote-uudistuksen myötä yhä enemmän ammattimaisille sijoittajille. Samaan aikaan Due Diligence- eli DD-selvitysten tarve on kasvanut, ja niiden yhteydessä tehtävä taksonomiaselvitys alkaa olla ehto kaupan syntymiselle.

Aihepiiri
Kiinteistöjohtaminen, Tuottavuus
Jaa

”Koko ajan suurempi osa hoiva- ja yhteiskuntakiinteistöistä siirtyy sijoittajien omistamiksi. Tämä on trendi, joka alkoi jo kymmenisen vuotta sitten, mutta se on kiihtynyt selkeästi sote-uudistuksen myötä”, Granlund Oy:n myynti- ja asiakkuusjohtaja Susanna Sairanen kertoo.

Muutoksen taustalla on esimerkiksi kuntien tarve vapauttaa pääomia muuhun toimintaan sekä se, että kuntien ydintehtäviin ei kuulu omistaa ja hallinnoida kaikkia käyttämiään kiinteistöjä.

Vuosi 2022 oli ennätysvilkas, ja saman trendin voidaan olettaa jatkuvan myös tulevien vuosien aikana. Kiinteistöihin sijoittavien erikoissijoitusrahastojen määrä on viime vuosina kasvanut merkittävästi.

Koko ajan suurempi osa hoiva- ja yhteiskuntakiinteistöistä siirtyy sijoittajien omistamiksi.

Susanna Sairanen

”Sote- ja pelastusalan kohteisiin erikoistuneet suomalaiset ja kansainväliset sijoittajat, kuten vakuutusyhtiöt, ovat perustaneet yhä enemmän omia rahastojaan hoiva- ja yhteiskuntakiinteistöille”, liiketoimintajohtaja Ritva Rissanen täydentää.

Kiinteistökauppa ja DD-selvityksen tekeminen vaativat asiantuntijuutta

Sijoittajapuolella kuntien kiinteistöille riittää kysyntää, koska ne nähdään suhteellisen turvallisina sijoituskohteita maailmantilanteesta riippumatta. Sairanen kuitenkin muistuttaa, että kaikki kuntien kiinteistöt eivät ole myyntikelpoisia sellaisenaan. Toisinaan sijoittajat eivät ole valmiita maksamaan kohteesta kunnan toivomaa summaa.

Jotta kiinteistökaupat saadaan molempien osapuolten kannalta sujumaan mahdollisimman kitkattomasti, tarvitaan puolueettoman ja alan kiinteistöihin perehtyneen asiantuntijan apua. Granlundin Due Diligence (DD) -tiimi on tehnyt viime vuosina selvityksiä kymmeniin hoivakohteisiin, sairaaloihin ja paloasemiin.

Toisinaan sijoittajat eivät ole valmiita maksamaan kohteesta kunnan toivomaa summaa.

DD-selvityksiä tehdään sekä olemassa oleviin että uusiin kohteisiin. Kohteiden tekninen haastavuus vaihtelee paljonkin käyttötarkoituksen mukaan. Erityiskohteisiin DD-tiimi saa tukea koko Granlund-konsernin monipuoliselta asiantuntijakaartista.

”Granlundilla on esimerkiksi oma sairaalasuunnitteluosasto, josta löytyy tarvittaessa syvempää asiantuntemusta juuri sairaaloihin liittyvissä kysymyksissä”, Sairanen sanoo.

DD-selvitys sisältää toimenpide-ehdotuksia

Granlundin asiantuntijat auttavat kuntia selvittämään, missä kunnossa kiinteistömassa on sekä minkälaisilla toimenpiteillä kohteen arvoa voisi paremmin vahvistaa ja myytävyyttä lisätä, niin tekniseltä kuin vastuullisuudenkin kannalta.

”Toimenpiteet saattavat olla melko pieniäkin, mutta niiden toteuttaminen vähentää sijoittajan riskiä ja edesauttaa kauppojen syntymistä”, kertoo Rissanen.

Jos toimenpiteitä ei haluta itse lähteä suorittamaan, on olemassa muitakin hyviä tapoja kohteen myyntikuntoon saattamiseksi. Näitä ovat Rissasen mukaan esimerkiksi erilaiset sertifiointitarkastelut tai tiekartat taksonomianmukaisuuteen, teknisen kunnon varmistaminen ja pitkän aikajänteen korjaustoimenpiteet sekä viranomais- ja määräaikaistarkastusten ajan tasalle saattaminen.

Taksonomia kiinnostaa osana DD-selvitystä

DD-selvityksiä tehdään sekä ostajille että myyjille. Ostajia kiinnostaa tällä hetkellä erityisesti vastuullisuuteen, kuten ESG-asioihin ja EU-taksonomiaan liittyvät lisäselvitykset.

”Kiinteistökaupat voivat jäädä kokonaan syntymättä, jos kohde ei ole taksonomiakelpoinen tai edes sellaiseksi järkevillä toimenpiteillä satavissa”, Rissanen sanoo.

Haluatko kuulla lisää?

Sote-uudistus

Mistä on kyse?

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Poikkeuksena on Helsinki, jota tämä muutos ei koske.

Sosiaali- ja terveysalan kiinteistöjä eli sote-kiinteistöjä on alettu viime vuosina kutsua hoiva- ja yhteiskuntakiinteistöiksi. Hoivakiinteistöjen skaala on laaja, ja ulottuu vanhainkodeista päivätoimintakeskuksiin, terveysasemiin, sairaaloihin ja erityisryhmien asuintaloihin, kuten senioripalvelutaloihin. Yhteiskuntakiinteistöihin kuuluvat esimerkiksi paloasemat.

Tavoitteet

  • Turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sote- ja pelastustoimen palvelut hyvinvointialueella.

Milloin uudistus astuu voimaan?

  • 1.1.2023 lähtien.

Mitä tapahtuu kiinteistöille?

  • Kunnan omistamat sote- ja pelastusalan kiinteistöt siirtyvät vuokrasopimuksen nojalla hyvinvointialueen hallintaan. Vuokrasopimuksen voimassaolo on siirtymäkauden ajan vähintään kolme vuotta, ja hyvinvointialueella on oikeus pidentää voimassaoloa vuodella. Sen jälkeen kunnat eivät voi omistaa suoraan näitä kiinteistöjä.

Lähde ja lisätietoa:

Toimenpiteet saattavat olla melko pieniäkin, mutta niiden toteuttaminen vähentää sijoittajan riskiä ja edesauttaa kauppojen syntymistä.

Ritva Rissanen

Ritva Rissanen

Liiketoimintajohtaja
Granlund Oy

Susanna Sairanen

Myynti- ja asiakkuusjohtaja
Granlund Oy

Lisää uutisiamme

Talotekniikan määrä- ja kustannuslaskennan palvelut

Markkinoiden kattavin LVI-laskentarekisteri puolittaa määrälaskennan kustannukset

24.03.2023 – LVI-urakoiden tarjous- ja määrälaskenta vie valtavasti aikaa – vai viekö? Granlundin LVI-laskentarekisterin käyttö vähentää laskenta-aikaa selvästi, ja tiedot ovat tarkkoja…

Uutinen

Markkinatutkimuksella selvitetään rakennusalan vastuullisuustavoitteita

21.03.2023 – Vastuullisesta rakentamisesta puhutaan paljon, ja alan toimijoiden ja hankkeiden vastuullisuustavoitteet ovat viime vuosina monipuolistuneet. Nyt vastuullisuuden eteen tehtyjä päätöksiä ja…

Uutinen

Vähähiilinen rakentaminen suunnittelijan työpöydälle

06.03.2023 – Talotekniikka muodostaa merkittävän osan rakentamisen ilmastovaikutuksista ja päästöistä. On siis tärkeää, että vähähiilisyys huomioidaan talotekniikkasuunnittelijoiden työssä.

Uutinen

ITEA4-tutkimushankkeessa ideoidaan IoT-mittareita tuulivoimaloiden ylläpitoon

02.03.2023 – Granlundin korjausrakentamisen asiantuntijat osallistuvat kansainväliseen tutkimushankkeeseen, jossa ideoidaan uusia IoT-ratkaisuja esimerkiksi tuulivoimaloiden kunnon seurantaan. Etämittaroinnin tavoitteena on ennakoiva huolto myös…

Uutinen

Jäähdytys kuntoon kesäksi

01.03.2023 – Kesällä kylmän tarve on suuri. Ennakointi auttaa varmistamaan laitteiden toiminnan.

Uutinen
Pekka Metsi, Granlund

Granlundilla vahva vuosi – liikevaihto kasvoi 18,5 prosenttia

14.02.2023 – Granlund teki vuonna 2022 hyvän tuloksen. Konserni palasi koronavuosien jälkeen vahvaan kasvuvauhtiin.

Uutinen

DD-selvitys auttaa hallitsemaan kiinteistökaupan riskejä hoiva- ja yhteiskuntakiinteistöissä

13.02.2023 – Hoiva- ja yhteiskuntakiinteistöjen omistuksen painopiste on siirtymässä sote-uudistuksen myötä yhä enemmän ammattimaisille sijoittajille. Samaan aikaan Due Diligence- eli DD-selvitysten tarve…

Uutinen

Tuore selvityshanke antaa kiinteistönomistajalle rahanarvoisia vinkkejä energiamurrokseen

02.02.2023 – Kiinteistön energiamarkkinaperusteisesta energiahallinnasta kannattaa kiinnostua viimeistään nyt. Kulujen hallinta vaatii energiatehokkuuden ohella myös fiksua tehohallintaa.

Uutinen

Laboratoriosuunnittelija tuntee tilojen tekniikan ja käyttäjien tarpeet

01.02.2023 – Puhdastila- ja laboratoriosuunnittelija Mari Jäntti tuntee laboratoriot. Suunnittelussa tarvitaan ymmärrystä laboratorioiden erityistekniikasta, kiinteistä kalusteista ja käyttäjien tarpeista.

Uutinen

Tilaa uutiskirjeemme

Ole ensimmäisten joukossa kuulemassa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä.

Mitä tietoa etsit?