Hyppää sisältöön
PalvelutKiinteistöjen ostot ja myynnit

Kiinteistöjen ostot ja myynnit

Kiinteistöjen ostot ja myynnit ovat riskialttiita tilanteita. Due Diligence -prosessi tuo puolueetonta tietoa päätöksentekosi avuksi. Autamme minimoimaan sekä yksittäisten kiinteistöjen että laajojen kiinteistöportfolioiden ostoon ja myyntiin liittyvät riskit sekä sujuvoittamaan transaktioprosessia.

Riskienhallintaa ja sujuvuutta kiinteistöjen ostoon ja myyntiin

Kiinteistön osto ja myynti sisältää aina riskejä, joiden minimointi on kaikkien osapuolten etu. Asiantuntijoidemme avulla saat riippumatonta ja luotettavaa tietoa kiinteistön ominaisuuksista päätöksesi tueksi.

Teknisiin ja ympäristöasioihin keskittyvät Due Diligence -selvitykset tarjoavat realistisen kokonaisnäkymän kaupanteon kohteesta. Saat teknisen tiedon lisäksi perusteltuja toimenpide-ehdotuksia esimerkiksi kiinteistön tulevista korjaustarpeista ja odotettavissa olevista korjauskustannuksista.

Saat kiinteistökauppaan tarvitsemasi TEDD-selvitykset avaimet käteen -palveluna. Valtakunnallisen asiantuntijaverkostomme ja kansainvälisten yhteistyökumppaniemme ansiosta DD-selvitykset valmistuvat kustannustehokkaasti, laadukkaasti, joustavasti ja ajallaan.

Kiinteistön osto- ja myyntiriskit euromääräisenä

Due Diligence -prosessi on kiinteistökauppojen riskien hallintaa. Kiinteistöjen osto- ja myyntitilanteissa huolehdimme, että kaikki oleellinen tieto kiinteistöstä tulee esiin ennen kaupantekoa. Ostoprosessissa olemme myös valmiit auttamaan asiakasta ottamaan kiinteistö haltuun transaktion jälkeen.

Rakenteilla olevissa kohteissa kartoitamme hankkeen aikana rakennusprojektin riskit sekä vastuut. Due Diligence -selvityksen jälkeen voimme varmistaa, että rakentaminen tapahtuu kiinteistökaupassa sovitun mukaisesti.

Due Diligence -prosessin aikana arvotamme kiinteistön tekniset ja ympäristöriskit euromääräisesti, jolloin ne on helpompi huomioida osapuolten välisissä neuvotteluissa.

Taloudellisesti kaikkein merkittävimmät kiinteistökaupan riskit voivat liittyä pilaantuneeseen maaperään, jolloin kustannukset voivat olla hyvin merkittäviä. Myös turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvillä riskitekijöillä voi olla kiinteistön käytettävyyteen ja kustannuksiin yllättävän suuria vaikutuksia. Jos esimerkiksi kiinteistön määräaikaistarkastukset ovat hoitamatta tai kiinteistö sisältää joko sisäilmaongelmiin taikka paloturvallisuuteen liittyviä ongelmia, voi pienellä vahingolla olla isot seuraukset.

TEDD-palvelumme antaa puolueettoman asiantuntijanäkemyksen kaupan kohteesta, jonka avulla voit hallita kiinteistökauppoihin liittyviä riskejä unohtamatta kuitenkaan kiinteistön myönteisiä asioita.

Tukea kiinteistöjen ostoon ja myyntiin koko prosessin ajan

Saat kiinteistöjen osto- ja myyntitilanteissa asiantuntijoidemme tuen koko kiinteistökaupantekoprosessin ajaksi. TEDD-palvelumme ovat täysin tarpeisiisi räätälöitävissä.

Yleensä Due Diligence -prosessi sisältää kiinteistön kuntoarvion ja ympäristöriskiselvityksen, viranomaisselvitykset sekä kaava-, rakennuslupa- ja rasiteasioiden selvitykset. Lisäksi Due Diligence -palvelu voi sisältää esimerkiksi kiinteistön ylläpitovastuuseen ja -kustannuksiin liittyviä selvityksiä, pinta-alamittauksia ja konversiopotentiaaliselvityksiä.

Kiinteistön kuntoarvion yhteydessä käymme läpi myös järjestelmien määräaikaistarkastusdokumentit ja nostamme esiin mahdolliset vanhentuneet tarkastukset tai tarkastuksissa havaitut suorittamattomat korjaukset. Kiinnitämme huomiota tarpeen mukaan myös esimerkiksi kiinteistön muuntojoustavuuteen, ylläpidon tasoon ja vuokralaisvastuisiin.

Yhä useammin kiinteistökauppojen yhteydessä halutaan selvittää kiinteistön energiatehokkuus ja ympäristösertifioinnin mahdollisuus. Ympäristöselvitykset korostuvat kansainvälisissä kaupoissa. Suomessa on runsaasti paikallisia rakentamis- ja ympäristömääräyksiä, ja siksi suomalainen asiantuntijakumppani on erityisen tärkeä silloin, kun myyjä- tai ostajakandidaatti on ulkomaalainen.

TEDD -palveluihimme kuuluvan ESG-kokonaisuuden avulla saat selville kiinteistön vastuullisuuteen liittyviä asioita. Erityistä DD-prosesseissamme on loppukäyttäjän huomiointi ja käyttäjätyytyväisyyden arviointi. Markkinaselvityksiemme avulla saat suunnitelmiesi tueksi tietoa alueen ostajakunnasta ja kilpailutilanteesta kiinteistö vuokralaisten liiketoimintojen näkökulmasta.

Yhteistyökykyistä ja luottamuksellista

Kiinteistöjen osto- ja myyntitilanteisiin liittyvät palvelumme ovat keskustelevaa konsultointia, jolloin saat ajantasaista tietoa koko prosessin ajan. DD-prosessiin liittyvä toimintamme on aina luottamuksellista ja salassa pidettävää. Salaamme ja suojaamme ja nimeämme DD-projektimme huolellisesti.

Laaja-alainen palvelutarjontamme on muokattavissa tarpeisiisi sopivaksi. Saat meiltä kaikki kiinteistöihin liittyvät konsultointipalvelut kuten vuokrauksen tuen palvelut, korjaussuunnittelun ja rakennuttamisen palvelut sekä Granlund Manager -ohjelmiston tehokkaaseen kiinteistöjohtamiseen.

Kiinteistökauppa on vaativa prosessi. Ota yhteyttä, niin autamme minimoimaan kiinteistökaupan riskit!

Tukena kiinteistöjen ostoissa ja myynneissä

 • Energiatehokkuus ja energiatodistus
 • ESG-palvelukokonaisuus
 • Fit out- ja vuokralaismuutokset
 • Kaavoitus-, rakennuslupa- ja rasiteasiat
 • Korjaustarpeiden ja -kustannusten arviointi sekä pitkän tähtäimen korjauskustannusarviot (PTS)
 • Kuntoarviot 
 • Käyttäjien hyvinvointi
 • Muuntojoustavuus ja konversiopotentiaalin selvitys
 • Pinta-alamittaukset
 • Rakennusprojektin riskit ja vastuut (asiakkaan edunvalvonta)
 • Viranomaistarkastukset ja määräaikaishuollot
 • Ylläpidon laadun arviointi
 • Ylläpitovastuut ja -kustannukset
 • Ympäristöriskien kartoitus
 • Ympäristösertifioitavuus

DD-selvitys auttaa hallitsemaan kiinteistökaupan riskejä

13.02.2023 – Hoiva- ja yhteiskuntakiinteistöjen omistuksen painopiste on siirtymässä sote-uudistuksen myötä yhä enemmän ammattimaisille sijoittajille. Samaan aikaan Due Diligence- eli DD-selvitysten tarve…

Uutinen

Kattava Due Diligence varmistaa onnistuneen kiinteistökaupan

09.12.2020 – Granlundin Due Diligence -selvitykset tuottavat monipuolista tietoa teknisten ja ympäristöasioiden vaikutuksista kiinteistön arvoon. Puolueeton arvio auttaa kiinteistökaupassa sekä myyjää että…

Uutinen

Korjausten oikea ajoitus vaikuttaa selvästi kiinteistön arvoon

15.01.2021 – Granlundilla teetettiin useita opinnäytetöitä koskien kiinteistön kunnossapidon ja korjausvelan hallintaa

Uutinen

Salaiset agentit palveluksessasi

11.03.2019 – Kiinteistökaupan Due Diligence -projekteissa me tekniset ja ympäristöasiantuntijat tunnemme itsemme toisinaan salaisiksi agenteiksi. Onhan tiimillemme vieläpä sattunut sisäiseksi tulosyksikkönumeroksi 007.…

Blogi

Helsinki, pääkonttori

Kuntoarviot tukevat SBB:n hoivakiinteistöjen kunnossapidon hallintaa ja budjetointia

Palvelu

Taloyhtiön kuntoarviot ja -tutkimukset, PTS, Huoltokirja

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

SBB:n omistamissa hoivakiinteistöissä kuntoarvioilla on tärkeä tehtävä. Kuntoarviot auttavat pitämään pitkän tähtäimen suunnitelmat (PTS) ajan tasalla ja kunnossapidon kustannukset hallinnassa.
Referenssi
Helsinki, pääkonttori

Northern Horizon Capital TEDD

Palvelu

Kiinteistöjohtaminen, Kiinteistöjen ostot ja myynnit, Vuokrauksen tuki

Toimiala

Toimistot

Myyjän DD vauhditti hoivakiinteistöjen kauppaa. Northern Horizon Capital hallinnoi kiinteistörahastoja useilta eri kiinteistösegmenteiltä koko Itämeren alueella.
Referenssi

Löydä lähin Granlund-toimipaikka ja yhteyshenkilö

Haluatko lisätietoa tai jättää tarjouspyynnön?

Kerro meille millaista lisätietoa tarvitset tai lähetä tarjouspyyntö. Olemme pian yhteydessä sinuun.

Löydä Granlund-yhteyshenkilö paikkakunnallasi

Mitä tietoa etsit?