Hyppää sisältöön
UutinenDD-selvitys auttaa hallitsemaan kiinteistökaupan riskejä

DD-selvitys auttaa hallitsemaan kiinteistökaupan riskejä

13.2.2023 – Hoiva- ja yhteiskuntakiinteistöjen omistuksen painopiste on siirtymässä sote-uudistuksen myötä yhä enemmän ammattimaisille sijoittajille. Samaan aikaan Due Diligence- eli DD-selvitysten tarve on kasvanut, ja niiden yhteydessä tehtävä taksonomiaselvitys alkaa olla ehto kaupan syntymiselle.

Aihepiiri
Kiinteistöjohtaminen, Tuottavuus
Jaa

”Koko ajan suurempi osa hoiva- ja yhteiskuntakiinteistöistä siirtyy sijoittajien omistamiksi. Tämä on trendi, joka alkoi jo kymmenisen vuotta sitten, mutta se on kiihtynyt selkeästi sote-uudistuksen myötä”, Granlund Oy:n myynti- ja asiakkuusjohtaja Susanna Sairanen kertoo.

Muutoksen taustalla on esimerkiksi kuntien tarve vapauttaa pääomia muuhun toimintaan sekä se, että kuntien ydintehtäviin ei kuulu omistaa ja hallinnoida kaikkia käyttämiään kiinteistöjä.

Vuosi 2022 oli ennätysvilkas, ja saman trendin voidaan olettaa jatkuvan myös tulevien vuosien aikana. Kiinteistöihin sijoittavien erikoissijoitusrahastojen määrä on viime vuosina kasvanut merkittävästi.

Koko ajan suurempi osa hoiva- ja yhteiskuntakiinteistöistä siirtyy sijoittajien omistamiksi.

Susanna Sairanen

”Sote- ja pelastusalan kohteisiin erikoistuneet suomalaiset ja kansainväliset sijoittajat, kuten vakuutusyhtiöt, ovat perustaneet yhä enemmän omia rahastojaan hoiva- ja yhteiskuntakiinteistöille”, liiketoimintajohtaja Ritva Rissanen täydentää.

Kiinteistökauppa ja DD-selvityksen tekeminen vaativat asiantuntijuutta

Sijoittajapuolella kuntien kiinteistöille riittää kysyntää, koska ne nähdään suhteellisen turvallisina sijoituskohteita maailmantilanteesta riippumatta. Sairanen kuitenkin muistuttaa, että kaikki kuntien kiinteistöt eivät ole myyntikelpoisia sellaisenaan. Toisinaan sijoittajat eivät ole valmiita maksamaan kohteesta kunnan toivomaa summaa.

Jotta kiinteistökaupat saadaan molempien osapuolten kannalta sujumaan mahdollisimman kitkattomasti, tarvitaan puolueettoman ja alan kiinteistöihin perehtyneen asiantuntijan apua. Granlundin Due Diligence (DD) -tiimi on tehnyt viime vuosina selvityksiä kymmeniin hoivakohteisiin, sairaaloihin ja paloasemiin.

Toisinaan sijoittajat eivät ole valmiita maksamaan kohteesta kunnan toivomaa summaa.

DD-selvityksiä tehdään sekä olemassa oleviin että uusiin kohteisiin. Kohteiden tekninen haastavuus vaihtelee paljonkin käyttötarkoituksen mukaan. Erityiskohteisiin DD-tiimi saa tukea koko Granlund-konsernin monipuoliselta asiantuntijakaartilta.

”Granlundilla on esimerkiksi oma sairaalasuunnitteluosasto, josta löytyy tarvittaessa syvempää asiantuntemusta juuri sairaaloihin liittyvissä kysymyksissä”, Sairanen sanoo.

DD-selvitys sisältää toimenpide-ehdotuksia

Granlundin asiantuntijat auttavat kuntia selvittämään, missä kunnossa kiinteistömassa on sekä minkälaisilla toimenpiteillä kohteen arvoa voisi paremmin vahvistaa ja myytävyyttä lisätä, niin tekniseltä kuin vastuullisuudenkin kannalta.

”Toimenpiteet saattavat olla melko pieniäkin, mutta niiden toteuttaminen vähentää sijoittajan riskiä ja edesauttaa kauppojen syntymistä”, kertoo Rissanen.

Jos toimenpiteitä ei haluta itse lähteä suorittamaan, on olemassa muitakin hyviä tapoja kohteen myyntikuntoon saattamiseksi. Näitä ovat Rissasen mukaan esimerkiksi erilaiset sertifiointitarkastelut tai tiekartat taksonomianmukaisuuteen, teknisen kunnon varmistaminen ja pitkän aikajänteen korjaustoimenpiteet sekä viranomais- ja määräaikaistarkastusten ajan tasalle saattaminen.

Taksonomia kiinnostaa osana DD-selvitystä

DD-selvityksiä tehdään sekä ostajille että myyjille. Ostajia kiinnostaa tällä hetkellä erityisesti vastuullisuuteen, kuten ESG-asioihin ja EU-taksonomiaan liittyvät lisäselvitykset.

”Kiinteistökaupat voivat jäädä kokonaan syntymättä, jos kohde ei ole taksonomiakelpoinen tai edes sellaiseksi järkevillä toimenpiteillä satavissa”, Rissanen sanoo.

Haluatko kuulla lisää?

Sote-uudistus

Mistä on kyse?

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Poikkeuksena on Helsinki, jota tämä muutos ei koske.

Sosiaali- ja terveysalan kiinteistöjä eli sote-kiinteistöjä on alettu viime vuosina kutsua hoiva- ja yhteiskuntakiinteistöiksi. Hoivakiinteistöjen skaala on laaja, ja ulottuu vanhainkodeista päivätoimintakeskuksiin, terveysasemiin, sairaaloihin ja erityisryhmien asuintaloihin, kuten senioripalvelutaloihin. Yhteiskuntakiinteistöihin kuuluvat esimerkiksi paloasemat.

Tavoitteet

  • Turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sote- ja pelastustoimen palvelut hyvinvointialueella.

Milloin uudistus astuu voimaan?

  • 1.1.2023 lähtien.

Mitä tapahtuu kiinteistöille?

  • Kunnan omistamat sote- ja pelastusalan kiinteistöt siirtyvät vuokrasopimuksen nojalla hyvinvointialueen hallintaan. Vuokrasopimuksen voimassaolo on siirtymäkauden ajan vähintään kolme vuotta, ja hyvinvointialueella on oikeus pidentää voimassaoloa vuodella. Sen jälkeen kunnat eivät voi omistaa suoraan näitä kiinteistöjä.

Lähde ja lisätietoa:

Toimenpiteet saattavat olla melko pieniäkin, mutta niiden toteuttaminen vähentää sijoittajan riskiä ja edesauttaa kauppojen syntymistä.

Ritva Rissanen

Ritva Rissanen

Liiketoimintajohtaja
Granlund Oy

Susanna Sairanen

Kaupallinen johtaja
Granlund Oy

Lisää uutisiamme

Timo Palonkoski, Granlund

Timo Palonkoski liiketoiminnan kehitysjohtajaksi Granlundille

26.02.2024 – Liiketoiminnan kasvattamisen ja kehittämisen ammattilainen Timo Palonkoski on nimitetty Granlundille liiketoiminnan kehitysjohtajan tehtävään.

Uutinen
Davor Stjelja, Priyanka Thapa, Anna Korolyuk ja Nhung Nguyen

Kansainväliset granlundilaiset osallistuvat aktiivisesti yhtiön monimuotoisuuden kehittämiseen

15.02.2024 – Granlundin kansainvälisillä työntekijöillä on paljon annettavaa työyhteisön monimuotoisuudelle ja osaamisen kasvattamiselle. Neljä Suomeen muuttanutta granlundilaista kertoo kokemuksistaan.

Uutinen
Pekka Metsi, Granlund

Granlund teki hyvän tuloksen haastavassa markkinatilanteessa

13.02.2024 – Granlund pärjäsi hyvin vuonna 2023, vaikka kiinteistö- ja rakennusalan markkinatilanne oli haastava. Vahvat asiakassuhteet sekä erikoisosaaminen kantoivat vaikeinakin aikoina.

Uutinen

Granlund Oy ja Rakennuttajatoimisto Rantatupa Oy yhdistyvät

31.01.2024 – Granlund Oy on ostanut lahtelaisen Rakennuttajatoimisto Rantatupa Oy:n. Yrityskaupan vahvistamana Granlund tarjoaa jatkossa rakennuttamisen ja valvonnan palveluja myös Lahden alueella.

Uutinen

YAMK-opinnot töiden ohella ei ollut helppo rasti – mutta kyllä kannatti

09.01.2024 – Kaksi lasta, nousujohteinen ura, kiireinen arki ja opinnäytetyö. YAMK-opintonsa ruuhkavuosien aikana suorittanut Asta Autelo kannustaa kaikesta huolimatta muitakin opiskelemaan töiden…

Uutinen

PTS-hankkeiden kulut tiukkaan hallintaan Granlund Managerin ja Scudo Pron integraatiolla

04.01.2024 – Rakennusten hankevaiheen ja käyttövaiheen data on tuotu lähemmäs toisiaan. Granlund Managerin ja Scudo Pron välisen integraation keskeisiä hyötyjä ovat sujuva…

Uutinen

Vuoden 2023 palkittuja opinnäytetöitä juhlistettiin Granlundilla

20.11.2023 – Tämän vuoden palkitut opinnäytetyöt käsittelivät energiasta saatavaa dataa, ulospuhallusilmaa toimistorakennuksissa sekä tarpeenmukaista ilmanvaihtoa.

Uutinen

4D-suunnittelu edistää tiedolla johtamista

17.11.2023 – 4D-suunnittelua voi hyödyntää monessa. Lue, miten palvelu tuki tietomallien käyttöä Lujatalon työmaalla ja tehostaa datalla johtamista Vektor IO:n infrahankkeissa.

Uutinen

Kuinka 4D-suunnittelu tehostaa rakennushankkeita?

10.11.2023 – Asiakkaamme kertovat, miten 4D on vaikuttanut purkuhankkeiden aikatauluihin Purkupihalla, läpinäkyvyyteen Helsinki-Vantaan kehitysohjelmassa ja suunnittelun laatuun Destialla.

Uutinen

Tilaa uutiskirjeemme

Ole ensimmäisten joukossa kuulemassa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä.

Mitä tietoa etsit?