Hyppää sisältöön
UutinenPalkkatasa-arvoa talotekniikka-alalle

Palkkatasa-arvoa talotekniikka-alalle

10.8.2022 – Naiset tienaavat miehiä vähemmän monilla sektoreilla, myös talotekniikka-alalla. Miten palkkatasa-arvo toteutuu Granlundilla?

Aihepiiri
Työnantajakuva
Jaa

Tilastoista on helppo todeta, että naisia on rakennus- ja talotekniikka-alalla huomattavasti vähemmän kuin miehiä. SKOLin palkkatilastojen mukaan naisten osuus on suunnittelu- ja konsultointialoilla noin neljännes. Toimihenkilöistä naisia on 44 prosenttia ja ylemmistä toimihenkilöistä naisia on 22 prosenttia.

Rakennusala koetaan miehiseksi.

Granlundin HR- johtaja Minna Lappalaisen ja HR- ja työhyvinvoinnin asiantuntija Nina Alménin mukaan rakennusala yleisesti saatetaan kokea miehiseksi, mikä vaikuttaa sukupuolijakaumaan.

Samaa mieltä on Teknologiateollisuuden johtaja ja pääekonomisti Petteri Rautaporras.

“Mielikuva raskaasta rakennuspuolen työtä ei ole enää relevantti ja meillä tehdään kovasti vetovoimatyötä sen eteen, että saataisiin ala naisille houkuttelevammaksi”, Rautaporras toteaa.

Granlundin HR-johtaja Minna Lappalaisen mukaan rakennusala saatetaan edelleen kokea miehiseksi, mikä näkyy alan sukupuolijakaumassa.

Palkkaeroille ei löydy järkevää selitystä

Talotekniikka-lehti teki hiljattain tutkimuksensa pohjalta artikkelin, jossa todettiin, että naiset tienaavat edelleen miehiä vähemmän myös talotekniikka-alalla. Palkkaerolle ei löydy järkevää selitystä.

Rautaporras ei halua tehdä tilastojen perusteella liian nopeita johtopäätöksiä palkkaeroista. Hänen mukaansa tilastoja tarkasteltaessa tulisi huomioida monia asioita, kuten missä henkilöt työskentelevät maantieteellisesti, minkä tyyppistä työtä he tekevät, sekä työn vaativuus ja luonne.

“Mitä tarkemmin asiaa voidaan analysoida, sitä pienemmäksi tai olemattomaksi palkkaero yleensä muotoutuu”, hän toteaa.

Rautaporras uskoo, että sitä mukaa, kun naisten osuus alan työntekijöistä kasvaa, alan palkkaerot häviävät.

Granlundilla naisten osuus on konsernitasolla kaikista työntekijöistä noin viidennes. Palkkatasa-arvoa seurataan yrityksessä osana tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Viimeisin tutkimus tehtiin vuonna 2021, ja sen mukaan ansiotasot ovat sukupuolten välillä hyvin tasaiset ja naisilla joissakin palkkaluokissa jopa suuremmat kuin miehillä.

Granlundilla ansiotasot ovat sukupuolten välillä hyvin tasaiset.

Naisia on johtotehtävissä vähemmän

Sukupuolten tasa-arvoa pitkään tutkinut Tekniikan akateemisten tutkimuspäällikkö Susanna Bairoh tunnistaa haasteen naisten saamiseksi alalle. Se ei hänen mukaansa kuitenkaan täysin selitä sitä, miksi naiset ja miehet sijoittuvat eri tavoin eri työtehtäviin, tai miksi palkoissa on eriarvoisuutta.

Miehiä on Tekniikan akateemisten tilastojen mukaan enemmän ylemmässä keskijohdossa sekä johtotehtävissä, joissa palkkaerot ovat erityisen suuria.

“Selittämätöntä palkkaeroa on noin viisi prosenttia sen jälkeen, kun otetaan huomioon kaikki mahdollinen kuten työkokemus, kertyneet työvuodet, sektori, yliopisto ja toimiasema. Tämän alle peittyy se fakta, että naiset etenevät ylempiin johtotehtäviin miehiä harvemmin. Sekin on asia, josta pitäisi keskustella”, sanoo Bairoh.

Hänen mukaansa olennaista olisi, että ihmiset voivat hyödyntää osaamistaan sukupuolesta riippumatta. Eriarvoisuudesta on haittaa, jos se estää ihmisiä etenemästä työurallaan, mikä heijastuu työn tulokseen.

Kenelle tekniikkaa tehdään ja millä ehdoin.

Susanna Bairoh, tutkimuspäällikkö, Tekniikan akateemiset

“Kaikkien kannalta on hyvä, jos työntekijät voivat antaa parastaan työpaikallaan. Se merkitsee parempia ratkaisuja asiakkaille ja parempaa tekniikkaa käyttäjille. Toivoisin, että ajatusta laajennettaisiin pohtimalla, kenelle tekniikkaa tehdään ja millä ehdoin”, hän toteaa.

Talotekniikka koskettaa kaikkia

Granlundin toimitusjohtaja Pekka Metsi.

Suomessa rakennus- ja insinöörialat ovat kautta historian koettu miesten aloiksi, vaikka talotekniikka koskettaakin arjessa meitä kaikkia. Granlundin toimitusjohtaja Pekka Metsin mukaan perinteitä on vaikea murtaa, mutta työtä mielikuvien muuttamiseksi tehdään jatkuvasti.

“Talotekniikka ei ole pelkkiä putkia ja piuhoja. Se on puhdasta sisäilmaa, toimivaa teknologiaa ja hyvää asumista. On pelkästään hyvä, että alallamme on ihmisiä erilaisilla taustoilla ja kokemuksella. Se tekee hyvää alalle ja kaikelle toiminnalle”, hän toteaa.

Metsin mukaan suunta on oikea, mutta vauhti hidas. Naisten osuus Granlundilla on kasvanut viime vuosina noin prosentin verran vuodessa, joten muutos tulee viemään aikaa.

Selvää on, että kaikki työntekijät ovat yhtä arvokkaita, ja että kaikkia tulee kohdella yhdenarvoisesti.

“Alalla on paljon kehittämisen varaa, jotta sille saadaan houkuteltua kaikenlaisia lahjakkuuksia. Yritämme saada kaikki samaan pöytään kehittämään toimialaa eteenpäin.”

84 senttiä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan naisten ansiot ovat koko työmarkkinoilla keskimäärin 16 prosenttia miesten ansioita pienemmät. Palkkaeron suuruus riippuu siitä, kuinka ansioita mitataan, mutta karkeasti arvioituna naisen euro on Suomessa 84 senttiä.

Näin opiskelijat tienaavat Granlundilla

Työharjoittelumme antaa opiskelijalle korvaamatonta kokemusta ja eväät uuteen ammattiin.

Minna Lappalainen

Henkilöstöjohtaja
Granlund Oy

Lisää uutisiamme

Vuoden 2023 palkittuja opinnäytetöitä juhlistettiin Granlundilla

20.11.2023 – Tämän vuoden palkitut opinnäytetyöt käsittelivät energiasta saatavaa dataa, ulospuhallusilmaa toimistorakennuksissa sekä tarpeenmukaista ilmanvaihtoa.

Uutinen

4D-suunnittelu edistää tiedolla johtamista

17.11.2023 – 4D-suunnittelua voi hyödyntää monessa. Lue, miten palvelu tuki tietomallien käyttöä Lujatalon työmaalla ja tehostaa datalla johtamista Vektor IO:n infrahankkeissa.

Uutinen

Kuinka 4D-suunnittelu tehostaa rakennushankkeita?

10.11.2023 – Asiakkaamme kertovat, miten 4D on vaikuttanut purkuhankkeiden aikatauluihin Purkupihalla, läpinäkyvyyteen Helsinki-Vantaan kehitysohjelmassa ja suunnittelun laatuun Destialla.

Uutinen

Arkkitehtitoimisto ON Oy:sta tulee osa Granlund Kuopiota

07.11.2023 – Granlund on ostanut kuopiolaisen Arkkitehtitoimisto ON Oy:n osakekannan. Kauppa astuu voimaan 1.1.2024.

Uutinen

SCANVAC-palkinto Pekka Metsille

31.10.2023 – SCANVAC myöntää joka toinen vuosi LVI-alan palkinnon pohjoismaiselle yksityishenkilölle, yritykselle tai organisaatiolle, joka on antanut merkittävän panoksensa alalle.

Uutinen

Miten suunniteltiin edistyksellisen paloturvallinen Länsimetro?

31.10.2023 – Länsimetron turvallisuusratkaisut ovat edistyksellisiä kansainvälisessäkin mittakaavassa. Granlundin suunnittelijat olivat valitsemassa ratkaisuja, joilla paloturvallisuudesta huolehditaan monen järjestelmän yhteispelillä.

Uutinen

Lean-ajattelu vauhdittaa rakennusalan vihreää siirtymää

19.10.2023 – Rakennusalan muutosliikettä kohti lean-periaatteita ajava RAIN3-hanke kerää yhteen alan eri asiantuntijoita. Granlundilla järjestetyssä Lean ja vihreä siirtymä -työpajassa käsiteltiin vähähiilisen…

Uutinen

Granlundin alueyhtiöt sulautuvat Granlund Oy:hyn 31.10.2023

11.10.2023 – Asiakas- ja yhteistyökumppanitiedotteemme kokoaa olennaiset asiat liittyen Granlundin yhdistymiseen marraskuun alusta alkaen.

Uutinen

Miten onnistut kiinteistöjen ylläpidon kilpailutuksissa?

09.10.2023 – Jos kilpailutuksia ei tehdä eikä sopimussisältöjä ole vähään aikaan päivitetty, kustannukset karkaavat helposti käsistä, laatu voi heiketä ja palvelujen sisältö…

Uutinen

Tilaa uutiskirjeemme

Ole ensimmäisten joukossa kuulemassa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä.

Mitä tietoa etsit?