Uutiset

Käyttäjiin keskittyvä aamiaisseminaari keräsi keskustelevan yleisön

Granlund Consultingin ja Pinton aamiaistilaisuus liiketoimintaa tukevista tiloista herätti paljon keskustelua käyttäjän huomioimisesta, palvelumuotoilun mahdollisuuksista ja siitä, miten tiloilla ja tekniikalla voidaan tukea ydinliiketoimintaa​.

Uutinen

Pinton Sami Oinosen puheenvuoro palvelumuotoilun lähtökohdista ja käyttäjälähtöisyyden huomioimisesta avasi aamupäivän. Hän korosti puheenvuorossaan kolmea lähtökohtaa.

Ensimmäinen näistä on empatia, jonka kautta päästään kiinni tulevien tai nykyisten käyttäjien arkeen, tarpeisiin ja toiveisiin. Havainnoimalla, tarkkailemalla, kyselemällä ja kuuntelemalla voidaan ymmärtää niitä lähtökohtia, jotka on kriittisiä tilan toimivuuden ja onnistumisen kannalta.

Toinen lähtökohdista korostaa kokeilukulttuuria, sitä että lähdetään pienillä askelilla liikkeille ja kokeilemaan yhdessä käyttäjän kanssa, mitkä ratkaisut toimivat ja mitkä eivät. Näin saadaan nopeasti palautetta ja päästään kehittämään asioita siihen suuntaan, joka tuo arvoa käyttäjälle.

Kolmas lähtökohta korosti yhteistyötä erilaisten osaajien kanssa, uusia työtapoja ja uudenlaista ajattelua. Sami korosti sitä, että aidosti onnistuneessa projektissa on ymmärrystä niin tilojen rakentamisesta, palveluiden kehittämisestä kuin ihmisisten toiminnasta ja käyttäytymisestäkin. Tärkeää on myös se, että katsotaan rohkeasti eteenpäin tulevaisuuden tarpeisiin, eikä rajoiteta ajattelua vain tähän hetkeen.

Miten tilat palvelevat liiketoimintaa?

Granlund Consultingin Paul Malino jatkoi teemaa tilojen ja tekniikan näkökulmasta. Hän avasi esimerkkien kautta niitä mahdollisuuksia ja haasteita, joita tilat ja niiden sijainti sekä tekniset ominaisuudet tarjoavat käyttäjilleen.

Oikea sijainti suhteessa eri sidosryhmiin, tilojen tehokkuus ja joustavuus talouden, tuotannon ja toimintamallien suhteen, työympäristön mahdollisuudet työteon tuottavuuden lisäämisessä ja ympäristöön liittyvät tekijät puhuttavat nyt erilaisia tilojen käyttäjiä.

- Keskustelua herättivät erityisesti vuokrasopimusten vastuut, niiden tunnistaminen, hallinta ja velvoitteiden täyttäminen yllätysten välttämiseksi. Välillä haasteita löytyy esimerkiksi kommunikoinnissa, vastuunjaon ymmärtämisessä ja yhteisten tavoitteiden selkeyttämisessä vuokralaisen ja omistajan välillä, ja yhteisen kielen ja ymmärryksen löytyminen toimii kaikkien etuna, Malino summaa.

Käyttäjien huomioiminen, erilaisten osaajien yhteistyö ja projektin tehokas läpivienti tarvitsee uudenlaisia työtapoja. Työpajatyöskentely on yksi tapa tuoda projektiin tehokkaasti laaja-alainen, poikkitieteellinen ymmärrys.  Samin ja Paulin puheenvuorojen jälkeen päästiinkin kokeilemaan työpajatyöskentelyä ja miettimään niitä asioita,  jotka tuovat käyttäjälle arvoa. Lisäksi pohdittiin menetelmiä, joilla käyttäjän ääni saadaan kuuluviin ja sitä, miten tilastrategisilla päätöksillä voidaan tukea liiketoimintaa. Keskustelu oli vilkasta ja sen pohjalta löytyi useita tärkeitä ja mielenkiintoisia näkökulmia niin tekniikan, asiakaskokemuksen kuin tulevaisuuden skenaarioidenkin lähtökohdasta.

Uusi Cumulus-hotelli näyttää hyvää esimerkkiä

Aamiaisseminaarin väki pääsi samalla testaamaan Restelin uutta Cumulus-konseptia ja viikon vanhaa hotellia.

Uuden hotellikonseptin tarkoitus on sekä muuttaa  ihmisten mielikuvia siitä, minkälaisia Cumulus-hotellit ovat että lähteä haastamaan koko hotellimaailmaa uudenlaisilla lähtökohdilla. Tärkeänä on käyttäjälähtöisyys, josta esimerkkinä toimii lasten suunnittelemat ruokalistat ja lounastarjoilun sisällön muuttuminen joustavasti hotellin asukkaiden mukaan.

Mielenkiintoinen yksityiskohta on yhteistyö HUS:n kanssa, sillä HUS on vuokrannut hotellista yhden kerroksen potilaiden ja heidän läheistensä käyttöön. Cumulus toimii pilottina, ja hotelliketjua lähdetään kehittämään saadun palautteen perusteella. Seminaariväki oli enemmän kuin tyytyväinen uuden hotellikonseptin toimivuuteen ja mielenkiinnolla odotamme, mitä muita avauksia Restel tuo tulevaisuudessa hotellibisnekseen.

Käyttäjät-tapahtumien sarjaa jatketaan syksyllä ja tulossa jälleen mielenkiintoista asiaa tiloista liiketoiminnan tukena. Lisätietoa paikasta ja ajasta tulossa myöhemmin.

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli