Uutiset

ABB Oy panostaa aurinkovoiman tuotekehitykseen

Granlund vastasi Pitäjänmäen tehtaan yhteyteen sijoitetun aurinkovoimalaboratorion sähkö- ja LVIA-suunnittelusta sekä kiinteistön että koestuksen osalta.

Uutinen

Granlund on suorittanut ABB:lle talotekniikan ja koestusjärjestelmien suunnittelua ja valvontaa 1980-luvulta lähtien. Uusimpana hankkeena Granlund vastasi Pitäjänmäen tehtaan yhteyteen sijoitetun aurinkovoimalaboratorion sähkö- ja LVIA-suunnittelusta sekä kiinteistön että koestuksen osalta.

Aurinkovoimalaboratoriossa tutkitaan ja testataan aurinkosähkövaihtosuuntaajien eli inverttereiden suorituskykyä ja simuloidaan erilaisten verkkohäiriöiden vaikutuksia. Invertterit vastaavat suuruudeltaan voimalaitoskokoluokkaa, joiden yksikköteho voi vastata parhaimmillaan 200 omakotitalon sähköliittymän tehoa.  Laboratoriossa voidaan koestaa suurimmillaan noin 8 MW:n tehoisia inverttereitä. Nykyisin ABB:n suomalaista aurinkosähkötekniikkaa käytetään megawattiluokan aurinkovoimaloissa ympäri maailman, muun muassa Japanissa, Intiassa, Euroopassa ja Latinalaisen Amerikan suurimmassa aurinkovoimalaitoksessa Hondurasissa.

- Laboratorion yhtenä erikoisuutena on sen ainutlaatuinen säähuone, kertoo hanketta ABB:n puolelta vetänyt projektipäällikkö Kimmo Heinonen. Säähuoneessa tehoelektroniikan toimintaa voidaan testata erilaisissa keinotekoisissa sääolosuhteissa Siperian pakkasista trooppisten sademetsien kuumuuteen ja kosteuteen.

- Sähköjärjestelmien suunnittelun kannalta poikkeavaa tavallisista projekteista oli laboratoriossa käytetyt suuret tehot, säätömahdollisuudet ja pienet tilat. Laboratorion bruttoala on vain 659 m2, mutta pieneen tilaan oli saatava mahtumaan voimalaitoskokoluokan aurinkosähköinvertterien koestusjärjestelmä ja lisäksi tilat testattaville laitteille. Järjestelmältä haluttiin joustavuutta erilaisten ja kokoisten inverttereiden koestuksiin. Koestusjännitettä voidaankin säätää lähes portaattomasti noin 300 voltista 1000 volttiin virta-asetteluiden vaihdellessa 2000 ampeerista 5000 ampeeriin, kertoo Granlundin sähkösuunnittelun projektipäällikkö Marko Rajanen.

Laboratorion suunnittelu aloitettiin vuonna 2013 ja käyttöönotto tapahtui helmikuussa 2016.

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli