Uutiset

Aleksi Kivisaaren insinöörityön tuloksia hyödynnetään Vaasan keskussairaalan aluejäähdytyksen suunnittelussa

”Tutkimus osoitti, että lauhdelämpöä syntyy vuodessa arviolta 1000–1500 MWh ja se kannattaa hyödyntää sairaala-alueella”, Kivisaari kertoo.

Uutinen

LVI-suunnittelija Aleksi Kivisaaren Seinäjoen ammattikorkeakoululle Granlundilla tekemä insinöörityö palkittiin Vuoden opinnäytetöiden jaetulla 2. sijalla. Kivisaari tutki Vaasan keskussairaalan aluejäähdytyksen lauhdelämmön määrää ja hyödyntämismahdollisuuksia.

”Tutkimus osoitti, että lauhdelämpöä syntyy vuodessa arviolta 1000–1500 MWh ja se kannattaa hyödyntää sairaala-alueella”, Kivisaari kertoo. ”Sairaala on turvallinen lämpönielu, koska lämmitystarvetta on alueella ympäri vuoden. Alueella on myös valmiit putkitunnelit, joita voidaan hyödyntää rakennusten välisissä putkituksissa. Sen sijaan lähialueen rakennuksissa lauhdelämmön hyödyntäminen olisi vaatinut uutta kunnallistekniikkaa, ja energiayhtiölle lauhteen lämpötilataso ei ollut riittävä.”

Insinöörityön tuloksia hyödynnetään keskussairaalan aluejäähdytyksen suunnittelussa.

”Lauhdelämpö voidaan käyttää sairaalarakennusten lämmitykseen tai hyödyntää käyttöveden esilämmityksessä”, Kivisaari toteaa. ”Tuloksista on hyötyä myös suunniteltaessa sairaala-alueelle rakennettavaa Sote-taloa, jonka energiataloudellisuuden toteutuksessa tullaan hyödyntämään uuden tekniikan tuomia mahdollisuuksia. Lisäksi kerätyt tiedot lämmön talteenotto- ja varastointimenetelmistä ovat yleistettävissä laajemminkin.”

Opinnäytetyö on saanut kiitosta sen tilaajalta ja ohjaajalta.

”Kivisaaren opinnäytetyö on selkeä ja johdonmukaisesti laadittu kokonaisuus, joka vastasi odotuksiamme ja antoi selkeitä vastauksia kysymyksiin, joita tilaajalla oli lauhdelämmöstä ja sen hyödyntämismahdollisuuksista”, kertoo VSHP:n LVI-insinööri Timo Huhtamäki. ”Uuden Sote-talon toteutuksessa ja energiatalouden optimoinnissa tullaan hyödyntämään uusimman tekniikan mahdollisuuksia, ja Kivisaaren opinnäytetyö tarjoaa valmista pohjatietoa suunnitteluprosessin tueksi.”

”Aleksi tutki lauhdelämmön hyödyntämisen eri vaihtoehtoja työssään hyvin perusteellisesti”, toteaa Granlund Pohjanmaa Oy:n varatoimitusjohtaja Pekka Pajuniemi. ”Lauhdelämmön hyödyntäminen on jäänyt usein vähemmälle huomiolle, mutta näinkin suuressa järjestelmässä sen hyödyntämistä on perusteltua tarkastella niin taloudellisesta kuin energiateknisestä näkökulmasta. Lopputyön tulokset tarjoavat hyvää taustatietoa niin asiakkaalle kuin Granlundille.”

Katso myös työn esittely Youtube-kanavaltamme.

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli