Uutiset

Datakeskusympäristöt edellyttävät kehittynyttä hallintaa

Datakeskukset sisältävät paljon teknisiä järjestelmiä, joiden toimintavarmuus on tärkeää datakeskuksen tarjoamien palveluiden varmistamiseksi.

Uutinen

Digitaalisten palvelujen lisääntyessä datakeskusten tärkeys kasvaa yhteiskunnassa. Datakeskukset sisältävät paljon teknisiä järjestelmiä, joiden toimintavarmuus on tärkeää datakeskuksen tarjoamien palveluiden varmistamiseksi. Palveluiden jatkuva toiminta vaatii datakeskuksen järjestelmien ennakoivaa ja säännöllistä ylläpitoa.

Granlund Manager on ylläpidon hallinta- ja johtamisjärjestelmä, jonka avulla voidaan hallita datakeskuksen ylläpitotoimintaa. Laadukkaalla ylläpidon hallinnalla ja toiminnalla voidaan välttyä ikäviltä palveluiden käyttökatkoilta.

Ennakoivaa ja suunnitelmallista ylläpitoa

Datakeskuksen käytettävyys ja toimintavarmuus on pidettävä korkealla tasolla. Korkea käytettävyys pystytään saavuttamaan ennakoivalla ja suunnitelmallisella ylläpidolla. Järjestelmien säännöllisen ylläpidon avulla varmistetaan järjestelmien korkea toimintavarmuus ja toimintakunto, jonka johdosta myös järjestelmien häiriöt vähenevät.

Granlund Managerin avulla kiinteistön ylläpidon tehtäville saadaan selkeät suoritusajankohdat, mikä helpottaa hallitsemaan ylläpitotoimintaa. Tiedossa olevien tehtävien avulla ylläpidosta saadaan suunnitelmallista. Tehtäviin pystytään varautumaan hyvissä ajoin. Tämä auttaa tehtävien valmisteluissa ja suorittamisessa.

Datakeskukset sisältävät monia teknisiä järjestelmiä, joiden ylläpidon hoitovastuu voi kuulua useammalle yritykselle. Granlund Managerissa kiinteistönhoidon ja teknisten järjestelmien hoito- ja huoltotehtävien suoritusvastuu voidaan yksilöidä, jolloin tiedetään, kenen vastuulle huoltotehtävien suoritus kuuluu. Hoito- ja huoltotehtävien kuvaukset voidaan määritellä vapaasti kohdetyypin ja asiakkaan tarpeen mukaan.

Hallinta- ja huoltotehtävät kohdistuvat tyypillisesti laitteille, joiden tietoja voidaan ylläpitää Granlund Managerissa. Laitetietojen avulla tiedetään kohteessa olevat laitteet, mikä auttaa hoito- ja huoltotehtävien hallinnassa.

Toiminnan laadunvalvonta ja -varmistus

Laadunvalvonnan avulla voidaan tarkastella ja varmistaa datakeskuksen tärkeitä toimintoja. Tarkastelemalla datakeskuksen toimintoja järjestelmällisesti voidaan havaita puutteita ja puuttua niihin ajoissa. Puuttumalla ajoissa havaittuihin puutteisiin voidaan korjaavat toimenpiteet suorittaa ennen vahingon sattumista. Laadunvalvonta tuo mukanaan myös toimintatavan, joka itsessään nostaa datakeskuksen laatutasoa korkeamman käytettävyyden ja toimintavarmuuden muodossa.

Laadunvalvonnan apuna voidaan käyttää Granlund Managerin auditointia. Siinä tarkastellaan pistokoemaisesti tai systemaattisesti jonkin osa-alueen tilannetta, kuten kiinteistönhoidon laatutason tai sopimuksen mukaisuuden toteutumista. Prosessin avulla pystytään havaitsemaan tarkasteltavien osa-alueiden mahdollisia puutteita ja puuttumaan niihin ajoissa.

Auditointi suoritetaan tyypillisesti kenttäkierroksella kohteessa. Auditoinnissa käydään läpi laatuauditointilomakkeen mukaiset arvostelukohdat, joille annetaan arvosana kriteerien perusteella. Auditoinnin arvostelun perusteella auditoinnille muodostuu kokonaisarvosana. Auditointiraportissa esitetään annetut arvosanat, vapaamuotoisesti kirjatut kommentit sekä mahdolliset valokuvat. Auditointilomakkeen sisältö on vapaasti määriteltävissä ja auditointi voidaan laatia asiakkaan käyttökohteen ja -tarpeen mukaan.

Sisäilmaolosuhteiden hallinta

Sisäilmaolosuhteiden hallinta on keskeinen osa datakeskusten toimintaa. Olosuhteiden pitäminen vakaana ja määritettyjen raja-arvojen sisällä on tärkeää. Poikkeavat olosuhteet altistavat laitteita suuremmalle riskille joutua häiriöihin ja vikaantumisiin tai pahimmassa tapauksessa jopa laiterikkoihin.

Manager tarjoaa parempia sisäilmaolosuhteita, energiankäytön tehostumista ja vikojen ennakointia reaaliaikaisesti. Datakeskusten suorituskyky on helposti ymmärrettävässä muodossa ja ohjelmistoa voivat hyödyntää myös käyttäjät, joilla ei ole syvällistä teknistä osaamista. Ohjelmisto tarjoaa muutamilla avaintunnusluvuilla kokonaiskuvan datakeskuksen kunnosta, mutta toisaalta se mahdollistaa myös suorituskyvyn tarkemman analysoinnin.

Manageria voidaan hyödyntää datakeskusten suorituskyvyn seurannassa ja ylläpidon johtamisessa. Se tukee energiatehokasta käyttöä samalla varmistaen oikeat sisäilmaolosuhteet. Ohjelmiston suorituskykymittarille on myös helppo asettaa tavoitetasoja, joihin datakeskuksen ylläpidolla ja käytöllä tähdätään.

Manager on kustannustehokas tapa valvoa ja kehittää datakeskuksen toimintaa tinkimättä sisäilmaolosuhteista.

Lue lisää Granlundin toteuttamista datakeskushankkeista.

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli