Uutiset

Davor Stjeljan diplomityön tuloksia voidaan hyödyntää peruskorjaushankkeiden tietomallinnuksessa

Katso myös työn esittely Youtube-kanavaltamme.

Uutinen

Davor Stjeljan Zagrebin yliopistolle Granlundilla toteuttama diplomityö palkittiin Vuoden opinnäytetyönä. Stjelja toteutti työn EU:n Erasmus-vaihdon kautta, ja tällä hetkellä hän työskentelee Granlundin Innovaatiot ja kehitys -osaston asiantuntijana.

Diplomityön tavoitteena oli tutkia, miten tietomallinnusta voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän peruskorjaushankkeiden suunnittelussa ja erityisesti niiden energiatehokkuuden parantamisessa.

”Etsin keinoja, joilla kiinteistöjen peruskorjausten toteutusmahdollisuuksia olisi helpompi ja nopeampi tutkia”, Stjelja kertoo. ”Yksi tapa on hyödyntää mahdollisimman helposti saatavilla olevaa tietoa. Jos peruskorjaus vaikuttaa toteutuskelpoiselta, tietoja ryhdytään täydentämään tärkeysjärjestyksessä. Sitä taas selkeyttävät muun muassa herkkyystarkastelut.”

Diplomityössä tutkittiin myös useita kehittyneitä tiedonkeruutapoja.

”Selvitin, miten olemassa olevien rakennusten peruskorjaushankkeissa voitaisiin hyödyntää BIM-tietomallia”, Stjelja toteaa. ”Tulokset osoittavat, että niukallakin aineistolla on mahdollista tehdä pätevä analyysi, jonka pohjalta voidaan kerätä oikeanlaista tietoa peruskorjauskohteen tietomallinnusta ja energiasimulointeja varten.”

Stjeljan diplomityön menetelmiä testattiin Alppilan lukion peruskorjaushankkeessa, ja tuloksia on hyödynnetty myös NewTREND-EU-hankkeessa.

”Kokemukseni Erasmus-ohjelmasta on ollut loistava!” Stjelja iloitsee. ”Sen ansiosta pääsin laajentamaan näkemystäni ja kartutin työkokemustani ulkomailla. Lisäksi sain opinnäytetyön valmistuttua töitä Granlundilta, joka on yksi alan kehittyneimmistä yrityksistä.”

Davorin opinnäytetyö on tehnyt vaikutuksen sen ohjaajiin.

”Tietomallinnusta käytetään jo yleisesti uudiskohteissa, mutta sen hyödyntäminen peruskorjaushankkeissa on yhä vähäistä. Siksi Stjeljan työn aihe oli uusi, kiinnostava ja ajankohtainen”, kertoo Granlund Oy:n Innovaatiot ja kehitys -osaston johtaja Tuomas Laine. ”Tulokset toivat lisävalaistusta siihen, miten mallintamis- ja analysointimenetelmiä voidaan hyödyntää olemassa olevien kiinteistöjen peruskorjausten suunnittelussa. NewTREND-hankkeen lisäksi voimme hyödyntää tutkimustuloksia Granlundin konsultointipalveluissa.”

”Stjelja has done considerable progress toward better understanding of the building energy simulations for the existing buildings and their retrofits. It is of a great value that several conventional methods as well as emerging technologies for data collection have been analyzed in this thesis. One of the most valuable contributions of this thesis is the use of a real case building, which explicitly and clearly demonstrates the benefits of the building energy modeling and the proposed methods”, kertoo Zagrebin yliopiston Dr.sc. Tea Žakula.

Jos haluat katsoa koko webinaarin, löydät sen Youtube-kanavaltamme.

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli