Uutiset

eeEmbedded-EU-projektissa kehitettiin työkalu päätöksenteon tueksi

Granlundin asiantuntijat olivat mukana kehittämässä tietomallipohjaista eeE-ohjelmistokokonaisuutta, jonka avulla suunnitellaan yhä energiatehokkaampia kiinteistöjä.

Uutinen

Nelivuotinen eeEmbedded-EU-hanke on nyt viimeisen vuoden validointivaiheessa. Lähes 11 M€:n suuruisessa projektissa Granlundin asiantuntijat olivat mukana kehittämässä tietomallipohjaista eeE-ohjelmistokokonaisuutta, jonka avulla suunnitellaan yhä energiatehokkaampia kiinteistöjä. Granlund vastasi hankkeen KPA-ohjelmiston eli päätöksenteko-osuuden kehittämisestä.

”KPA-työkalu yhdistelee analysointi- ja simulointituloksia, jotka voivat liittyä esimerkiksi kiinteistön investointi-, ylläpito- tai elinkaarikuluihin, sijoitetun pääoman tuottoon (ROI), energiankulutukseen tai riskeihin”, kertoo Granlund Oy:n konsultti Francisco Forns-Samso. ”Työkalun tärkein tehtävä onkin tukea päätöksentekoprosessia.”

Visuaalinen kokonaiskuva vaihtoehdoista

Yksi KPA:n olennaisimmista ominaisuuksista on niin sanottu päätösmuuttuja eli decision value (DV).

”Työkalu muodostaa päätöksentekijän valinnoista visuaalisen esityksen (DV), jonka ansiosta päätöksentekijän on helpompi nähdä kokonaiskuva, vertailla ja analysoida tuloksia sekä lopulta valita useista vaihtoehdoista jatkotarkasteluun projektin kannalta parhaat vaihtoehdot”, Forns-Samso toteaa. ”Päätöksentekijät voivat myös luokitella ja arvottaa valintaperusteitaan sekä antaa tietylle ryhmälle, kuten taloudellisille tekijöille, energiankulutukselle tai riskeille, muita suuremman painoarvon.”

Ammattilaiset testikäyttäjinä

Tärkeä osa eeEmbedded-projektia on ollut aktiivinen yhteistyö loppukäyttäjien kanssa.

”Ohjelmiston kehitykseen on osallistunut ammattilaisia esimerkiksi Euroopan suurimmista rakennusalan yrityksistä, kuten BAM ja Strabag, sekä konsulttifirmoista, kuten OBERMAYER Planen + Beraten ja CEMOSA”, Forns-Samso kertoo. ”Ammattilaiset ovat testikäyttäneet KPA-työkalua sen kehitystyön aikana, ja me olemme keränneet heiltä saamamme palautteen yhteen.”

Lue lisää hankkeesta http://eeembedded.eu/.

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli