Uutiset

Energiajohtamisen markkinatutkimus: energiastrategiat ovat tärkeitä, mutta niitä on vaikea viedä käytäntöön

Granlund ja Granlund Consulting selvittivät energiajohtamisen merkitystä erilaisissa yrityksissä.

Uutinen

Granlund ja Granlund Consulting toteuttivat yhteistyössä energiajohtamisen markkinatutkimuksen alkuvuonna 2016. Tutkimuksen tulokset julkaistaan Granlund Consultingin yksivuotispäivänä 1.6.2016 sekä paino- että sähköisenä versiona.

- Halusimme tehdä tutkimuksen, jotta saisimme paremman kuvan siitä, miten markkinat näkevät energiajohtamisen, kertoo projektia vetänyt Asta Varpio.

Tutkimus toteutettiin puhelinhaastattelulla, jossa vastaajina oli monipuolisesti kiinteistönomistajia sekä yksityiseltä että julkiselta puolelta.

- Tarkastelimme sekä yrityksen strategisella että operatiivisella tasolla, miten energiajohtamiseen liittyvät toiminnot yrityksissä nähdään, miten niitä johdetaan ja minkälaisia toimijoita niihin liittyy. Energiajohtaminen on käsitteenä melko tuore, ja sen sisältö nähdään alalla monella tavalla, Varpio avaa tutkimuksen tarkoitusta.

Energiajohtamisen käsitteen merkityksen moninaisuus näkyy siinä, että osalle vastaajista energiajohtaminen tarkoittaa energiatehokkuuden varmentamista rakentamisvaiheessa, osa ajattelee sen olevan energianhankintaa ja osalle energiajohtamiseen sisältyy käyttäjien energiansäästöosaamisen varmentaminen.

- Me taas ajattelemme energiajohtamisen tarkoittavan kokonaisuutta, johon kuuluu hanke- ja ylläpitotoiminta, energianhankinta, PTS-johtaminen ja käyttäjät. Monipuolinen kokonaisuus, joka vaatii onnistuakseen hyvää strategiaa ja tehokkaita prosesseja.

Tutkimuksen keskeiset johtopäätökset tuloksista voidaan tiivistää seuraavasti:

  • Energiastrategiat koetaan tärkeäksi asiaksi, mutta niiden viemisessä käytäntöön on ongelmia.
  • Energiatavoitteet ovat vastaajien mielestä tärkeitä ja niitä asetetaan ahkerasti
  • Tavoitteita ei kuitenkaan hyödynnetä johtamisessa kovin hyvin eikä niitä viedä käytännön tasolle
  • Tavoitteiden toteutumisen seurannan työkaluissa on puutteita

Tutkimus antoi hyvän kuvan markkinoiden näkemyksestä energiajohtamisesta ja sen on tarkoitus tuoda lukijoilleen lisätietoa aiheesta, joka ei vielä ole välttämättä aivan selkeä.

- Toivon, ettälopputulos miellyttää silmää ja antaa ajattelemisen aihetta. Kun viemme alaa eteenpäin yhdessä, voimme olla vaikuttamassa siihen, että energiajohtamisen merkitys ja hyödyt lisääntyvät vuosi vuodelta.

Julkaisu on luettavissa sähköisesti Issuu-palvelussamme.

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli