Uutiset

Energiapolar ja Granlund yhteistyöhön

Energiatehokkuuden palvelutarjontaa Pohjois-Suomessa

Uutinen

Lappilainen sähkön myynti-ja markkinointiyhtiö Energiapolar Oy ja talotekniikan suunnittelu- ja konsultointipalveluita tarjoava Granlund Rovaniemi Oy ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen ja tarjoavat yhdessä energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä palveluita Pohjois-Suomessa. Kummallekin yritykselle tehokas energiankäyttö, energiansäästö ja ympäristöasiat ovat tärkeitä, joten yhteistyön käynnistäminen oli luontevaa.

Energiapolar Oy:n asiakkuuspäällikkö Ari Kortesalmen mukaan sähköyhtiö on innolla mukana yhteistyöhankkeessa. Aiemmin energiatehokkuuteen liittyvät toimenpiteet rajoittuivat pääasiassa yritysasiakkaille tarjottuihin vuositason kulutusraportteihin sekä energianeuvoja Toni Semenojan antamiin suosituksiin. Vain pieni osa asiakkaista on osannut hyödyntää syvällisemmin kulutusraporttia liiketoiminnassaan. Samaan aikaan usealta isolta yritykseltä on tullut tiedusteluja, miten raporttia voisi hyödyntää lyhyen ja pitkän aikavälin investointeja ajatellen.

”Granlundin kanssa solmitulla yhteistyöllä voimme vastata paremmin asiakkaidemme tarpeisiin kokonaisvaltaisesti”, toteaa Kortesalmi. Energiatehokkuuden parantaminen lisää myös yritysten kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla. Jokaisella energiakuluissa säästetyllä eurolla voi investoida tulevaisuuden liiketoimintoja ajatellen. Kortesalmi mainitsee lisäksi, että energiasektorilla lähivuosina tulevat teknologiset muutokset mahdollistavat uusien palveluiden kehittämisen jatkossakin. Esimerkiksi automaation ja jatkuvan optimoinnin mahdollisuudet tulevat ajankohtaisiksi, kun asiakkaan omat järjestelmät tukevat uusia toimintamalleja. Energiatehokkuuden parantamista kannattaa ajatella pitkän elinkaariajattelun pohjalta kokonaisvaltaisesti eikä vain yksittäisten projektien tai laitehankintojen tasolla.   

"Granlund Rovaniemi Oy:n toiminnan lähtökohtana on asiakkaan erityistarpeiden huomiointi, arktisen ympäristön erityispiirteiden tuntemus ja aikataulussa pysyminen", kertoo toimitusjohtaja Jukka Kärki. Pyrimme rakentamaan asiakassuhteista pitkäaikaisia kumppanuuksia. On tärkeää, että talotekniset järjestelmät ovat toimintavarmoja ja käyttäjälle helppokäyttöisiä. Suunniteltaessa taloteknisiä järjestelmiä Pohjois-Suomeen tulee ulkoilmaston lisäksi ottaa huomioon teknisten laitteiden huollon ja varaosien saanti paikallisilta kumppaneilta.

"Pystymme palvelemaan energiatehokkuuden parantamisesta kiinnostuneita yrityksiä monipuolisesti yhdistämällä Energiapolarin ja Rovaniemen toimipisteen paikallistuntemuksen sekä koko Granlund-konsernin osaamisen", kertoo Granlund Consulting Oy:n johtava energia-asiantuntija Erja Reinikainen. Granlund Consulting tarjoaa Pohjois-Suomen energiatehokkuusprojekteihin alan erikoisosaamista ja kokemusta eri tyyppisten kohteiden energiankäytön hallinnasta.

Lapin Kumin energiatehokkuuden selvitys pilottihankkeena

Energiapolar ja Granlund hioivat energiatehokkuuspalvelun toimintamalliaan pilottihankkeessa, joka toteutettiin Lapin Kumi Oy:n Rovaniemen toimipisteeseen joulukuussa. Kohdekäynnillä keskityttiin energiankäytöltään merkittävimpiin teknisiin järjestelmiin ja sisäolosuhteiden hallinnan ongelmakohtiin. Raporttiin koottiin keskeiset seikat energiankulutuksen nykytilanteesta, taloteknisten järjestelmien käytöstä ja toiminnasta sekä ehdotuksia parannustoimenpiteistä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Lapin Kumi Oy:n toimitusjohtaja Ville Ruokanen piti energiaselvitystä hyödyllisenä ja kehitettyä toimintamallia hyvänä. "Kohdekäynnin tulokset ja ehdotukset vahvistivat käsityksiämme toimipisteen LVI-tekniikan tasosta ja tulevista toimenpiteistä. On erittäin hyvä asia, että energiankäyttöä ja parannustarpeita tarkastellaan puolueettomasti ja kokonaisvaltaisesti", toteaa Ruokanen.

Lisätiedot:

Ari Kortesalmi 
Asiakkuuspäällikkö, Energiapolar Oy
ari.kortesalmi(a)energiapolar.fi | p. 040 357 8711

Toni Semenoja
Energianeuvoja, Energiapolar Oy
toni.semenoja(a)energiapolar.fi |040 809 5544

Jukka Kärki
Toimitusjohtaja, Granlund Rovaniemi Oy
jukka.karki(a)granlund.fi | p. 040 702 5679

Erja Reinikainen
Johtava energia-asiantuntija, Granlund Consulting Oy 
erja.reinikainen(a)granlund.fi | p. 0500 850 129

Ville Ruokanen
Toimitusjohtaja, Lapin Kumi Oy
ville.ruokanen(a)lapinkumi.fi |0400 691 936

www.energiapolar.fi | www.lapinkumi.fi

 

 

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli