Uutiset

Energiataseselvitys tukee Jyväskylän Energian alueellista päätöksentekoa

”Yhteistyö on sujunut koko projektin ajan todella hyvin. Olemme pitäneet runsaasti puhelinpalavereita ja käyneet säännöllisesti läpi projektin vaiheita. Erityisen tyytyväisiä olemme Granlund Jyväskylän ja Granlund Consultingin aktiivisuuteen. Kun olemme esitelleet uusia ajatuksia tai lisätyöehdotuksia, olemme saaneet heti vaihtoehtoja ja uutta sisältöä. Aikataulutkin pitivät justiinsa niin kuin sovittiin!” -Tytti Laitinen, Jyväskylän Energia projektipäällikkö

Uutinen

Liikunta- ja urheilualue Hippoksen energiataseselvityksessä Granlund Jyväskylä ja Granlund Consulting tuottivat energiayhtiölle tulevaisuuden energianhankintavaihtoehtoja.

– Hippoksen alueelle tehty selvitys on hyvä esimerkki siitä, miten energiaratkaisuja voidaan pohtia osana mittavaa kehitystyötä, kertoo Granlund Consulting Oy:n energia-asiantuntija Juha Viholainen. – Jyväskylän Energia on tässä suhteessa aallonharjalla, ja yhtiössä lähdettiin rohkeasti kartoittamaan Hippoksen aluetavoitteita tukevia innovatiivisia energianhankintaratkaisuja sekä vaihtoehtoisia tuotanto-, jakelu- ja tehohallintatapoja perinteisten rinnalla.

Kaksiosaisen hankkeen ensimmäinen osa valmistui elokuussa 2016 ja toinen vuoden lopussa.

– Ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin alueen energiantarvetta ja visioitiin sen toteuttamiseen soveltuvia uudenlaisia energiaratkaisuja yhdessä Jyväskylän Energian kanssa, Viholainen kertoo. – Toisen vaiheen kannattavuusarvioissa tarkasteltiin syvällisemmin esimerkiksi lauhdelämmön hyödyntämistä, alueellisia jäähdytysratkaisuja, aurinkosähköä sekä sähkön ja lämmön varastointimahdollisuuksia, jotka olivat asiakkaan lähtökohdista ja Hippoksen alueellisten tavoitteiden näkökulmasta kiinnostavimpia vaihtoehtoja. Eri ratkaisumalleja alueen lämmön-, jäähdytyksen- ja sähkönhankintaan vertailtiin kustannusanalyysien ja soveltuvuusarvioiden avulla.

Huomiota alueen erityispiirteisiin ja lähiympäristöön

Kun halutaan selvittää, mihin energianhankinnassa kannattaisi panostaa, on kiinnitettävä huomiota kohteen ominaisuuksiin, mutta myös siihen, miten erilaiset ratkaisut linkittyvät lähiympäristöön ja laajempaan energiajärjestelmään. Energiaratkaisujen jatkotarkastelussa haluttiin huomioida Hippoksen alueen erityispiirteet ja linkit lähiympäristön kohteisiin.

– Hankkeen ensimmäisen vaiheen jälkeen halusimme laajentaa tarkastelua Hippoksen lähialueille, ja Granlundin asiantuntijat vastasivat hyvin uusiin tehtävänantoihin, kertoo Jyväskylän Energian projektipäällikkö Tytti Laitinen. – Lisäksi toivoimme ideoita, joissa hyödynnetään urheiluun keskittyvän alueen ominaispiirteitä. Yksi mahdollisuus on käyttää jääareenoilta aurattavaa jäähilettä jäähdytyksessä. Selvitystyö oli meille kokonaisuutena tärkeä, koska se vahvisti aiemmat olettamuksemme vankoilla laskentatuloksilla. Saimme tarvitsemaamme tietoa päätöksenteon tueksi ja faktoja, joihin perustaa tulevia keskusteluja.

Tiestön sulanapito osa käyttäjänäkökulmaa

Yksi selvityksen tärkeimmistä teemoista oli lauhdelämpöjen määrän ja hyödyntämisen tutkiminen.

– Halusimme selvittää, mistä kiinteistöistä lauhdelämpöä syntyy, minkälaisia määriä ja milloin sekä miten lauhteita voitaisiin hyödyntää alueen lämmityksessä ja sulanapidossa, Laitinen toteaa. – Jyväskylässä on jo pitkä kokemus katujen sulanapidosta, ja liikunta- ja urheilualueella on meistä erityisen tärkeää kannustaa ihmisiä turvalliseen liikkumiseen ympäri vuoden, myös talviaikaan. Granlundin Jyväskylän-toimisto toimitti meille aiheesta yksityiskohtaiset laskelmat, joista on merkittäviä hyötyjä jatkosuunnittelussa.

Tulokset tarkentuvat aluesuunnittelun edetessä

Energiataseselvityksen lähtötiedot ovat muuttuneet hankkeen aikana, ja siksi osa tuloksista vaatii jatkossa vielä tarkentamista.

– Seuraavaksi haluamme tarkentaa Hippoksen alueen lauhdelämpöjen määrän päivitettyjen lähtötietojen mukaan, Laitinen kertoo. – Ajatuksenamme on myös selvittää eri ratkaisujen päästövaikutuksia. Sijoittajat arvioivat teknis-taloudellisten tavoitteiden rinnalla yhä enemmän ekologisia arvoja, joten ei ole lainkaan sama, millä keinoin energia alueella tuotetaan. Ympäristövastuu korostuu tulevaisuudessa.

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli