Uutiset

Espoon sairaalan sisäilmaolosuhteet varmistetaan urakkavaiheen puhtaudenhallinnalla

Työmaa-aikainen puhtaudenhallinta auttaa pitämään ihmiset terveinä kiinteistön koko elinkaaren ajan.

Uutinen

Espoon sairaalassa hyvät sisäilmaolosuhteet varmistetaan puhtaudenhallinnalla jo urakkavaiheessa.

Sitä mukaa kun sisäilmaongelmat ja pölyallergiat yleistyvät, ihmisten tietoisuus puhtaan sisäilman tärkeydestä kasvaa. Puhtaudenhallintakonsultoinnilla onkin paljon annettavaa.

– Puhtaudenhallinta on kustannuksiltaan hyvin kohtuullinen sijoitus tulevaisuuteen, kertoo Granlundin LVI-projekti-insinööri Jaakko Niemelä.

– Työmaa-aikainen puhtaudenhallinta vähentää esimerkiksi urakoitsijan kustannuksia, koska ihmiset pysyvät työmaalla terveinä ja kiinteistön ilmastointikanavia ei tarvitse puhdistaa heti rakennuksen valmistumisen jälkeen. Tilaajan kannalta olennaista on varmistaa, että sisäolosuhteet edistävät kaikkien kiinteistön loppukäyttäjien hyvinvointia.

Puhtaudenhallinta ennaltaehkäisee sisäilmaongelmia

Kesäkuun lopulla valmistuvassa Espoon sairaalassa tullaan keskittymään potilaiden kuntoutukseen. Sairaalaan rakennetaan muun muassa 270 potilashuonetta ja geriatrian poliklinikka.

– Kohteesta on tehty puhtaudenhallintasuunnitelma, jonka toteutumista seurataan koko työmaa-ajan ja jolla valvotaan esimerkiksi urakassa käytettyjä IV- ja rakennustuotteita sekä työmenetelmiä, Niemelä toteaa.

– Kaikki Espoon sairaalan IV-puolen tuotteet ja valtaosa rakennustuotteista on M1-luokiteltuja, eli niistä erkanee hyvin vähän epäpuhtauksia. On myös olennaista, että sahaaminen ja muut pölyävät työvaiheet tehdään aina kun mahdollista ulkona. Sisätiloissa pölyävät työt on syytä tehdä keskitetysti ja hallitusti kohdepoistoilla varustetuilla laitteilla, ja tilat on siivottava välittömästi työn päätyttyä.

Puhtaudenhallintaa voidaan soveltaa kaikentyyppisiin rakennushankkeisiin.

– Tärkeää on hallita sisäolosuhteita kiinteistön koko rakennusprosessin ajan ja estää rakennuspölyä ja muita ihmisille haitallisia epäpuhtauksia leviämästä rakenteisiin tai ilmanvaihtokanavistoihin. Kun puutteisiin tartutaan ajoissa, sisäilmaongelmia voidaan ennaltaehkäistä tehokkaasti.

IV-kanavien puhtautta valvotaan mittauksilla

Granlundin asiantuntijat kiertävät 70 000 bruttoneliön sairaalan läpi 2–4 kertaa kuukaudessa.

– Valvomme työmaan käytäntöjä ja kirjaamme ylös puutteet, joita voivat olla esimerkiksi välinpitämättömästi tehdyt osastoinnit tai auki kiilatut ovet tiloissa, jotka on tiivistetty ilmanvaihdon asentamista varten, Niemelä kertoo. – Raportoimme tulokset urakoitsijalle ja tilaajalle, jolloin työmenetelmiä voidaan tarvittaessa muuttaa.

Yksi kriittinen puhtaudenhallinnan osa-alue on ilmanvaihtotekniikka.

– IV-kanaviin ei saisi päästä rakentamisen aikana pölyä, ja siksi jokainen tila siivotaan ennen ilmanvaihdon asentamista, Niemelä kertoo. – Ennen ilmanvaihdon toimintakokeita tilat tarkastetaan puhtausmittauksilla, joissa kiinnitämme geeliteippejä esimerkiksi seiniin, lattiaan ja kalusteisiin. Pintapölymittarit kertovat pölykertymän. Me dokumentoimme ja raportoimme tulokset, ja jos sovitut raja-arvot ylittyvät, tilat siivotaan uudelleen. Espoon sairaalatyömaalla kaikki toimintakokeita edeltävät siivoukset on hoidettu mallikkaasti.

Kuva: Tommila Architects

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli