Uutiset

Granlund-konserni tarjoaa Jyväskylän Energialle resurssiviisaita energiaratkaisuja

Hippos2020 on yksi Jyväskylän kaupungin neljästä kärkihankkeesta.

Uutinen

Granlund Jyväskylä ja Granlund Consulting yhdistivät voimansa Jyväskylän Energian tilaamassa Hippoksen urheilualueen energiataseselvityksessä.

– Erityisen hienoa projektissa on se, että pystymme palvelemaan tilaajaa parhaalla mahdollisella tavalla yhdistämällä aluetoimiston paikallistuntemuksen ja Granlundin koko organisaation osaamisen, kertoo Granlund Consulting Oy:n energia-asiantuntija Juha Viholainen. – Granlund Consulting tarjoaa projektiin erikoisosaamista sekä innovatiivisia ratkaisuja energiavirtojen laskentaan, mallinnukseen ja hallintaan.

Paikallisen näkökulman projektiin tuo Granlund Jyväskylä Oy, jonka taustalla on pitkään Jyväskylässä toiminut LVI-Insinööritoimisto Lindroos Oy.

– Liityimme osaksi Granlund-konsernia noin vuosi sitten, mutta olemme tarjonneet asiantuntija-apuamme Jyväskylän Energialle jo vuosikymmeniä, kertoo Granlund Jyväskylä Oy:n toimitusjohtaja Jari Manninen. – Projektin vetovastuu lankesi luontevasti meille, koska keskinäinen luottamus oli asiakkaan kanssa jo vahvalla pohjalla. Tunnemme hyvin sekä yhtiön liiketoiminnan että Hippoksen alueen ominaispiirteet.

Jyväskylän kärkihanke on kaikille näytön paikka

Hippos2020 on yksi Jyväskylän kaupungin neljästä kärkihankkeesta. Merkittävästä liikunta- ja vapaa-ajanviettokeskittymästä halutaan luoda kansainvälisesti näyttävä alue.

– Hippoksella tullaan toteuttamaan tulevaisuudessa energiatehokkaita ja resurssiviisaita ratkaisuja, ja me Jyväskylän kaupungin omistamana energiayhtiönä haluamme olla mukana tukemassa näitä tavoitteita, kertoo Jyväskylän Energia Oy:n projektipäällikkö Tytti Laitinen. – Hippoksen alueella meillä kaikilla on mahdollisuus toimia edelläkävijöinä ja kehittää uusia palveluja perinteisen energialiiketoiminnan rinnalle. Siksi perinteiset ratkaisut eivät riitä. Haluamme löytää energiavirtojen alueelliseen hyödyntämiseen uusia vaihtoehtoja ja odotamme Granlundilta rohkeaa ja luovaa ajattelua, jossa huomioidaan myös alueen erityisyys.

Keskiössä hukkalämmön alueellinen hyödyntäminen

Energiataseselvitys tarjosi tietoja, joita voidaan hyödyntää paikallisessa päätöksenteossa. Olennaista oli löytää vaihtoehtoja hukkaenergioiden varastointiin ja kierrättämiseen.

– Tehtävänantona oli mallintaa alueen yksittäisten rakennusten energiantarve tuntitasolla ja muodostaa tämän perusteella alueellinen energiatase, jossa lämmön, sähkön ja kylmän tarvetta voidaan arvioida kullakin käyttöhetkellä, toteaa Granlund Consultingin Juha Viholainen. – Tämän perusteella lähdimme pohtimaan erilaisia energian hankinta- ja varastointitapoja energiapalvelujen toteuttamiseksi. Sovelsimme selvitystyössä laajaa kokemustamme erilaisten rakennusten ja aluekokonaisuuksien mallintamisesta ja esitimme alueellisen kokonaisratkaisun. Kartoitimme esimerkiksi matalalämmöllä toimivan kaukolämpöverkon soveltuvuutta, lämpöpumppujen hyödyntämistä alueella, erilaisia aurinkosähköjärjestelmiä ja innovatiivisia energian varastointimahdollisuuksia.

Energiataseselvitys antaa raamit alueen kehittämiselle

Projektin ensimmäinen vaihe valmistui elokuussa, ja tulosten käsittely on alussa.

– Saimme tietoa yksittäisten rakennusten ja koko alueen energiataseesta sekä alustavia ideoita teknisiksi ratkaisuiksi, kertoo Jyväskylän Energian Tytti Laitinen. – Seuraavaksi arvioimme tilanteen ja jatkamme toivottavasti kannattavuus- ja riskitarkasteluun, jolloin arvioidaan tarkemmin eri vaihtoehtojen investointi- ja käyttökustannuksia.

”Olemme tehneet jo kauan yhteistyötä Granlund Jyväskylä Oy:n ihmisten kanssa, ja myös koko konsernin referenssit ovat vaikuttavat. Kaikki osapuolet ovat olleet aktiivisesti mukana projektissa, ja toimintatavasta on jäänyt meille positiivinen mielikuva. Arvostamme paikallisuutta ja sitä, että projektissa on mukana myös paikallista asiantuntemusta ja kosketus Hippoksen alueeseen, jota olemme yhdessä kehittämässä.”
– Tytti Laitinen, Jyväskylän Energia Oy:n projektipäällikkö


Kuva: PES-Arkkitehdit Oy

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli