Uutiset

Granlund Oy tärkeässä roolissa TPS:n kotihallin äänentoistojärjestelmien uusimisessa

TPS:n kotihalli Gatorade Center on päivittänyt tilojaan ja samalla uusinut areenan äänentoistojärjestelmän. Aikaisemmin Turkuhallinakin tunnettu TPS:n kotihalli on lisäksi uudistanut koko hallin äänievakuointijärjestelmän keskuslaitteet sekä lisännyt evakuointikaiuttimia.

Uutinen

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli Oy pyysi keväällä 2016 tarjousta äänentoisto- ja äänievakuointijärjestelmien suunnittelusta ja kilpailuttamisesta. Hankintaan sisältyivät äänentoistojärjestelmän ja äänievakuointijärjestelmän uusimisen lisänä myös yhtenäinen ohjaus- ja hallintajärjestelmä sekä tarvittava nostinmekaniikka.

Granlund otti vastaan haasteen kohteen suunnittelusta ja kilpailuttamisesta yhteistyössä julkisiin hankintoihin erikoistuneen PTCServices Oy:n kanssa. Granlundilla suunnittelusta vastasivat AV-ryhmän Markku Myllys, Valtteri Mastola sekä Jan-Olof Holm ja PTCServices Oy:ltä Pauliina Karinkanta apunaan Tapio Lahtinen.

Gatorade Center on kohteena merkittävä, sillä se on kooltaan Suomen toiseksi suurin monitoimihalli Hartwall Areenan jälkeen ja suurin jääkiekon SM-liigan joukkueiden halleista. Noin 12 000 katsojaa vetävässä monitoimihallissa järjestetään jääkiekko-otteluiden lisäksi esimerkiksi konsertteja.

Haasteellinen aikataulu

Projektin aikataulu oli haasteellinen varsinkin koska hanke oli kilpailutettava julkisena EU:n laajuisena hankintana. Hankkeesta laadittiin heti aluksi tarkka projektisuunnitelma, jossa kuvattiin Granlundin, PTCS:n ja tilaajan tehtävät.

Aikataulu oli tiukka, sillä urakkasopimus allekirjoitettiin mahdollisimman tehokkaasti läpiviedyn suunnittelu- ja hankintaprosessin jälkeen kesäkuun lopussa ja järjestelmän tuli olla käyttökunnossa 1.9.2016. Asennusaikaa rajoitti elokuussa reilun viikon pituinen jäädytysaika, jolloin kentän yläpuolella ei saanut tehdä mitään töitä.

Suunnittelu tavoitteet määrittelemällä

Granlund laati suunnitelmat kuvaamalla asiakkaan toiminnalliset tarpeet samoin kuin tekniset vaatimukset ja suorituskykyvaatimukset. Hallin kaiutinjärjestelmän osalta määriteltiin hallissa tarvittava minimiäänenpainetaso eri taajuusalueilla, puheen ymmärrettävyys sekä äänenpaineen enimmäishajonta hallin eri osissa. Yleis- ja esitysäänentoistojärjestelmien akustisten ominaisuuksien tasapuolista vertailua varten hallista rakennettiin akustinen mallinnus, johon tarjoajat sijoittivat omat toteutusehdotuksensa.

Hankkeen sopimusasiakirjat laadittiin yhteistyössä Granlundin, PTCS:n ja tilaajan kanssa.

Hankinta neuvottelumenettelyllä

Hankinta toteutettiin neuvottelumenettelynä sen vuoksi, että hankintaprosessi saatiin käyntiin nopeasti kevyillä suunnitelmilla, joita voitiin tarkentaa prosessin aikana. Neuvottelumenettely mahdollisti lisäksi useita vaihtoehtoisia toteutusratkaisuja ja ideoita sekä hyvän ja kaikkia osapuolia hyödyttävän vuoropuhelun tarjoajien kanssa.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa oli lisäksi lukuisia pakollisia vaatimuksia ja laatupisteytettäviä kriteerejä laitteiden ominaisuuksista ja toiminnoista.  Tarjoajien vertailu toteutettiin hinnan ja laatukriteereiden pisteytyksen avulla.

- Neuvottelumenettely oli toimiva ratkaisu parhaan vaihtoehdon löytämiseksi. Nyt olemme hyvin tyytyväisiä uuteen äänentoistojärjestelmäämme, toteaa Turku-Areenat Oy:n toimitusjohtaja Anu Kurkilahti-Haartemo.

Yhteistyöllä tulokseen

Hankkeen urakoitsijana toimi Studiotec Oy ja tämän alihankkijana Audico Oy. Urakka eteni suunnitteluaikataulussa, ja järjestelmä saatiin hyvin toimintaan määräaikaan mennessä. Järjestelmien ylläpidosta solmittiin myös ylläpitosopimus urakoitsijan kanssa.

- Yhteistyö projektin osapuolten välillä on sujunut erinomaisesti koko projektin ajan. Tilaajan puolelta hanketta hoitivat toimitusjohtaja Anu Kurkilahti-Haartemo, AV-osaston vetäjä Markus Nurmi ja hallimestari Kari Rantala, Myllys sanoo.

Gatorade Center ja tilaaja Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli ovat tyytyväisiä lopputuloksesta ja yhteistyön sujuvuudesta.

- Yhteistyö omien alojensa huippuammattilaisten, Granlundin ja PTCS:n kanssa oli kannaltamme erinomainen ratkaisu. Hankintaprosessin joustava läpivienti sekä muodollisesti että sisällöllisesti todella kireässä aikataulussa varmistettiin heidän avullaan, kertoo Kurkilahti-Haartemo.

Hanke pysyi aikataulussaan, ja lopputulos on tavoitteiden mukainen.

- Äänentoiston merkitys kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen luomisessa on erittäin tärkeää. Nyt ääni on laadukasta ja kuuluu tasaisesti joka puolelle, kuten kansainvälisen tason Areenassa pitääkin kuulua. Olemme erittäin tyytyväisiä uudistukseen, joka tehtiin vielä nopealla aikataululla kesän offseasonin aikana, Kiinteistö Oy Turun Monitoimihallin hallituksen puheenjohtaja Tuomas Viljamaa kuvailee. 

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli