Uutiset

Granlund palkitsi työntekijöidensä opinnäytteitä

Vuoden parhaaksi työksi valittiin kansainvälistäkin menestystä kerännyt diplomityö energiaoptimoinnista.

Uutinen

Granlund kannustaa opinnäytetöiden tekemistä ja hyödyntämistä tärkeänä osana yrityksen innovaatiostrategiaa.

- Palkitsemme töitä, joiden tulokset ovat hyödynnettävissä yhtiön liiketoiminnassa ja toimivat pohjana jatkokehitykselle, kertoo Granlundin innovaatio- ja kehitysjohtaja Tuomas Laine.

Joka vuosi palkitaan parhaiten valintakriteerit täyttävä työ Granlundin vuoden opinnäytetyönä. Viime vuonna opinnäytteitä valmistui peräti 21 kpl, joista haluttiin palkita yhteensä kolme työtä.

Vuoden opinnäytetyö energiaoptimoinnista kerää tunnustusta

Granlundin vuoden 2015 opinnäytetyöksi valittiin johtavan energia-asiantuntijan Tuomo Niemelän Energiaoptimointia käsittelevä työ. Työ palkittu kansainvälisestikin.
Niemelä sovelsi diplomityössään Aalto yliopiston akateemista tutkimusta käytännön suunnittelutyöhön.

Erilaisten energiaratkaisuja investointi- ja elinkaarikustannuksien vertailu on ollut aiemmin työlästä, minkä vuoksi VTT ja Aalto yliopisto kehittivät MOBO-työkalun (Multi-Objective Building Performance Optimization), jonka avulla on mahdollista minimoida investointi- ja elinkaarikustannukset sekä energiankulutus. MOBO-työkalu perustuu matemaattisella optimointialgoritmilla toteutettavaan monitavoiteoptimointiin.

Niemelän diplomityössä MOBO-työkalua käytettiin 1960-luvun kerrostalon kustannustehokkaiden energiakorjausratkaisujen määrittämiseen. Tulosten perusteella 1960-luvun kerrostalojen ulkoseinien lisäeristäminen ei kannata, jos halutaan minimoida elinkaarikustannuksia. Myöskään ilmanvaihtoremontti ei 60-luvun kerrostalossa ole laskelmien perusteella rahallisesti kannattava investointi, vaikka sisäilman laadun ja viihtyvyyden paraneminen tuovatkin lisäarvoa.

Kannattavimmiksi energiakorjausratkaisuiksi nousivat lämpöpumput ja uusiutuvan energian tuotanto. Ikkunoiden parantaminen ja yläpohjaeristyksen lisääminen ovat tulosten perusteella ainoita harkinnan arvoisia rakennuksen lisäeristämiseen liittyviä toimenpiteitä.

Miten CE-merkinnät LVI-suunnitteluun?

2. sijalle sijoittuneessa insinöörityössä Joni Lindberg selvitti rakennustuoteasetusta LVI-suunnittelijan näkökulmasta, siihen liittyvää teoriaa sekä rakennustuotteiden CE-merkintää.

Työssä tarkasteltiin, miten pakollinen CE-merkintä on vaikuttanut LVI-suunnittelutyöhön ja mikä on LVI-suunnittelijan asema, rooli ja vastuu CE-merkinnässä. Tutkimuksessa kerättiin haastattelemalla eri rakennushankkeen osapuolien näkemyksiä sekä kokemuksia.

LEED ja BREEAM sähkösuunnittelussa

Kolmas palkituista töistä oli Martta Alkilan insinöörityö, joka käsitteli LEED- ja BREEAM-ympäristöluokitusten vaikutuksia sähkösuunnitteluun.

Työn tarkoituksena oli tuottaa luokitusjärjestelmien vaatimuksista kertova opas sertifioitavien kohteiden parissa työskenteleville suunnittelijoille. Työ sisältää kummankin luokitusjärjestelmän esittelyt, tietoa sertifiointitasoista ja järjestelmien projektille asettamista vaatimuksista sekä lyhyen esittelyn kustakin sähkösuunnitteluun liittyvästä vaatimuskohdasta.

Diplomityöt iso osa kehitystoimintaa

- Kävimme läpi tänä vuonna ennätysmäärän erinomaisia töitä, joista valinnan tekeminen oli haastavaa. Nämä kolme työtä ovat loistavia esimerkkejä töistä, joita voidaan käyttää yrityksemme toiminnan kehittämiseen. Valinnassa otetaan lisäksi huomioon opinnäytteen ulkopuolinen rahoitus ja saatu arvosana, Tuomas Laine summaa.

Vuoden opinnäytetyö palkittiin 1500 euron stipendillä sekä kaksi muuta työtä pienemmillä summilla.

Opinnäytteiden tukeminen on osa Granlundin innovaatiotoimintaa, joka on keskeisessä roolissa yhtiön toiminnassa. Innovaatio- ja kehitystoiminnalla vahvistetaan henkilöstön osaamista sekä mahdollistetaan uusien palvelu- ja ohjelmistotuotteiden kehittäminen.

- Opinnäytteet ovat meille hyvin tärkeitä, ne muodostavat merkittävän osan innovaatio- ja kehitystoiminnastamme, Laine kertoo.

Lisätietoa:

Tuomas Laine
Innovaatio- ja kehitysjohtaja
Granlund Oy
p. 050 568 6093
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli