Uutiset

HUS valmistautuu tulevaisuuteen energiamittaroinnin modernisoinnilla

Energiamittarointi on yksi keino vähentää toiminnan ympäristövaikutuksia ennakoivasti.

Uutinen

Granlund Consulting tarjosi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille konsultointiapua energiamittaroinnin ja kulutusseurannan kehitysprojektissa. Kiinteistöjen mittarit haluttiin liittää Granlund Manager -raportointijärjestelmän automaattiseen luentaan. Myös uudisrakennuksille laadittiin mittarointiohje, joka ohjaa sairaalakiinteistöjen suunnittelua tulevaisuudessa.

Selvitystyö koski kaikkia HUSin yli 20 sairaalaa. HUSissa hoidetaan vuosittain noin 500 000 potilasta.

”Granlund on meille tuttu kumppani, jonka osaamisen tunnemme, ja siksi helppo valinta energiamittaroinnin kehittämiseen”, kertoo HUS-Kiinteistöjen kiinteistöpalvelujohtaja Leo Sillanpää. ”Olemme keskustelleet mittarointiohjeistuksen tarpeesta jo useita kertoja vuosien mittaan, joten meillä oli asiaan alusta lähtien yhteinen näkemys.”

Työpajoissa suunniteltiin uusi mittarointiohje

HUS halusi saneeraus- ja uudiskohteidensa energiamittarointiin aidosti hyödyllisen ohjeistuksen.

”Mittarien lisääminen herättää aina kysymyksiä kerättävän datan tarpeellisuudesta, ja siksi projektin lähtökohtana oli suunnitella, miten kerättävää tietoa käsitellään, hyödynnetään ja jalostetaan”, Sillanpää korostaa. ”Saimme Granlundin asiantuntijoilta detaljitason näkemystä oikean mittarointitason määrittelyyn ja tiiviin ohjeistuksen siitä, millaista mittaroinnin pitää HUSin kiinteistöissä olla ja mistä järjestelmistä dataa kerätään. Ohjeistus tukee kiinteistöjemme suunnittelua ja auttaa myös energiakulujen jakamisessa kiinteistön sisällä.”

Granlundin vetämissä työpajoissa käytiin läpi esimerkiksi HUSin hankeprosessia.

”Laadimme prosessikuvauksen, jonka avulla tiedetään, keitä henkilöitä on oltava mukana, jotta mittarointi saadaan menemään oikein”, kertoo Granlund Consultingin energiaosaston asiakkuuspäällikkö Antti Kokkonen. ”Lisäksi mittarien tarjoama tieto on tärkeää tuoda automaatiojärjestelmistä visuaalisessa muodossa muidenkin kuin huoltomiesten saataville.”

Kärkenä energiatehokkuus ja turvallisuus

Energiamittarointi on yksi keino vähentää toiminnan ympäristövaikutuksia ennakoivasti.

”Mittarit tehostavat ylläpitoa, koska niiden avulla saamme tarkempaa energiankulutustietoa pienemmältä alueelta”, Sillanpää toteaa. ”Toinen iso etu on turvallisuus. Suurella mittarimäärällä pystymme rakentamaan esimerkiksi sairaaloiden höyryjärjestelmiin vuotohälytyksiä.”

Energiankäyttöä mietitään HUSissa pitkälle tulevaisuuteen.

”Tulevaisuudessa kiinteistöt joutuvat osallistumaan enemmän kysyntäjoustoon rajoittamalla esimerkiksi huipputehojen käyttöä olosuhteista tinkimättä. Se on mahdollista kenties keinoälyn avulla. Kysyntäjoustopotentiaalin hahmottaminen vaatii myös kohteiden energiankulutuksesta tarkempaa mittausdataa”, Sillanpää pohtii.

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli