Uutiset

Hyvinvoiva tila -työkalu saa jatkoa: hyvinvointi tulee myös kortteleihin!

Hyvinvoivalla korttelilla halutaan kannustaa ihmisiä viihtymään ulkona omalla asuinalueella.

Uutinen

Granlund Consultingin kehittämä Hyvinvoiva tila saa rinnalleen Hyvinvoiva kortteli -työkalun. Se auttaa kehittämään kiinteistöjen piha-alueiden viihtyisyyttä, mikä taas parantaa asukkaiden arjen helppoutta ja hyvinvointia useasta eri näkökulmasta. Ensimmäiset hankkeet käynnistyvät keväällä.

Asuinympäristön konkreettista kehittämistä
Hyvinvoiva kortteli on käytännöllinen työkalu hyvinvoinnin mittaamiseen. Alueita arvioidaan 6 eri luokan ja 20 indikaattorin avulla. Näkökulma on ihmisläheinen.

”Hyvinvoinnista puhutaan paljon, mutta sen todentaminen esimerkiksi keskustojen kehityshankkeissa ja täydennysrakentamisessa onkin aivan eri asia”, toteaa Granlund Consultingin vanhempi asiantuntija Simo Turunen. ”Hyvinvoiva kortteli on kehitetty konkreettiseksi työkaluksi sekä rakentamiseen että maankäytön ja palvelujen suunnitteluun. Digitalisaation mahdollisuudetkin otetaan huomioon, ja koko alue saa positiivista imagoa.

Hyvinvoivan korttelin taustalla on halu tuoda aluekehittämishankkeet lähemmäs ihmistä. Vaikka kansainväliset sertifioinnit, kuten BREEAM Communities, auttavat jo arvioimaan kiinteistöjen ulkoalueita, alalla kaivataan työkalua, joka keskittyy ihmisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

”Kestävä kehitys on tärkeä asia, mutta aluekehittämishankkeissa tarvitaan monipuolisempaa näkökulmaa ihmisten hyvinvointiin tietyllä alueella”, toteaa Granlund Consultingin ympäristöasiantuntija Tiina Kauppinen. ”Hyvinvoiva kortteli huomioi useita näkökulmia piha-alueiden kaavoituksessa, mutta myös olemassa olevissa kiinteistöissä arviointi auttaa löytämään keinoja asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi.

Tekemistä, turvallisuutta ja tunnelmaa
Hyvinvoivalla korttelilla halutaan kannustaa ihmisiä viihtymään ulkona omalla asuinalueella.

”Kulkuväylien suunnittelussa mietitään esteettömyyttä, helppoa kunnossapitoa ja turvallisuutta, koska liikkumisen pitäisi olla sujuvaa kävellen, pyörällä, lastenvaunujen kanssa ja rollaattorilla”, Kauppinen toteaa. ”Kiinteistön hulevesiä taas voidaan hyödyntää pihan vesiaiheissa tai kasvillisuusalueille suunnitella yhteinen hyötypuutarha. Myös rakennuksen sijoittelulla on väliä. Se vaikuttaa usein alueen ilmanlaatuun ja päivänvalon määrään pihalla eri vuodenaikoina.

Hyvinvoinnin kannalta asukkaille on tärkeää tarjota myös yhteiset pelisäännöt sekä tasapaino yksityisyyden ja yhteisöllisyyden välillä. Lisäksi ihmiset kaipaavat tunnetta ”omasta korttelista”.

”Ihmisille on tärkeää kokea, että oma koti erottuu muista eli sillä on tietty identiteetti ja fiilis”, Kauppinen kertoo. ”Hyvinvoiva kortteli huomioikin alueen yleisen tunnelman, johon voidaan vaikuttaa esimerkiksi väreillä ja äänimaailmalla. Taide-elementit voivat toimia myös valonlähteenä, asukkaille tärkeänä maamerkkinä tai vaikka lasten kiipeilytelineenä.

”Hyvinvoinnin varmistamiseen liittyy useita tekijöitä ja toimijoita, ja kokonaisuuden haltuun ottamiseen Hyvinvoiva kortteli on erinomainen väline”, Turunen kiteyttää.


Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli