Uutiset

IWMS - kiinteistöjohtamisen kuusi trendiä

Viimeisen vuoden aikana olemme havainneet seuraavat kuusi trendiä, jotka tulevat jatkossa vaikuttamaan kiinteistötietojohtamiseen.

Uutinen

IWMS (Integrated Workplace Management System) on kiinteistöjohtamisjärjestelmien alalla vielä uutuus. Kehittyvät teknologiat ja uusien edullisten ja helppokäyttöisten laitteiden räjähdysmäinen lisääntyminen muuttavat myös niitä perusprosesseja joihin IWMS liittyy.

Viimeisen vuoden aikana olemme havainneet seuraavat kuusi trendiä, jotka tulevat jatkossa vaikuttamaan kiinteistötietojohtamiseen.

  1. Mobiilityökalujen lisääntyminen. Yhä harvemmalla on töissä omaa työpistettä tai edes omaa tietokonetta. Jatkossa yhä enemmän tehtäviä hoidetaan tableteilla, puhelimilla ja muilla mobiileilla työkaluilla. Tämä näkyy niin loppuasiakkaan kokemuksessa kuin varsinaisen työn tekijöillä heidän päivittäisessä työssään ja työnohjauksessa. Mobiiliin liittyy kiinteästi sijaintien hallinta, jolloin ihmisten ja laitteiden tarkka paikka on aina tiedossa. Tämä tehostaa resurssien käyttöä ja nopeuttaa palvelua.
    Katso: Granlund Manager mobile ja sen käyttö Hotelli Helkassa.

  2. Pilvipalvelujen kasvu. Mobiilityötä ei ole ilman pilveä, mutta pilviteknologiat mahdollistavat myös useiden aiemmin irrallisten palveluiden ja tietolähteiden yhdistämisen, aiempaa tehokkaamman laskennan ja yleisesti palvelujen tarjoamisen aiempaa edullisemmin. Pilvi ei toki sovi kaikkeen ja tietoturvasta tulee aina huolehtia. Viimeisten vuosien aikana pilvi on kuitenkin osoittanut, että se tulee lyömään läpi.

  3. Internet-of-Things, esineiden internet tulee muuttamaan maailmaa kun kaikki laitteet ja palvelut voivat keskustella keskenään. IoT leviämistä tulevat nopeuttamaan uudet kapeakaistaiset teknologiat (narrow bandwith IoT), joiden avulla laitteiden liittäminen internettiin tulee aiempaa huomattavasti edullisemmaksi. Tämä tulee myös optimoimaan laitteiden datavirtoja, jolloin laitteilta pyydetään vain se todella haluttu tieto. Uusissa verkoissa myös laitteiden akut saadaan kestämään aiempaa paljon pidempään, mikä entisestään vähentää niiden kustannuksia koska laitteet eivät juuri huoltoa kaipaa (jopa 10 vuoden akkukesto).

  4. BIG-data ja analytiikka. Pilvi, mobiili ja IoT yhdessä tulevat kasvattamaan saatavilla olevan datan määrän aivan uudelle tasolle kuin aiemmin. Tästä datasta voidaan jatkossa etsiä trendejä ja tietoa, jotka mahdollistavat uusien palveluiden luomisen, mutta myös heikkoja signaaleja, joiden avulla esim. kiinteistöjen huoltotoimia voidaan optimoida. Näiden ilmiöiden tunnistaminen vaatii kehittynyttä pilvilaskentaa ja kykyä hyödyntää aiemmin erillään olleita tietoja. Kiinteistötietojohtamisen alalla analytiikka tulee mullistamaan toimintatapoja kun sekä vuokralaisten ja asiakkaiden käyttäytymistä voidaan ennustaa suurista datamääristä aiempaa tarkemmin.

  5. Tietomallien hyödyntäminen. Yhä useammasta kohteesta on olemassa tarkat suunnitelma ja as-built-mallit. Mallit tulevat jatkossa tehostamaan vuokrausta, muutostöiden tekemistä sekä erilaisten analyysien tekemistä. Useissa kohteissa, viimeksi Dubaissa, mallinnus on määrätty pakolliseksi. Viranomaiset pyrkivät hyödyntämään malleja myös pelastustoimessa. IWMS-järjestelmässä 3D-mallit tuovat moneen käyttötapaukseen aiempaa tarkempaa tietoa työkohteen sijainnista, kulkureiteistä, asennetuista tuotteista (esim. pumput) ja tarvittavista työkaluista. Entistä tehokkaampi valmistautuminen näkyy asiakkaalle tehokkuutena.

  6. Muutokset kirjanpitokäytännöissä ja viranomaisraportoinnissa. Uudet raportointivaatimukset eivät välttämättä ole valtavia seurauksiltaan, mutta niihin pitää valmistautua huolella. Ajantasainen tietojärjestelmä tukee valmistautumista. Järjestelmän toimittajien tulee myös pystyä tekemään ohjelmistoihin tarvittavat muutokset ja lisäykset, jotta asiakkaat saavat tarvittavat tiedot. Tässä korostuu toimittajan kyky ymmärtää suomalaista kiinteistöbisnestä. 
    Lisää: IFRS 2016 tuo vuokrasopimukset taseeseen

IWMS360° on paikalla myös Kiinkon Vuosiseminaarissa - tervetuloa osastollemme!

Juttu julkaistu 5.11.2017 IWMS360° -nettisivuilla.

Haluatko tietää lisää? Klikkaa IWMS 360° -sivulle.

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli