Uutiset

Kasvua kuntasektorilla – uudet toimintamallit kiinnostavat

Granlund Managerin kunta-asiakkuudet ovat kasvaneet 20 % kuluvan vuoden aikana.

Uutinen

Jo 45 kaupunkia ja kuntaa käyttää Granlund Manager -ohjelmistoa ja sen ympärille rakennettuja palveluja. Panostusta kuntakentän kiinteistöpidon kehittämiseen selittää tarpeiden muuttuminen, mikä on näkynyt Granlund Manager -tiimissä lukuisina uusina kuntasektorin asiakkuuksina kuluvan vuoden aikana.

– Tarve kuntien teknisten palveluiden kehittämiseen on selkeästi kasvanut ja uusia toimitapoja tarvitaan pyrittäessä entistä laadukkaampaan, tehokkaampaan ja läpinäkyvään toimintaan, kertoo Granlund Managerin myyntijohtaja Hannu Tuovinen.

Yhteistä näille kehityshankkeille on muun muassa kiinteistöjen ylläpidon toimintatapojen tarkastelu ja suunnittelu sekä järjestelmien integraatioiden kautta syntyvä laadukkaan ja reaaliakaisen tiedon saatavuus.

– Myös vahva siirtyminen nykyaikaisiin, mobiileihin työtapoihin näkyy kunnissa ja kaupungeissa, Tuovinen summaa.

Kiinteistön ylläpidon muuttuvat toimintatavat ja integraatiomahdollisuudet

Kunnissa nykyisin käytössä olevat toimintatavat ja niitä tukevat järjestelmät eivät välttämättä ole optimaaliset .

– Toiminnassa voi syntyä tarpeetonta viivettä, katkoksia tiedon välityksessä ja turhia siirtymisiä paikasta toiseen. Tarjoamme mahdollisuuden tarkastella tilanteita uudelleen ja tehdä ratkaisuja, jotka poistavat tarpeettomia ongelmia.

Muutostilanteessa organisaatiot suunnittelevat toimintaansa uudelleen tavoitteidensa mukaisesti ja heidän tulee samalla luottaa siihen, että tietojärjestelmä mahdollistaa halutun toimintavan ohjaamisen ja seurannan.

– Tärkeää on myös, että ylläpitoon liittyvää tietoa voidaan tehokkaasti integroida, sillä tietoa syntyy kiinteistöhallintajärjestelmän lisäksi monissa muissa järjestelmissä. Me olemme panostaneet tähän erityisen paljon, Tuovinen korostaa.

Granlund Manager mahdollistaa järjestelmien välisen ydintietojen integraation muun muassa modernien REST-rajapintojen avulla.

– Perinteisesti, esimerkkinä vaikkapa energialaitosten mittausjärjestelmät, suuri osa tiedosta on syötetty manuaalisesti kunnan energiaseurantajärjestelmään. Sähkön kulutuksen tuntitasoiset tiedot voidaan kuitenkin saada siirtymään suoraan Granlund Manager raportointiin, mikä helpottaa toimintaa.

Ylläpidossa siirrytään mobiiliin käyttötapaan

Ylläpidon toimintatapojen uudistamisen yhteydessä tarvitaan uusia, liikkuvaa työtä paremmin mahdollistavia työkaluja kuten Granlund Manager Mobile, joka on suunniteltu sujuvoittamaan liikkuvaa työtä.

Uuden sovelluksen myötä lanseerattu Mobiili toimintamalli -palvelu tehostaa ja helpottaa asiakasorganisaation kiinteistönpitoa ja näkyy samalla parempana toiminnan laatuna tilojen käyttäjille.

Lue myös Hyvinkään kaupungin kokemuksista Granlund Manager käyttäjänä.

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä:

Hannu Tuovinen
Myyntijohtaja
+358 50 044 4744

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli