Uutiset

Kaukolämpö todelliseksi vaihtoehdoksi

Iso-Britannian Sandwellissa kartoitettiin kaukolämpömahdollisuuksia

Uutinen

Granlund Consultingiin helmikuussa yhdistynyt Greenfield on erikoistunut energiatuotannon ja -verkkojen sekä energiantuotantoteknologioiden konsultointiin Suomessa ja Iso-Britanniassa. Hajautettu energiantuotanto, energiaverkkojen kaksisuuntaisuus, uudet energiantuotantoteknologiat ja kysyntäjousto luovat uusia mahdollisuuksia muuttuvassa lämpö- ja jäähdytysmarkkinassa.

Greenfield kartoitti ja tutki vuonna 2017 kaukolämpömahdollisuuksia Sandwellissa, joka on Ison-Britannian toiseksi suurimman kaupungin, Birminghamin, naapurialue. Kartoituksessa löytyi hyvät edellytykset kaukolämpöverkoston rakentamiselle. Alueella tarvitaan paljon energiaa, ja lähistölle suunniteltu energiajätteen polttolaitos voisi toimia edullisena lämpöenergian lähteenä.  Kartoitus sisälsi arvion useiden suurten energiankuluttajien tarpeista alueella. Näihin kuuluu muun muassa suuri sairaala, oppilaitoksia ja kaupungin kerrostaloja.

Työryhmä kehitti useita mahdollisia tapoja toteuttaa kaukolämpöverkosto ja teki jokaiselle vaihtoehdolle myös yksityiskohtaisen teknis-taloudellisen analyysin määrittääkseen niiden toteuttamiskelpoisuuden eli sen, miten hyvin ne täyttävät asetetut tavoitteet, jotka liittyvät esimerkiksi talouden kehitykseen, energiakustannusten pienentämiseen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.

"Selvitys antoi paikallishallinnolle lisätietoa kaukolämmön mahdollisuuksista alueella. Se voisi olla ratkaisu, joka tukisi sekä alueen kehittymistä että kestävää kehitystä", kommentoi Greenfield Nordicin toimitusjohtaja Robert Clark.

Työryhmä työstää tällä hetkellä hahmotelmaa verkostosuunnitelmasta sekä tutkii erilaisia liiketoimintamallivaihtoehtoja.  Tämä on kartoituksen viimeinen vaihe, jonka pohjalta hanketta edistänyt paikallishallinto voi siirtyä kaupallistamisvaiheeseen.

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli