Uutiset

Kiinteistöala parempien käyttäjäkokemusten jäljillä

Juuri käynnistyneen tutkimusprojektin teema ei voisi olla ajankohtaisempi: tilojen käyttäjien hyvinvointi on noussut suomalaisten kiinteistöalan toimijoiden mielenkiinnon kohteeksi.

Uutinen

Yliopistojen ja yrityselämän yhteisprojekti Virtuaalinen palveluympäristö-D -projektissa (Virpa-D) tavoitteena on luoda maailmanluokan käyttäjäkokemuksia toimitilojen käyttäjille työn tuottavuuden, arjen sujuvuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Projektissa mukana olevat yritykset ja yliopistot muodostavat ekosysteemin, jossa kehitetään uusia, skaalautuvia käyttäjäpalveluita. Projektiin kantaa panoksensa ja vahvan insinööriosaamisensa myös Granlund, joka on aktiivisesti osallistunut myös hankkeen aiempiin vaiheisiin.

”Olemme olleet mukana myös Virpa-C hankkeessa, joka keskittyi digitaalisiin ylläpitopalveluihin. Olemme tutkineet menetelmiä kerätä dataa kiinteistöjen toimivuudesta ja käyttöasteesta, kehittäneet uusia analytiikka ja visualisointimenetelmiä sekä testanneet lisätyn todellisuuden teknologioita”, kertoo johtava asiantuntija Heikki Ihasalo Granlundilta.

Virpa D -projektin aikana kehitetään uusia käyttäjälähtöisiä palveluja kansainvälisille markkinoille. Ratkaisujen keskiössä on käyttäjäkokemuksen parantaminen. Hyvä käyttäjäkokemus tuottaa lisäarvoa, edistää sitoutumista yritykseen ja tuottaa liiketoiminnallista hyötyä. Virpa-D-projektin on arvioitu tuottavan 740M€ uutta liikevaihtoa, 342M€ uutta vientiä ja 1 569 uutta työpaikkaa.

Projektissa tehdään tutkimusta myös käyttäjäpalveluiden tulevaisuuden tarpeisiin, käyttäjäkokemuksen muotoiluun, liiketoimintamalleihin, datan keräämiseen ja analytiikkaan sekä digitaalisten alustojen arkkitehtuuriin liittyen.

”Ekosysteemit ovat nykypäivän, mutta myös tulevaisuuden toimintatapa, jossa eri toimijoiden osaaminen yhdistyy koko toimialaa kehittäväksi kokonaisuudeksi. Kiinteistösektorilla innovaatiot ja uudet idea ovat usein piilossa. Näillä projekteilla muokkaamme myös tulevaisuuden älykkäitä kaupunkeja”, sanoo Jarmo Lehto, ekosysteemin koordinaattori.

Ihasalo kertoo, että yhdessä tekeminen hyödyttää kaikkia. ”Virpa-hankkeissa on lukuisia mielenkiintoisia osapuolia, joilta olemme oppineet uusista teknologioista ja digitaalisista liiketoimintamalleista. Hanke on myös mahdollistanut uusien ratkaisujen pilotoinnin yhdessä muiden organisaatioiden kanssa. Tätä osaamista tulemme hyödyntämään jatkossa ohjelmistojemme ja palvelujemme kehittämisessä.”

Virpa -hankkeet ovat tuottaneet Granlundille ja sen asiakkaille konkreettisia hyötyjä, kuten menetelmiä, joilla voi kerätä mittaustietoa kiinteistön teknisistä järjestelmistä, uusia data-analytiikka- ja visualisointimenetelmiä sekä kokemusta lisätyn todellisuuden mahdollisuuksista.

”Hienoa, että Virpa-kokonaisuus jatkuu! Tulemme siirtämään näkökulmaa Virpa-D:ssä tilojen käyttäjiin. Kokonaisuutena teema on todella ajankohtainen, sillä tilojen käyttäjien hyvinvointi on noussut viime aikoina yhä enemmän esille. Virpa-D:ssä on uusia toimijoita mukana ja odotan mielenkiinnolla pääseväni tutustumaan heidän ratkaisuihin tarkemmin", Ihasalo sanoo.

”Virpa-D-projektikokonaisuus kuuluu Business Finlandin Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelmaan, jossa rahoitetaan korkeatasoista tutkimusta muun muassa tunteista, uudesta teknologiasta ja digitaalisesta asiakaskokemuksesta”, sanoo ohjelman päällikkö Sanna Piiroinen.

 

Lisätiedot
Johtava asiantuntija
Heikki Ihasalo
Granlund Oy
Puh. 040 820 9623
heikki.ihasalo@granlund.fi

Hankkeen koordinaattori
toimitusjohtaja
Jarmo Lehto
Jalecon Oy
Puh. 040 833 1131
jarmo.lehto@jalecon.com

Virpa-D-projekti lyhyesti

Virpa-D-projekti on osa Virpa-hankekokonaisuutta, jossa keskitytään kiinteistöliiketoiminnan alalla käynnissä oleviin ja toimialaan läheisesti liittyviin toimialoja yhdistäviin kehittämisprojekteihin. Virpa-D-projektissa kehitetään uusia palveluja ja ratkaisuja kiinteistö- ja toimialasektorille. Projekti pohjautuu neljään miniekosysteemiin, jotka tuottavat käyttäjän arkea helpottavia, uusia integroituja palveluja. Projektit jakautuvat neljään teemaan: hyvinvointi, ravintolamaailma, tiedolla johdetut käyttäjäpalvelut ja empaattinen rakennus.

Projektin muodostavat Granlund Oy, Helvar Oy, Lassila & Tikanoja Oyj, M-Brain Insight Oy, Newsec Asset Management Oy, Sodexo Oy, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, Tieto Finland Oy, Valossa Labs Oy sekä Oulun yliopiston tilapalvelut ja tietohallinto. Lisäksi projektin kehitys- ja tutkimustyötä tukevat Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto sekä Turun yliopisto. Projektin valmistelijana ja koordinaattorina toimii Jalecon Oy. Rahoittajina ovat Business Finland, mukana olevat yritykset ja tutkimusosapuolet.

 

 

 

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli