Uutiset

Kiinteistöjen ylläpidossa siirrytään mobiiliin aikakauteen

Granlund lanseeraa uuden Mobiili toimintamalli -palvelun, jonka avulla organisaatioiden kiinteistöpitoa uudistetaan vastaamaan nykyajan tarpeita.

Uutinen

Mobiilissa toimintamallissa käytetään työkaluna Granlund Managerin uutta mobiiliapplikaatiota, joka julkistettiin kesäkuussa 2017.

- Monet tuntemamme palvelut ovat jo siirtyneet mobiiliin aikakauteen – otetaan nyt esimerkiksi vaikkapa pankkipalvelut. Nyt onkin kiinteistönpidon vuoro. Kiinteistöpidon toimintatapoja kannattaa uudistaa samalla, kun uusia, liikkuvampaa työskentelymallia mahdollistavia työkaluja otetaan käyttöön, kertoo Granlund Manager asiakkuuspäällikkö Ville-Veikko Lallukka.

Esimerkkinä uusista työkaluista on muun muassa kesäkuussa julkaistun mobiilisovellus Granlund Manager Mobile, joka on suunniteltu sujuvoittamaan liikkuvaa työtä. Uuden sovelluksen myötä lanseerattu Mobiili toimintamalli -palvelu tehostaa ja helpottaa asiakasorganisaation kiinteistönpitoa ja näkyy samalla parempana toiminnan laatuna tilojen käyttäjille.

Lallukka haluaa korostaa Mobiilin toimintamallin positiivisia vaikutuksia.

- Esimerkiksi huoltotehtävien kuittaaminen onnistuu reaaliaikaisesti kohteessa, eikä enää tarvitse työn tekemisen jälkeen palata takaisin pöytäkoneen ääreen vielä kertomaan, että työ on tehty. Lisäksi on mahdollista katsoa suoraan mobiilisovelluksesta, mikä on seuraava kohde. Tämä vähentää kohteiden välisiin siirtymiin kuluvaa aikaa ja myös erilaiset siirtymiset kohteiden välillä voidaan minimoida.

Toimintamallin lanseeraamisen myötä huoltohenkilöstön ei tarvitse muistaa työtehtäviä, vaan ne voi tarkistaa ja kuitata tehdyksi suoraan sovelluksesta, samoin tehtävien priorisointi sekä niihin reagoiminen helpottuu. Kiinteistöjen käyttäjille Mobiili toimintamalli näkyy palvelupyyntöjen nopeampana vasteaikana.

- Sovellus luo nämä mahdollisuudet, mutta Mobiilin toimintamallin avulla analysoimme ja pohdimme tarkemmin, miten saamme työkalusta kaiken irti arjessa.

Työkalun hyödyt maksimoidaan toiminnan suunnittelulla

Mobiili toimintamalli luodaan ja räätälöidään yhteistyössä asiakkaan kanssa suunnittelu- ja määrittelykokouksessa. Määrittelyjen jälkeen malli otetaan käyttöön ja koulutetaan huoltohenkilökunnalle sekä työnjohdolle. Yhdessä asetettujen tavoitteiden mukainen käyttöönotto varmistetaan ennalta sovituin palaverein sekä palautteiden ja raporttien avulla.

- Lähdemme liikkeelle ajatuksesta, että pelkkä erinomainen työkalu ei riitä - organisaation tulee tarkastella myös sitä, miten se muuttaa tapoja tehdä. Ja tietysti tarkoituksena on nimenomaan mahdollistaa entistä parempaa työskentelyä. Mobiili toimintamalli on aidosti ylläpitohenkilöstön työtä helpottava palvelu, Lallukka korostaa.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä:

Ville-Veikko Lallukka
Asiakkuuspäällikkö
Granlund Manager-palvelut ja ohjelmistot

040 5744 215
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli