Uutiset

KIRA-digihankkeesta ratkaisuja tiedon avoimeen käyttöön

Hankkeessa kehitetään suosituksia, joiden avulla kiinteistöjen tietojärjestelmien tietoja voitaisiin jakaa aikaisempaa avoimemmin.

Uutinen

Granlund Oy on mukana kahdessa kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota vauhdittavassa KIRA-digi-hankkeessa. Toisessa niistä etsitään kiinteistöjen talotekniikan ja IoT:n tiedonsiirtorajapintoja.

Marraskuun loppuun 2017 kestävässä hankkeessa kehitetään suosituksia, joiden avulla kiinteistöjen tietojärjestelmien tietoja voitaisiin jakaa aikaisempaa avoimemmin. Hankkeen toteutuksesta vastaa Aalto-yliopisto, ja mukana olevat yritykset tarjoavat pilottikohteita.

– Hankkeen tavoitteena on vapauttaa kiinteistöjen kellareissa uinuvaa tietoa eri toimijoiden käyttöön, kertoo Granlund Oy:n rakennusautomaation johtava asiantuntija ja Aalto-yliopiston osa-aikainen työelämäprofessori Heikki Ihasalo. – Silloin kiinteistöjen ympärille rakentuisi aivan uudenlaisia ekosysteemejä ja eri asiantuntijat voisivat keskittyä aikaisempaa paremmin vahvuusalueisiinsa, kuten kiinteistön energiankulutuksen pienentämiseen.

Parhaita ratkaisuja testataan pilottikohteissa

Hankkeen alussa selvitetään, minkälaisia tiedonsiirtorajapintoja on jo käytössä Suomessa ja maailmalla.

– Uskon, että markkinaselvitys paljastaa kansainvälisiä standardeja, joita voimme hyödyntää Suomessakin, Ihasalo arvioi. – Lisäksi keräämme haastattelujen avulla tietoa rakennusautomaation, turvajärjestelmien ja valaistuksen laitetoimittajilta, ja parhaita ratkaisuja pilotoidaan käytännössä. Loppukeväästä pidämme tuloksista yhteisen työpajan ja vielä ennen kesää annamme suosituksen siitä, miten avoimuutta kannattaa viedä yhdessä eteenpäin.

Kiinteistöjen tieto järjestelmistä ihmisille

Alkusyksystä rakennus- ja kiinteistöalan toimijat pääsevät kommentoimaan suositusta työpajassa.

– Toivon, että pääsemme tekemään yhteisiä päätöksiä, koska avoimesta tiedonsiirrosta olisi hyötyä kaikille, Ihasalo kertoo. – Vapaa tiedonkulku tehostaisi esimerkiksi oman ylläpidonjohtamisjärjestelmämme Granlund Managerin käyttöä kiinteistöissä, ja laitetoimittajat taas voisivat tarjota uudenlaisia toiminnallisuuksia vaikkapa kulunvalvontaan. Kiinteistön käyttäjiä ja omistajia kiinnostavat pitkälti samat asiat, kuten sisäolosuhteet. Käyttäjiä voitaisiin palvella tarjoamalla tietoa esimerkiksi lämpötiloista, lounasravintolan jonoista tai vapaista neuvotteluhuoneista. Sama tieto ohjaisi kiinteistön omistajia suunnittelemaan fiksumpia tilaratkaisuja.

Tiedolla ihmisiä osallistetaan parantamaan myös kiinteistön energiatehokkuutta.

– Jos kiinteistön käyttäjät saavat tietoa rakennuksen energiankulutuksesta, he voivat omalla toiminnallaan aktiivisesti vaikuttaa työtilojensa ja koko kiinteistön energiatehokkuuteen, Ihasalo toteaa. – Kyse onkin usein pienistä arkea helpottavista asioista, joilla on merkitystä myös suuressa mittakaavassa.

Granlund Oy:n lisäksi hankkeessa on mukana Helsingin kaupunki, Senaatti-kiinteistöt, Helvar Oy, Tieto Oyj, Aalto-korkeakoulusäätiö ja Aalto-yliopisto. Lisätietoja: www.kiradigi.fi.

Lue myös Granlundin toisesta KIRA-digihankkeesta.

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli