Uutiset

Konsulttiryhmä Granlund-Ramboll vastaa Siltasairaalan toteutussuunnittelusta

Talotekniikassa tavoitteena tulevaisuuden digisairaala

Uutinen

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin historian suurin investointi Siltasairaala sai joulukuussa hankesuunnitelman hyväksynnän HUS:n hallitukselta. Konsulttiryhmä Granlund-Ramboll jatkaa hankkeen taloteknisenä suunnittelijana.

Siltasairaala sijoittuu Meilahden kampusalueelle ja korvaa nykyisen Töölön sairaalan sekä osan nykyisestä Syöpätautien klinikasta. Sairaala toimii nimensä mukaisesti ikään kuin siltana Tornisairaalan ja Syöpätautien klinikan välillä.

”Uuden ison sairaalan yhteensovittaminen Meilahden kampusalueelle edellyttää vaativia taloteknisiä järjestelyjä, jotta voimme taata nykyisten sairaalarakennusten toimivan käytön ja potilasturvallisuuden koko hankkeen ajan”, kertoo talotekniikan haasteista Granlundin sairaalasuunnitteluosaston johtaja Santeri Kondakov.

Ramboll Finland Oy:n ja Granlund Oy:n yhteenliittymän vastuulla on jättihankkeen LVIA-, sähkö- ja telesuunnittelu sekä kiinteiden sairaalalaitteiden suunnittelu. Siltasairaalasta rakennetaan tulevaisuuden digisairaalaa, jossa pelkästään sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien määrä lähentelee 50:tä. Integroidut digitaaliset järjestelmät helpottavat hoitohenkilökunnan työtä vähentämällä työn päällekkäisyyttä. Myös potilaiden viihtyvyys tiloissa paranee.

Suunnittelutiimi on kehittänyt yhdessä Siltasairaalan energiatehokkaita ratkaisuja ja nyt selvitetään mm. mahdollisuuksia kierrättää jatkuvasti jäähdytettävistä tiloista syntyvää hukkalämpöä ja tehostaa näin lämmön talteenottoa.

”Vaativan tekniikan hallinnan lisäksi konsulttiryhmältä vaaditaan hyviä yhteistyötaitoja. Konsulttiryhmä onnistui kiitettävästi hankesuunnitteluvaiheessa ja saimme luotua hyvän yhteishengen, jota haluamme kuljettaa läpi koko projektin”, toteaa johtaja Mikael Lindgren Rambollista.

Siltasairaalan rakentaminen alkaa 2018 aikana ja sen arvioidaan valmistuvan 2022. Uudisrakennuksen hyötyala on alustavien arvioiden mukaan noin 32 900 hym2 ja bruttoala noin 68 700 brm2. Hankkeen kustannusarvio on 280 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
Mikael Lindgren, Ramboll Finland Oy
044 7688 302
etunimi.sukunimi@ramboll.fi
www.ramboll.fi

Kari Kaleva, Granlund Oy
050 525 2240
etunimi.sukunimi@granlund.fi
www.granlund.fi

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli