Uutiset

Monitavoiteoptimointi kiinteistönomistajan tueksi

Korkea sijoitetun pääoman tuotto, erinomainen työn tuottavuus ja sisäolosuhteet sekä ympäristövastuullisuus kaikki samalla päätöksellä

Uutinen

Olemassa olevan rakennuskannan kustannustehokas korjaaminen on haastava ja tärkeä tehtävä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Kustannus- ja energiatehokkuus ovat kuitenkin keskenään ristiriitaisia tavoitteita, joiden vertaaminen on haastavaa. Kiinteistönomistajia kiinnostaisivat selkeät peruskorjauskonseptit, joilla rakennusten käyttökustannuksia saataisiin pienennettyä järkevällä takaisinmaksuajalla ja sijoitetun pääoman tuotolla.

Monitavoitteellisella optimoinnilla keskenään ristiriitaistenkin tavoitteiden vertaaminen on mahdollista. Kuvan esimerkki havainnollistaa tilannetta, jossa optimoidaan 15 vuoden elinkaarikustannuksia, ostoenergiankulutusta ja investointikustannuksia samanaikaisesti 1980-luvun toimistorakennuksen peruskorjauksessa. Optimoinnin avulla saadaan määritettyä sellaiset peruskorjauskonseptit, joilla

  • rakennuksen sisäympäristöolosuhteet paranevat
  • käyttäjien työn tuottavuus paranee
  • hiilijalanjälki pienenee
  • energiatehokkuus paranee mahdollisimman korkealla sijoitetun pääoman tuotolla.

Matemaattinen ongelmanratkaisu apuna

Monitavoitteelliset optimointiongelmat kuvastavat hyvin tätä päivää. Haluamme ymmärtää asioita kokonaisuuksina ja eri osien vaikutusta toisiinsa. Rakennus- ja kiinteistöalan digitaalisuus tarvitsee kipeästi enemmän ja enemmän matemaattista osaamista ja datan käsittelyä. Hyödynnämme energiaoptimoinnissa Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ja Aalto-yliopiston kehittämää MOBO-työkalua.

Energiaoptimointi on hyvä esimerkki siitä, että digitaalisuus on sekä parantanut energialaskennan laatua että tuonut prosessiin lisää leania. Digitalisaatio ei ole myöskään vienyt asiantuntijoiden työpaikkoja, vaan päinvastoin työtä on entistäkin enemmän tehtäväksi.

Tutustu Tuomo Niemelän väitöstutkimukseen monitavoiteoptimoinnista

Satojen tuhansien säästöt energiaoptimoinnilla

Mitä energiaoptimointi on?

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli