Uutiset

Kuulumisia Finnish Green Building Councilin ekskursiolta Hampurista

Sälekaihtimet rakennuksen ulkopuolella HafenCityssä

Granlundin energia- ja elinkaariasiantuntijat Teemu Salonen ja Erja Reinikainen tutustuivat toukokuussa Green Building Council Finlandin järjestämällä ekskursiolla Hampurin HafenCityn innovatiivisiin kaupunkirakentamisen ratkaisuihin.

Uutinen
 

Ekskursion tavoitteena oli tutustua suomalaisesta rakentamisesta eroaviin ratkaisuihin ja saada ajatuksia ja ideoita energiatehokkuuteen sekä ympäristöystävällisyyteen. Ekskursiolle osallistui Suomesta parikymmentä alan osaajaa useista eri organisaatioista.

Jo toteutuneiden HafenCityn rakennusten lisäksi ekskursiolla tutustuttiin myös voimakkaassa kehitysvaiheessa olevaan Wilhelmsburgin saareen, jossa käytiin muun muassa kelluvassa toimistorakennuksessa, entiselle kaatopaikalle perustetussa tuulipuistossa ja sota-ajan bunkkeriin toteutetussa energialaitoksessa. Matkan mielenkiintoisimmat tekniset ratkaisut olivat ulkopuoliset aurinkosuojaukset ja TABS-järjestelmät.

HafenCityn kaupunginosa innovaatioiden synnyinsijana

HafenCity on Euroopan suurin meneillään oleva kaupunkirakennusprojekti. Noin 2,5 miljoonan kerrosneliömetrin, 6 000 asunnon ja 45 000 työpaikan aluetta lähdettiin kehittämään kaupungin omistamalle vanhalle Elbe-joen rannalla sijaitsevalle satama-alueelle.

Aluetta kehitettiin innovatiivisilla tontinvarausmenettelyillä, joissa laadittiin kaava ja rahoitussuunnitelma, sekä järjestettiin arkkitehtuurikilpailuja. Tuloksena syntyi näyttävien ja ympäristötehokkaiden rakennusten, sekä innovatiivisen kaupunki-infrastruktuurin muodostama uusi kaupunginosa.

"HafenCityn alueella oli käytetty normaalista suomalaisesta rakentamisesta poikkeavia teknisiä ratkaisuja sekä myös uudenlaisia kilpailuttamiskäytäntöjä, mikä teki kaupungin osaan tutustumisesta erityisen kiinnostavaa", kokoaa Reinikainen.

Rakennusten ulkopuoliset auringonsuojaratkaisut yleisiä Hampurissa

Ekskursioilaiset kiinnittivät huomiota siihen, että lähes kaikissa uusissa rakennuksissa HafenCityssä on julkisivussa jonkinlainen ulkopuolinen auringonsuojausratkaisu. Auringonsuojaus on tehokkaimmillaan ikkunoiden ulkopuolella, jolloin lämpö ei pääse ikkunaan eikä sisätiloihin aiheuttamaan lämpökuormaa tiloihin. Käytössä on useita erilaisia ratkaisuja, joissa sälekaihtimet ovat joko ulkopuolella tai kaksoisjulkisivun lasivälissä. Asuinrakennuksissa on käytössä yksinkertaisia kiskoilla liikkuvia säleikköjä tai levyjä, joilla suojataan ikkunoita tai parvekkeita.

 

 

"Suomessa käytetään yleisimmin ikkunalasitukseen liitettyä auringonsuojausta ja sälekaihtimia ja joskus myös ikkunan yläpuolisia varjostavia lippoja. Uudenlaiset tehokkaat ratkaisut olisivat tervetulleita myös tänne", Reinikainen pohtii.

Tällä hetkellä ulkopuoliset auringonsuojaratkaisut ovat harvinaisia suomalaisessa rakentamisessa. Kysymys voi olla esimerkiksi arkkitehtuurisesta tottumiskysymyksestä tai sääolosuhteiden haasteellisuudesta.  

"Jossakin määrin sääolot vaikuttavat muun muassa ulkopuolisten sälekaihtimien käytettävyyteen, mutta ulkopuoliset kiinteät tai kiskoilla liikkuvat säleiköt eivät ole vikaantumisherkkiä", toteaa Reinikainen.

 

Rakennuksen ulkopuoliset säleiköt

 

TABS-järjestelmät suunnitellaan paikallisten määräysten mukaisesti

Rakenteiden energianvarauskykyä käytetään yleisesti Saksassa ja muualla Euroopassa hyödyksi lämmityksessä ja jäähdytyksessä. TABS – järjestelmä (Thermally Active Building System) hyödyntää betonirakenteiden lämpökapasiteettia, kun rakennuksen lämmityksen ja jäähdytyksen tarve vaihtelee päivän mittaan. Erilaisia TABS – järjestelmiä oli tarkasteltavana myös HafenCityssä.

"Ratkaisut perustuvat siihen, että lämmitys- ja jäähdytysputket asennetaan rakennuksen välipohjiin ja rakenteet toimivat säteilyelementteinä palvellen alapuolella olevaa kerrosta. Järjestelmä lämmittää tai jäähdyttää rakenteet yön aikana ja työpäivän aikana ”energiavarastoa” puretaan", kuvailee Reinikainen.

Viilennyksen teho perustuu suureen viilentävään pinta-alaan ja pieneen lämpötilaeroon huonelämpöön verrattuna. TABS toimii matalalla lämmitysveden lämpötilalla ja korkealla jäähdytysveden lämpötilalla, joten se on energiatehokas ja soveltuu käytettäväksi esim. maaenergiajärjestelmän kanssa.

"TABS olisi Suomessa kokeilemisen arvoinen ratkaisu etenkin kohteissa, joissa lämpökuorma ei muutu nopeasti. Esimerkiksi liikerakennuksissa, lentoaseman terminaaleissa tai hotellien yleisissä tiloissa", Reinikainen pohtii.

 

 

Järjestelmän säätö on yleensä toteutettu varsin yksinkertaisesti. Verkosto voidaan jakaa eri julkisivuja palveleviin sektoreihin, joiden menoveden lämpötilaa voidaan säätää tai verkoston osan virtaamaa säädellä keskitetysti pumpun tehoa muuttamalla. Tarvittaessa rakennukseen voidaan tuoda lämmityksen lisätehoa pattereilla ja jäähdytyksen lisätehoa esimerkiksi puhallinkonvektoreilla.

TABS-kohteessa ilmanvaihto suunnitellaan paikallisten määräysten mukaisesti. Järjestelmätoimittajien mukaan TABSin etuja ovat muun muassa alhainen investointi- ja käyttökustannus, vedoton jäähdytys ja pienemmät ilmamäärät, kun jäähdytys ei tapahdu ilmalla. Lisäksi järjestelmässä käytettävät lämpötilatasot mahdollistavat useat erilaiset energiaratkaisut.

Suomessa säteilykattoelementit ovat yleistymässä rakennusten lämmityksessä ja jäähdytyksessä. Näillä saadaan osittain samoja hyötyjä, kuin TABS-ratkaisulla, mutta säteilykattoelementit eivät hyödynnä rakenteiden lämmönvarauskykyä.

Granlund Green Building Counciling jäsenyrityksenä

Reissu oli Reinikaisen mukaan kokonaisuudessa onnistunut, koska HafenCity on täynnä mielenkiintoisia kohteita ja teknisiä ratkaisuja, jotka eivät ole Suomessa vielä yleistyneet. Granlund on Green Building Council Finlandin jäsen, ja Reinikainen on toiminut yhdistyksen energiatoimikunnan puheenjohtajana.

"Oli itsestään selvää, että Granlundilta osallistutaan tähän ekskursioon. Matka oli onnistunut senkin vuoksi, että tapasimme vapaamuotoisissa merkeissä alalla toimivia yhteistyökumppaneita", iloitsee Reinikainen.

 

 

Teksti ja kuvat: Erja Reinikainen

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli