Uutiset

Liiketoimintapäivien kohokohta oli Virtuaalinen kiinteistö

Tietomallien tuomisesta ylläpitoon on puhuttu jo toistakymmentä vuotta. Siirtymä puheista ja teorioista konkretiaan on tapahtumassa nyt.

Uutinen

Granlund Managerin porukka kokoontui huhtikuun alussa yhteen kertaamaan viime vuoden tapahtumia ja kurkistamaan tulevaan. Läpikäytävää riitti, sillä aktiivisella otteella työskentelevät tiimit saavat paljon aikaan. Aivan erityistä kiinnostusta herätti kiinteistöjen ylläpitoa mullistava Virtuaalinen kiinteistö. Odotukset ovat korkealla: mitään vastaavaa ei ole markkinoilla.

Tuotepäällikkö Jenni Rusama kertoi kehityksestä, joka Virtuaalisen kiinteistön taustalla on. Kehitystyö on vaatinut – ja tulee jatkossakin vaatimaan – valtavasti työtä. Uusien asioiden kehittäminen vaatii myös asiakkaita, jotka ottavat rohkeasti edelläkävijän roolin. Tällainen asiakas on ollut esimerkiksi Senaatti-kiinteistöt, joka on ollut keskeisessä roolissa Virtuaalisen kiinteistön evoluution kannalta tärkeiden vaiheiden, kuten Taloinfo ja Ryhti -ohjelmistojen kehittämisessä.

Keväällä, toukokuun 30. päivä pidettävässä aamiaisseminaarissa tullaan lanseeraamaan Virtuaalisen kiinteistön ensimmäinen vaihe, johon kuuluvat palvelupyynnöt ja olosuhteet. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ohjelmiston käyttäjän on mahdollista nähdä kaikki kiinteistöön kohdistuneet palvelupyynnöt visualisoituina tilakohtaisesti. Vastaava näkymä on saatavissa myös olosuhteista, kuten lämpötilasta, ilmankosteudesta ja hiilidioksidipitoisuudesta.

”Virtuaaliseen kiinteistöön tullaan panostamaan merkittävästi. Vielä emme tiedä, mitä kaikkea se tuleekaan tarkoittamaan jatkossa”, sanoi liiketoimintajohtaja Jack Westrén-Doll.

Aivan erityisellä hartaudella kuunneltiin käyttöliittymäsuunnittelija Sanna Grönlundin puheenvuoroa, jossa tämä esitteli Virtuaalinen kiinteistö -käyttöliittymän tulevia toimintoja. Grönlund näytti demoversion karttanäkymästä: miten kiinteistöportfolio näkyy karttanäkymässä, ja miten palvelupyyntöjen määrä erottuu suuressa kuvassa. Palvelupyyntöjen määrä eri kiinteistöissä havainnollistuu värien avulla. Myös kohteen sisällä eri tilat on värikoodattu palvelupyyntöjen määrän mukaan, joten kohteeseen saapuvan on helppo suunnata suoraan oikeaan tilaan.

Innokkaimmat osallistujat olisivat halunneet ottaa Virtuaalisen kiinteistön heti paikalla käyttöönsä, mutta Grönlund muistutti, että toteutustyö on vielä kesken ja esiteltyyn suunnitelmaan saattaa vielä tulla muutoksia. Kaikkein tärkeintä on, että käyttäjät ottavat Virtuaalisen kiinteistön omakseen. Siksi käyttäjätestaus on ensiarvoisen tärkeää ja siitä saatua palautetta tullaan kuulemaan tarkalla korvalla.

Kasvu jatkunut hienosti

Ohjelmistoliiketoiminnassa liikevaihdon kasvulle asetetut tavoitteet on saavutettu hienosti. Kuluvalle vuodelle on asetettu todella kunnianhimoisia tavoitteita, joiden toteutumista pidetään kuitenkin aivan realistisena. Kotimaassa Granlund Managerin markkinaosuus suuntasi viime vuonna vahvasti kohti tavoitetta: 50 prosentin markkinaosuus on lähellä.

Vaikka suurin osa laskutuksesta tuleekin kotimaasta, vahva satsaaminen kansainväliseen liiketoimintaan jatkuu. Kansainvälisen liiketoiminnan johtaja Jan Pawli kertoi, että maailma on muuttunut kovasti parin viime vuoden aikana ja kova pöhinä on käynnissä, minne ikinä hän meneekin. Granlund Managerin markkinointi on hyvässä vauhdissa Pohjoismaissa, Baltiassa, Lähi-idässä, Kiinassa ja Kaakkois-Aasiassa. Pawli muistutti, että bisneskulttuuri vaihtelee paljon maittaan. Esimerkiksi Lähi-idässä asiakkaita kiinnostaa tällä hetkellä energia ja sen tehokas hallinta.

”Kilpailu maailmalla on kovaa, mutta jos ei sinne lähdetä, ei tule myöskään uutta bisnestä”, Pawli sanoi.

Kuntasektorissa paljon uusia asiakkaita

Granlund Manager on yhä useamman kunnan valinta kiinteistöjohtamisen ohjelmistona. Kilpailu on kuitenkin kovaa, mikä edellyttää, että hyvästä laatutasosta on pidettävä kiinni nyt ja jatkossa. Asiakkaan täytyy saada käyttöönsä ohjelmisto, joka tuottaa tälle lisäarvoa. Käyttäjäkokemuksen on oltava aina hyvä, jotta ohjelmisto tulee aktiivisen käyttöön ja alkaa siten tuottaa hyötyjä.

Merkillepantavaa viime vuonna oli Granlund Manager Mobilen innokas vastaanotto asiakkaiden keskuudessa. Mukana kulkevalle kiinteistöhallinnan työkalulle on selvästi kysyntää.

Ammattitaito asiakkaiden hyväksi

Päivän ohjelmaan kuului Manager-kuulumisten ohella Granlundin muiden osastojen kuulumisia – ovathan kaikkien konsernin osastojen asiantuntijat tärkeässä roolissa, kun kehitetään maailman parasta kiinteistöjohtamisen ohjelmistoa.

Digitaaliset kiinteistöpalvelut -osaston johtaja Teemu Hausen kertoi, miten Granlundilla on päätetty valjastaa digitaalisuus asiakkaiden ja kiinteistöjen hyväksi. Hyvin toimivan talotekniikan varmistamiseksi perustettu palvelu hyödyntää paitsi taloteknisten laitteiden toiminnasta saatavaa tietoa myös Granlundin vankkaa tietämystä. Tarkoitus on huolehtia, että talotekniikka toimii niin kuin pitääkin.

 

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli