Uutiset

Rakennusautomaation insinöörityössä pohditaan tietomallinnuksen mahdollisuuksia

Granlundin Juuso Vesasen insinöörityössä tarkastellaan tietomallinnuksen potentiaalia rakennusautomaatioon.

Uutinen

RAU-suunnittelija Juuso Vesasen insinöörityössä tarkastellaan kuinka rakennusautomaatio voitaisiin saada osaksi tietomalleja ja kuinka tätä suhdetta voitaisiin kehittää Granlundilla jatkossa.

Tietomallinnusta käytetään tällä hetkellä hankkeen eri vaiheissa monilla tavoilla. Suunnitteluvaiheessa mallia hyödynnetään pääosin suunnitelmien yhteensovituksessa ja rakennuksen visualisoimisessa esimerkiksi työn tilaajalle. Rakentamisvaiheessa tietomallia hyödynnetään avustavana työkaluna ja ylläpitovaiheessa käyttö painottuu teknisten tietojen sisältöön.

Potentiaali tietosisällössä

Vesanen kertoo työssään, että rakennusautomaatiosuunnittelu tietomallipohjaisena on tällä hetkellä olematonta, sillä rakennusautomaatiosuunnittelua komponentteja mallintamalla ei ole koettu kovin hyödylliseksi. Rakennusautomaation mallinnuksen hyödyt ovatkin todennäköisesti tietosisällössä.

Tietomallia voisi hyödyntää eri tavoin. Palvelukaavioista olisi apua ylläpidolle ja urakoitsijoille, sillä kaaviot helpottaisivat uusien työntekijöiden perehdyttämistä rakennusten tekniikkaan. Tämä säästäisi kustannuksia muun muassa työntekijöiden vaihtuessa, sijaistamistilanteissa ja perehdytyksessä.

- Kiinteistöjen saneerauksia ja niiden lähtötietojen selvityksiä tehdessä tietomalli toimisi ajantasaisena tietovarastona. Lähtötiedot olisivat tällöin kätevästi samassa lähteessä, Vesanen pohtii.

Automaatiourakoinnissa mallihuoneiden antureiden paikkojen mallinnuksesta voisi olla etuja, sillä niiden sijoittelussa on usein paperikuvissa päällekkäisyyksiä.

- Ulkomaisissa yrityksissä on kehitetty jo jonkin verran ohjelmistoja ylläpidon käyttöön. Näistä ohjelmista ei kuitenkaan ole juurikaan referenssikohteita, kertoo Vesanen.

Kyseisistä ohjelmistoista voisi ottaa mallia ja soveltaa niitä kotimaisiin rakennusautomaatiojärjestelmiin. Kiinteistöjen toiminnan ollessa melko kohdekohtaista, ohjelmiston tulisi olla modulaarinen ja helposti muokattavissa.

Tietomallinnus rakennusautomaatiossa

Pelkän suunnittelutyön kannalta rakennusautomaation tietomallipohjainen suunnittelu on työmäärään nähden tällä hetkellä tuottamatonta. Lisäksi rakennusprosessin eri toimijoilla ja rakennuksen käyttäjillä on eri vaatimukset tietomallin sisällölle ja käytölle.

- Tietomallinnus jatkaa yleistymistään koko ajan. Kehityksen kannalta on välttämätöntä, että tietomalleissa on mukana kiinteistön tekniikat täydessä kokonaisuudessaan. Rakennusautomaation siirtyminen tietomallintamiseen ei käy hetkessä, vaan palapeliä on rakennettava osa kerrallaan, Vesanen kokoaa. 

Opinnäytetöitä arvostetaan

Granlundille tehdään vuosittain useita kymmeniä opinnäytetöitä. Opinnäytetyöt nähdään tärkeänä osana innovaatiostrategiaa ja niiden tekoon halutaan kannustaa.

- On hienoa, että Granlund koko historiansa aikana on arvostanut opinnäytetöiden merkityksen ja on voinut tarjota opinnäytetöitä nuorille alan opiskelijoille. Opinnäytetöiden kautta yritys saa merkittävän tutkimus- ja kehityspanoksen, mikä usein on hyödynnettävissä suoraan liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä. Nuorelle opinnäytetyö tarjoaa usein myös mahdollisuuden löytää opiskelujen jälkeen vakituisen työpaikan, kertoo rakennusautomaatio-osaston johtaja Anders Strand.

Myös Vesanen kertoo saaneensa laajalti apua insinöörityönsä tekemiseen.

- Tukenani oli Granlundin monipuolinen talotekniikan asiantuntijoiden verkosto, mikä mahdollisti eri näkökulmien saamisen työhön eri osastoilta.

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli