Uutiset

Seinäjoen kaupunki yhteistyössä Granlundin kanssa EU:n NewTREND-hankkeessa

Uutta suunnitteluprosessia menetelmineen testattiin Seinäjoen Vanhan sairaalan alueella.

Uutinen

Seinäjoen kaupunki tarjosi Vanhan sairaalan alueensa EU-projektin suomalaiseksi pilottikohteeksi. Muut testikohteet sijaitsevat Espanjassa ja Unkarissa.

– NewTREND-hanke on uusin Granlundin EU-projekteista ja jo kymmenes yrityksen historiassa, kertoo Granlund Oy:n innovaatio- ja kehitysjohtaja Tuomas Laine. – Hankkeen koordinaattorina toimii Granlundin pitkäaikainen yhteistyökumppani IES, ja meidän vastuullamme on uusien järjestelmien testaus Suomen pilottikohteessa, jonka Seinäjoen kaupunki meille tarjosi. Alueeseen kuuluu neljä vuonna 1929 valmistunutta rakennusta, joista suurin mielenkiinto kohdistuu päärakennukseen. Tavoitteena on, että uusia menetelmiä ja korjausrakentamisen prosesseja voidaan hyödyntää myös päärakennuksen saneerauksessa.

Opinnäytetöistä lähtötietoja korjausrakentamisen suunnitteluun

Hankkeessa on valmistunut Granlundilta jo kaksi opinnäytetyötä. Toisessa niistä kehitettiin ja testattiin rakennusten korjaushankkeisiin uudenlaista energia-analyysiprosessia.

– Korjausrakennushankkeita on saatava energiatehokkaammiksi, koska korjattavat rakennukset muuttuvat koko ajan monimutkaisemmiksi ja rakennusmääräykset kiristyvät, kertoo Granlund Pohjanmaan LVI-suunnittelija Tatu Jämsén. – Tutkimuksessani hyödynnettiin herkkyysanalyysejä, joita voidaan käyttää jo suunnittelun alkuvaiheessa. Ne ohjaavat lähtötietojen keruuta ja myöhemmin päätöksentekoa. Kattavat simuloinnit sisälsivät myös epävarmuusanalyysin, joka auttoi valitsemaan lopullisen suunnitteluratkaisun. Epävarmoilla parametreillä simulointi paljasti, että myös muuttuvat sääolosuhteet ja rakennuksen käyttö on otettava huomioon. Vasta näiden huomiointi nosti yhden vaihtoehdon ylitse muiden.

Suomalainen pilottikohde

Uutta suunnitteluprosessia menetelmineen testattiin Seinäjoen Vanhan sairaalan alueella.

– Seinäjoen kaupunki halusi osallistua hankkeeseen, koska Vanhan sairaalan alueen energiansäästötoimia on pohdittu jo vuosia, kertoo Seinäjoen kaupungin tekniikkakeskuksen tilapalvelujen kehitysinsinööri Anssi Puska, joka on tehnyt alueesta myös oman lopputyönsä Aalto-yliopistolle. – Alue on sopiva pilottikohde, koska sen kiinteistöt kuluttavat ikänsä takia melkoisesti energiaa ja talotekniikkaakin löytyy monelta vuosikymmeneltä.

EU-hankkeen avulla oli mahdollisuus saada haastavaan saneerauskohteeseen uusia energiansäästöideoita.

– Olemme saaneet hankkeen ja Jämsénin diplomityön kautta kohteen saneerauksen suunnitteluun tärkeitä lähtötietoja, Puska kertoo. – Kattavalla otannalla tehdyt simuloinnit antoivat konkreettisia ehdotuksia kiinteistöön sopivista järjestelmistä ja hyvän kokonaiskuvan asioista, jotka vaikuttavat energiatehokkuuteen eniten. Voimme hyödyntää tuloksia monin tavoin kustannustehokkaimpien vaihtoehtojen valinnassa. Simuloinneilla saadaankin aika pienellä vaivalla paljon vastauksia.

Hankkeessa kuunnellaan kiinteistön käyttäjiä

Kiinteistöjen käyttäjien mielipiteiden kysyminen on monissa EU-maissa yhä harvinaista, ja siksi se otettiin osaksi hanketta.

– Seinäjoella asia ei ole uusi, koska kiinteistöjen käyttäjien kuuntelu on jo itsestään selvää kaikissa organisaatiomme saneeraus- ja uudisrakentamiskohteissa, Puska toteaa. – Yhteisissä tilaisuuksissa positiivisimpia ajatuksia käyttäjissä herätti alueen arkkitehtuuri, kun taas suurimmat haasteet nähtiin vanhentuneessa talotekniikassa. Olemme käyttäjien kanssa täysin samoilla linjoilla ja aiomme uusia talotekniikkaa kovalla kädellä. Se sopii myös kaupungin laajempaan strategiaan, eli Seinäjoella on panostettu viime vuosina innokkaasti energiatehokkuusasioihin. Olemme kehittäneet esimerkiksi uusiutuvan energian käyttöä ja järjestelmiä, energiaraportointia ja energiakulutusseurantaa.

”Olemme tehneet pitkään yhteistyötä Granlundin Vaasan ja Seinäjoen toimistojen kanssa, joten tunnemme toistemme toimintakulttuurin. Hommat etenevät sujuvasti ja ammattitaitoisesti. Granlund on myös Seinäjoen kaupungin puitesuunnittelija, ja meillä on käytössä Granlund Manager -huoltokirjajärjestelmä. Olikin luontevaa jatkaa yhteistyötä EU-hankkeessa.”
– Anssi Puska, Seinäjoen kaupungin tekniikkakeskuksen tilapalvelujen kehitysinsinööri

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli