Uutiset

Tavoitteena turvallinen, viihtyisä ja energiatehokas Tapiola

Granlund on vahvasti mukana Tapiolan alueen kehittämisessä

Uutinen

Granlund on laatinut Espoon kaupunkikeskustan, Tapiolan, alueelle taloteknisen yleissuunnitelman sekä osallistunut useisiin hankkeisiin, kuten Ainoa 1, 2 ja 3, Raitinkartano, metro ja bussiterminaali. Alueelta puretaan vaihe kerrallaan noin 14 kiinteistöä ja tilalle rakennetaan liiketiloja ja asuntoja. Keskuksesta tulee yhdysliikenteen merkittävä risteyskohta.

Tapiolan pitkäjänteinen kehittäminen vaatii olemassa olevien ja tulevien kiinteistöjen kiinteistö- ja kunnallistekniikan jatkuvaa yhteensovittamista. Välineeksi kehitettiin talotekninen yleissuunnitelma, joka sisältää muun muassa liittymiä ja alueellisia järjestelmiä koskevat kartat ja kuvaukset. Yleissuunnitelmamenettely hyväksytettiin rakennusvalvonnalla.

”Taloteknisellä yleissuunnitelmalla on alueella tavallaan viranomaisrooli, koska yleissuunnitelman ehtojen on täytyttävä, jotta kiinteistö saa rakennus- ja käyttöönottoluvan”, kertoo Indepro Oy:n rakennuttamisen ja valvonnan asiantuntija Seppo Kivilaakso.

Turvallinen Tapiola yrityksille ja asukkaille

Henkilö- ja paloturvallisuus varmistetaan alueellisella paloilmoitus- ja sprinklerijärjestelmällä sekä kiinteistöjen ja keskustavalvomon välille luodulla tietoliikenneverkolla.

”Monimutkaisen kokonaisuuden hallinnassa ei riitä, että jokainen kiinteistö tietää oman tilanteensa, ja siksi ideoimme Granlundin kanssa Tapiolan keskustavalvomo Oy:n. Se kokoaa tarvittavat tiedot kustakin kiinteistöstä sekä seuraa ja ohjaa niiden turvajärjestelmiä”, Kivilaakso kertoo.

Hiljaista ja toimintavarmaa tekniikkaa

Uudet asunnot sijoittuvat liikerakennusten yläpuolelle. Asukkaiden viihtyvyys huomioidaan kaikissa teknisissä ratkaisuissa. Esimerkiksi kaukokylmän avulla päästään eroon äänekkäistä lauhduttimista.

”Katot ovat alueen viides julkisivu, ja siksi tekniikkaa ei sijoiteta perinteisesti vesikatoille”, Kivilaakso toteaa. ”Tekniikan äänitasojen hallintaan ja esimerkiksi ilmanvaihtosäleikköjen sijoitteluun on kiinnitetty erityistä huomiota. Alueelle toteutetaan myös varmennettu sähkönjakelujärjestelmä, niin ettei meteliä ja savukaasupäästöjä aiheuttavia varavoimakoneita tarvita. Sähkökatkon todennäköisyys on alueella alle 0,1 prosenttia!”

Yhteisenä tavoitteena vihreä Tapiola

Alueen energiataloudesta on tehty selvitys. Tavoitteena on energiaomavarainen Tapiola.

”Selvityksen tulokset osoittavat, että esimerkiksi aikaisempaa energiatehokkaamman rakentamisen ansiosta kaava-alueen energiantuotannon hiilijalanjälki ei juuri kasva, vaikka rakennusmassa kaksinkertaistuu,”, kertoo hanketta Granlundilla vetävä Jarmo Kakko. ”Aluelämmön tarve tulee olemaan 40 prosenttia nykyistä pienempi.”

Tavoitteeseen päästään alueellisen kaukokylmä- ja kaukolämpöverkoston avulla.

”Fortum rakensi Tapiolaan Espoon ensimmäisen kaukokylmäverkoston, ja sen ansiosta voimme ohjata jäähdytyksestä syntyvää lämpöä kiinteistöjen lämmitykseen”, Kivilaakso kertoo. ”Myös kiinteistöjen omistajat ovat halukkaita ympäristösertifioimaan rakennuksiaan. Yhteisenä tavoitteenamme on uusi vihreä Tapiola.”

Kuvat: Tapiola toimii ry

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli