Uutiset

Tietomallinnusta arvostetaan myös kehäkolmosen ulkopuolella

Kuopion seudulla tietomalleja hyödynnetään yhä enemmän rakennushankkeiden suunnittelussa ja työmailla.

Uutinen

Tietomallinnuksen hyötyihin ollaankin hyvää vauhtia heräämässä myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

– Maaliskuussa Kuopiossa pitämämme tietomalliseminaari keräsi noin 80 tiedonjanoista rakennusalan päättäjää, kertoo Granlund Kuopio Oy:n sähkösuunnitteluryhmän päällikkö Toni Ollikainen. – Viime vuosina tietomallien hyötyjä on alettu ymmärtää paremmin ja niiden käyttö ottaa työmailla vakavasti. Kaikki isot rakennusliikkeet vaativat tietomallinnusta jo säännöllisesti ja osoittavat samalla suuntaa pienemmille toimijoille, ja mikä merkittävämpää, tilaajille.

Päätös tietomallinnuksesta on tehtävä hankkeen alussa

Tietomallinnuksessa rakennus toteutetaan ensin virtuaalisesti ja sitten fyysisesti.

– Tietomallinnuksen avulla suunnittelijat varaavat tekniikalle riittävät asennuspaikat, jolloin vältetään monet asennusvaiheen ongelmat, Ollikainen kertoo. – Tekniikan tarkastelu ristiin on tietomallina helpompaa, koska 3D-näkymästä havaitaan suoraan, miten esimerkiksi IV-kanavat mahtuvat asennuspaikalle. Perinteiset paperisuunnitelmat aiheuttavat työmailla paljon yhteensovittamista, kun taas tietomallinnus vähentää työmaaselvittelyjä.

Päätös tietomallinnuksen käytöstä on tehtävä hankkeen alussa, mikä heittää pallon tilaajille.

– Hankkeen kannalta on paras tilanne, jos tilaaja vaatii tietomallinnusta jo tarjousasiakirjoissaan, Ollikainen toteaa. – Viimeaikaisista kohteistamme esimerkiksi Kuopion yliopistollisen sairaalan peruskorjauksessa hyödynnettiin tietomallia aktiivisesti niin suunnittelu- kuin työmaavaiheessa. Kuopion sairaanhoitopiirissä ollaankin tietomallinnuksessa todellisia edelläkävijöitä.
Jos kohdetta ei mallinneta hankkeen alusta asti, tietomallia ei pystytä hyödyntämään kunnolla.

– Jälkikäteen tietomallin luominen on raskas operaatio. Tietomallinnushanke onnistuukin parhaiten, kun se on tilaajan, rakentajan sekä koko suunnittelutiimin yhteistyötä.

Tietomalli vähentää urakoitsijoiden kuluja

Tietomallien aktiivinen käyttö työmailla yleistyy, vaikka kehitystä hidastavat luutuneet asenteet.

– On yllättävää, miksi me täällä Pohjolassa olemme edelläkävijöitä tietotekniikassa, mutta tietomallintamisessa pohjoisamerikkalaiset ovat meitä paljon edellä, Granlund Kuopio Oy:n kiinteistöryhmän päällikkö Mika Savolainen ihmettelee. – Tietomalli kuitenkin tarjoaa rakennuttamisvaiheessa urakoitsijoille selviä kustannussäästöjä. Esimerkiksi logistiikassa työvaiheet voidaan suunnitella paremmin eikä suuria varastoalueita tarvita. Tavaraa ostetaan vaiheittain vain se määrä, mikä menee suoraan rekasta asennukseen.

Savolainen uskoo, että tietomallien yleistyminen tulee muuttamaan myönteisesti koko rakennusalaa.

– Tietokoneorientoituneet nuoret hyödyntävät työmailla ennakkoluulottomasti uusinta teknologiaa, kuten tablettitietokoneita, ja he näkevät myös tietomallien hyödyt vanhempaa sukupolvea herkemmin. Rakennusalalla kyse ei enää olekaan vain vasaroista ja nauloista, mikä tulee muuttamaan alan statusta ja parantamaan sen vetovoimaa nuorten silmissä.

Elinkaariajattelu on tietomallinnuksen tulevaisuutta

Tietomallien hyödyntämisen seuraavat askeleet vaativat yhtenäisten standardien kehittämistä.

– Suurin hidaste tietomallien elinkaariajattelussa ja käytössä rakentamisvaiheen jälkeen on tällä hetkellä yhteisten standardien puute, Savolainen toteaa. – Tietoa varastoidaan niin erilaisilla tavoilla, ettei tiedon soveltaminen aina onnistu. Ensimmäisiä askeleita on jo kuitenkin otettu, ja käytössä on esimerkiksi BuildingSMART Finlandin ylläpitämä "Yleiset Tietomallivaatimukset 2012".

Lisäksi tänä vuonna käynnistyi BuildingSMARTin talotekniikkamallien tiedon standardisointiprojekti.

Lähitulevaisuudessa tietomallien hyödyntämisessä vain mielikuvitus on rajana.

– Tietomalli näyttää ruudulta samat asiat kuin havaitaan paikan päällä, eli kiinteistönpitoon saadaan reaaliaikaista ja tarkasti paikannettua tietoa, Savolainen kertoo. – Esimerkiksi vesivuoto saadaan kohdennettua pienelle alueelle ja eristettyä nopeasti. Tietomallinnus soveltuu hyvin myös olosuhteiden havainnollistamiseen ja tilanhallintaan, koska se kertoo esimerkiksi, mikä on eri tilojen vuokrausaste tai neliöhinnat tietyllä alueella. Ylläpidossa tietomallinnuksen suurimpia etuja onkin tiedon visuaalisuus.

"Suunnittelijalla tulisi olla mahdollisuus antaa tietomallit urakoitsijan käyttöön ilman riskikartoitusta mallien oikeellisuudesta. Täydellistä TATE-mallia ei voida tehdä, koska emme pysty kilpailemaan todellisuuden kanssa. Voimme kuitenkin päästä esimerkiksi 95 % tarkkuuteen. Tietomalleissa vaaditaan sekä 3D-geometrian että tietosisällön tarkkuutta, ja suunnittelijan tuottamat mallit ovat riittävän tarkkoja urakoitsijan käyttöön. Urakoitsijat saavat niistä halutessaan suuren hyödyn."
Tero Järvinen, tietomallipäällikkö, Granlund Oy

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli