Uutiset

Turun kaupungin kiinteistöliikelaitos vastaa ilmastohaasteeseen panostamalla rakennusten energiatehokkuuden johtamiseen

Granlund Consulting Oy:llä on kehitysprojektin vetovastuu ja se toimii energiajohtamisen ja työpajatyöskentelyn asiantuntijana.

Uutinen

Turun kaupunki asetti vuonna 2014 kunnianhimoisen tavoitteen tehdä kaupungista hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä. Turku on tavoitteellaan kansainvälisestikin vertailtuna yksi edelläkävijäkaupungeista maailmassa, kymmenen kunnianhimoisimman päästövähennystavoitteita asettaneen kaupungin joukossa  kertoo Turun kaupungin kehittämispäällikkö Risto Veivo.

Turun kaupungin kiinteistöliikelaitos on tarttunut haastavan tavoitteen täytäntöönpanoon toden teolla, tehostamalla kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuuden hallintaa. Noin kaksi kolmannesta Turun kulutuksen aiheuttamista päästöistä aiheutuu alueen rakennusten sähkö- ja lämpöenergiantarpeesta, ja siksi panostaminen tälle alueelle on keskeistä. Keväällä 2016 tilapalvelut päätti käynnistää energiajohtamisen toimintatapojen järjestelmällisen kehittämisen yhdessä Granlund Consulting Oy:n energia- ja ilmastoasiantuntijoiden kanssa. ”Tunnistimme, että ilmastohaasteeseen vastaaminen kustannustehokkaasti vaatii suunnitelmallisia askelia kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuuden edistämisessä” kertoo Turun kaupungin kiinteistöpäällikkö Soile Viiri. Energiatehokkuuteen panostaminen mahdollistaa myös tuntuvat kustannussäästöt kaupungin kiinteistöjen ylläpidossa, Viiri jatkaa.

Granlund Consulting Oy:llä on kehitysprojektin vetovastuu ja se toimii energiajohtamisen ja työpajatyöskentelyn asiantuntijana. Yhteistyön ensimmäisessä vaiheessa selkeytetään kiinteistöliikelaitoksen energiajohtamisen mallia tiiviissä yhteistyössä kiinteistöliikelaitoksen henkilökunnan kanssa. Turun kaupungin kiinteistöliikelaitoksen henkilöstö asettaa mitattavissa olevat tavoitetasot ja päämäärät yhdessä Granlundin energiajohtamisen asiantuntijoiden kanssa. ”Olemme yhteistyöllä saaneet tunnistettua meidän keskeisimmät kehitystarpeet ja työstäneet mahdollisia ratkaisumalleja jo eteenpäin”, Soile Viiri toteaa. Tavoitteisiin pääseminen varmistetaan luomalla konkreettiset toimenpidesuunnitelmat eri energiajohtamisen osa-alueille syksyn 2016 aikana.

Kunnianhimoisen tavoitteen täyttäminen vaatii usean tahon sujuvaa yhteistyötä ja siksi ryhdikäs energiajohtamisen malli on ehdoton edellytys onnistumiselle. ”Turun kaupungin kiinteistöliikelaitoksella on kaikki mahdollisuudet haasteeseen vastaamiseen”, Granlund Consulting Oy:n energiajohtamisen asiakkuuspäällikkö Tuomas Helin toteaa. Toteuttamiskelpoisen suunnitelman laadinta vaatii, että kaikki keskeiset toimijat saadaan saman pöydän ääreen. Prosessissa hyödynnetään työpajatyöskentelyä, minkä avulla mahdollistetaan vuorovaikutus ja tiedon siirtyminen asiantuntijalta toiselle. Näin on mahdollista saada kaikkien osaaminen huomioitua ja löydetään nopeasti ja tehokkaasti oikeat ratkaisut Turun kaupungin kiinteistöjen energiajohtamiseen. 

Lisätietoja: 

Tuomas Helin   
asiakkuuspäällikkö, energiajohtaminen
Granlund Consulting Oy
p. 040 827 8355
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Asta Varpio
ryhmäpäällikkö, energia
Granlund Consulting Oy
p. 050 315 2526
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Soile Viiri
kiinteistöpäällikkö
Kiinteistöliikelaitos, Turun kaupunki
p. 040 196 1124
etunimi.sukunimi@turku.fi

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli