Uutiset

Turvallisuuskonsultointi liiketoiminnan kokonaisvaltaisena suojana

Liiketoiminnan turvaaminen on keskeisessä roolissa nykypäivän yritystoiminnassa. Turvallisuuskonsultoinnissa mahdollistetaan yrityksen häiriötön liiketoiminta kartoittamalla liiketoiminnan operatiiviset riskit ja tarjoamalla sopivat ratkaisut niiden hallitsemiseksi.

Uutinen

Granlundin yritys- ja toimitilaturvallisuuden suunnittelu- ja konsultointipalvelut toimivat asiakkaan liiketoiminnan ja sen turvallisuusstrategian tukena. Turvallisuuskonsultointipalvelut voivat liittyä muun muassa liiketoiminnan operatiivisten riskien hallintaan kuten fyysisen turvallisuuteen, henkilöstön suojaamiseen ja turvallisuuskoulutuksiin sekä toimialakohtaisiin turvallisuusstandardeihin ja -ohjeistuksiin. Palveluiden osana voivat myös olla henkilökunnan kouluttaminen ja määräväliajoin suoritettavat kartoitukset ja katselmoinnit.

Palvelut tilaajan tarpeiden mukaan
Tällä hetkellä tele- ja turvasuunnittelua sekä turvallisuuskonsultointia Granlundilla hoitava tele-turvaryhmä koostuu noin seitsemästä työntekijästä, joista turvallisuuskonsultointiin ovat keskittyneet konsultit Janne Helenius ja Granlund-konsernin turvallisuuspäällikkönä toimiva Markku Leskinen.

Koska jokainen asiakas on yksilöllinen, palvelut suunnitellaan juuri tilaajan tarpeita varten. Turvallisuuskonsultointi voi muodostua esimerkiksi rakentamisen yhteydessä toteutettavasta kiinteistön ja toiminnan turvallisuuden hallinnan kuvauksesta. Lähtökohtana voi myös olla tätä laajempi turvallisuuskartoitus ja riskianalyysi, joissa määritellään turvallisuusstrategia ja tavoitteet yhteistyössä tilaajan kanssa.

- Otamme huomioon alakohtaiset vallitsevat trendit, sisäiset ja ulkoiset vaatimukset, analysoimme riskit, esitämme toimintaehdotuksia ja luonnostelemme tarvittavat asiakkaan liiketoimintaa tukevat ja hyödyttävät palvelut ja turvallisuustekniikan kustannusarvioineen, kertoo Helenius.

Granlund kilpailuttaa eri turvallisuuspalveluiden tarjoajat asiakkaan puolesta ja etsii yhdessä asiakkaan kanssa toimivan kokonaisuuden. Turvallisuuskonsultoinnin osana voidaan lisäksi kehittää myös muita asiakkaan liiketoiminnan osia. Konsultointipalvelut voivat olla kertaluonteisia tai pitkäjänteisempiä kokonaisuuksia.
- Tarjoamme asiakkaille ratkaisuja myös turvallisuusjohtamisen prosesseihin. Käytännössä ratkaisemme asiakkaan ongelman yhdessä asiakkaan kanssa ja pystymme tuomaan lisäarvoa asiakkaan liiketoimintaprosesseihin, Helenius kokoaa.

Tunnustus osaamiselle Finnish Security Awards -tapahtumassa
Finnsecurity ry ja Turvallisuus- ja riskienhallintalehti jakoivat 28 kumppaninsa kanssa Finnish Security Awards 2016 –tapahtumassa palkintoja ansioituneille turvallisuusalan osaajille. Helsingin Ritarihuoneella lokakuussa järjestetyssä tapahtumassa haluttiin nostaa esille esimerkillisiä turvallisuustoimijoita ja alan uusia innovaatioita. Helenius oli Vuoden turvallisuuskonsultti –kategorian finaalikolmikossa, josta hänelle myönnettiin kunniamaininta.
- Saamani tunnustus on minulle erittäin suuri kunnianosoitus. Finnish Security Awards on tapahtumana tärkeä, sillä se nostaa laajalla skaalalla turvallisuusalan osaajien profiilia ja korostaa turvallisuusalan toiminnan tarpeellisuutta Suomessa, hän kiittelee.

Lisätietoja:

Janne Helenius
Turvallisuuskonsultti, Granlund Oy
etunimi.sukunimi@granlund.fi
0406342864

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli