Uutiset

Uudentyyppisessä palveluverkkoselvityksessä asukkaita kuunnellaan useita kertoja

Helsingin kaupungin Tilakeskus halusi uudenlaisen toimintamallin kokeiluun kumppanin, joka yhdessä Tilakeskuksen kanssa koordinoisi hanketta useiden toimijoiden välillä.

Uutinen

Granlund Oy on ollut konsulttina noin 20:ssä eri kunnille ja kaupungeille tehdyissä palveluverkkoselvityksissä. Keväällä kokeiltiin uudenlaista toimintamallia, jossa Kannelmäki – Kaarelan alueen asukkaat osallistuivat aktiivisesti koulu- ja päiväkotipalvelujen suunnitteluun jo ehdotusten valmisteluvaiheessa.

– Tarkoitus oli luoda kaupungin palveluverkkoselvityksiin uudenlainen toimintamalli, jossa ratkaisut eivät ole ylhäältä annettuja, vaan asukkaat osallistuvat aktiivisesti vaihtoehtojen valintaan, kertoo Granlund Oy:n ylläpidon asiantuntija Topi Korpela.

Poikkeuksellisesti Granlund ei vastannut pelkästään selvitystyöstä, vaan osallistui kokonaisvaltaisesti projektin suunnitteluun.

– Laskentamallejamme hyödynnettiin hankkeessa ennen kaikkea dialogin välineenä ja keinona muodostaa asioista yhteinen kanta alueen asukkaiden kanssa, Korpela toteaa. – Vastasimme myös yleisötilaisuuksista, joissa huomasimme, miten tärkeää on välittää tietoa avoimesti. Asukkaiden ja virkamiesten on hyvä keskustella asioista yhdessä saman pöydän äärellä.

Myös Granlundin asiantuntemus ympäristöselvityksissä otettiin ilolla vastaan.

– Pystyimme reagoimaan vanhempien kysymyksiin ja huoliin nopeasti tekemällä tarvittavat ympäristöselvitykset saman tien, Korpela kertoo. – Esimerkiksi varmistimme mittauksilla hankkeen aikana, ettei lähellä kulkevan voimalinjan sähkömagneettinen kenttä ylitä kansainvälisiä raja-arvoja.

Helsingille yleispätevä palveluverkkoselvitysmalli

Helsingin kaupungin Tilakeskus halusi uudenlaisen toimintamallin kokeiluun kumppanin, joka yhdessä Tilakeskuksen kanssa koordinoisi hanketta useiden toimijoiden välillä.

– Astuimme hankkeessa myös tuntemattomille vesille, joten oli eduksi, että Granlundilta löytyi kokemusta vastaavista hankkeista jo muualta Suomesta, kertoo Helsingin kaupungin kiinteistöviraston Tilakeskuksen hankesuunnittelupäällikkö Jarmo Raveala. – Granlundista oli suuri apu myös hankkeen organisoinnissa, koska asukasyhteistyö on hyvin työllistävää. Yhtenä hankkeen sisäänrakennettuna tavoitteena olikin kehittää omaa osaamistamme ja poikkihallinnollista yhteistyötä eri virastojen välillä, ja siinä konsultin osaamisesta oli erinomainen apu. Tulevaisuudessa pystymme vetämään hankkeita omin voimin ja hyödyntämään uutta toimintamallia laajemminkin kaupungin palveluverkkotarkasteluissa.

Yhdessä saavutettiin hyviä kompromisseja

Hankkeen aikana järjestettiin yleisötilaisuuksia, joista ensimmäisessä valittiin alueen asukkaiden joukosta edustajat, jotka osallistuivat tarkempaan valmistelutyöhön kaupungin virkamiesten kanssa.

– Aluksi työryhmien oli tarkoitus luoda 2–3 vaihtoehtoista palvelumallia, mutta lopulta löysimme yhden kaikkia osapuolia tyydyttävän ehdotuksen, kertoo Helsingin kaupungin kiinteistöviraston Tilakeskuksen tiedottaja Sari Korolainen. – Kaikki asukkaat pääsivät kommentoimaan ehdotusta verkossa Kerrokantasi.fi-palvelussa, ja malli esiteltiin myös yleisötilaisuudessa. Yllättäen asukkaita saapui paikalle vain vähän, mikä kertoo, että malli koettiin yleisesti onnistuneeksi.

Alueen vanhempien ja koulujen sekä kaupungin eri virastojen toimiva yhteistyö hankkeessa osoitti, että on järkevää panostaa avoimeen keskusteluun ja ennaltaehkäistä näin riitoja.

– On luonnollista, että jokainen haluaa säilyttää lähipalvelunsa, mutta yhteistoiminta auttaa näkemään kokonaisuuden ja hakemaan kompromisseja, Korolainen toteaa. – Kun asukkaat otetaan mukaan keskusteluun jo hankkeen alkuvaiheessa, pystymme huomioimaan alueen dynamiikan, ihmisten liikkumistavat ja paikallisten yhteisöjen mielipiteen. Uskon, että uusi toimintatapa vähentää valituksia, säästää virkamiesten aikaa ja helpottaa poliittisten päätösten tekoa.

Vanhempia kuunneltiin myös prosessin kehittämisessä

Kannelmäen peruskoulun vanhempainyhdistyksen varapuheenjohtaja Elisa Niemi osallistui palveluverkkoselvitykseen vanhempien ja asukkaiden edustajana.

– Lähdin mukaan kouluverkon palveluverkkotarkasteluun jo sen ensimmäisessä vaiheessa syksyllä 2015, jolloin prosessi jätti auki paljon kysymyksiä. Me vanhemmat toivoimme, että tarkastelua laajennettaisiin päiväkoti-ikäisiin ja eri virastot tekisivät yhteistyötä.

Alkuvuodesta 2016 vanhempien toive toteutui.

– Granlund Oy:n konsulttivetoinen kokonaistarkastelu oli positiivinen yllätys, Niemi kertoo. – Tarkastelu oli pitkäjänteisempää ja kokonaisvaltaisempaa, ja puolueettoman tahon läsnäolo kevensi tunnelmaa. Sekä yleisötilaisuudet että osallisuusryhmien tapaamiset olivat antoisia, ja tunsimme pääsevämme vaikuttamaan tuleviin ratkaisuihin. Oli myös ilo huomata, että Helsingin kaupunki arvostaa haluamme vaikuttaa ja ottaa asukkaat mukaan kaupungin rakentamiseen.

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli