Uutiset

Vaasan keskussairaalan U-rakennus valmiiksi etuajassa

Tietomallinnuksella tehokkuutta rakentamiseen

Uutinen

Vaasan sairaanhoitopiiri on tehnyt yhteistyötä Granlundin kanssa jo vuosia erityisesti sairaalakohteissa. Keskussairaalan U-rakennuksen TATE-suunnitteluun osallistui Granlundilta kolme toimistoa: Pohjanmaa, Kuopio ja Helsinki. 

U-rakennus sisältää sairaala-apteekin puhdastiloineen sekä poliklinikka- ja kuvantamistiloja, kuten isotooppilaboratorion. Kiinteistöön suunniteltiin myös poikkeuksellisen suuri IV-konehuone, joka kattaa noin 10 % rakennuksen 7000 brm²:n pinta-alasta.

 ”Monimutkaisen kohteen TATE-suunnitteluun osallistui paljon eri toimijoita, joiden työskentelyä koordinoitiin yli 40 suunnittelukokouksessa”, kertoo Granlund Pohjanmaan LVI-suunnittelun projektipäällikkö Ola Wistbacka. ”Pohjanmaan toimisto vastasi LVISA-suunnittelusta, Kuopio KSL- ja puhdastilasuunnittelusta sekä Helsinki sprinkleri- ja varavoimakonehuoneen suunnittelusta. Lähes kaikki ihmiset pysyivät samoina hankkeen alusta loppuun.”

Tietomallinnuksella tehokkuutta rakentamiseen

LVI-, sähkö- ja automaatiosuunnittelu toteutettiin millintarkalla tietomallinnuksella.

”Erityisen vaativaa oli puhdastilojen yläpuolella olevan teknisen tason mallinnus ja yhteensovitus sekä puhdastilaelementtien sähkösuunnittelu”, kertoo Granlund Pohjanmaan sähkösuunnittelun projektipäällikkö Anu Kippola. ”Lisäksi kaikista tilan seinistä tehtiin seinäprojektiot, jolloin työmaalle tuotavat seinäelementit sisälsivät valmiiksi kaikki tarvittavat rasiapaikat.”

Suunnittelussa huomioitiin puhdastilojen ja tutkimushuoneiden erikoisvaatimukset.

”Puhdastiloissa pelkkä ilmansuodatus ei riitä, vaan LVI-suunnittelulta vaaditaan tarkkaa ilmamäärien hallintaa ja riittävä alipaine”, Wistbacka kertoo. ”Haastavaa oli puhdastilojen useiden kohdepoistojen suunnittelu, koska niiden käyttö vaihtelee, eikä lämmöntalteenottoakaan sopinut unohtaa. Lisäksi pariin tutkimushuoneeseen lisättiin erikoissuodatus ja mahdollisuus alipaineen järjestämiseen, jotta tilat toimivat tarvittaessa tuberkuloosipotilaiden tutkimushuoneina.”

Toimiva tietomalli oli ahkerassa käytössä työmaalla

Vaasan sairaanhoitopiirille tietomalli on hankkeiden tärkeimpiä työkaluja.

”Tietomallin käyttö velvoittaa jokaisen suunnittelijan paneutumaan työhönsä, ja tietomallia käytettiin alusta asti myös U-rakennuksen työmaalla”, kertoo Vaasan sairaanhoitopiirin rakennustöiden valvoja Antti Koivisto. ”Urakoitsijoiden kyky hallita tietomallia edesauttoi projektin etenemistä, ja ongelmat voitiin korjata jo urakoitsijapalavereissa. Kun muutostöitä tarvitsi tehdä vähemmän, aikataulut pitivät, mikä vaikutti tilaajan kustannuksiin. Tietomallista nähtiin myös työvaiheistus, mikä auttoi aikatauluttamaan eri ryhmien työsuoritukset oikein. Sisätilat luovutettiinkin kaksi kuukautta etuajassa.”

”Tavoitteemme oli saada Granlundilta mahdollisimman täydelliset ja toteutuskelpoiset suunnitelmat, jotka valmistuvat ajoissa ja ovat yksi yhteen todellisuuden kanssa. Tässä onnistuttiin. Usean eri toimiston yhteispeli toimi hyvin, ja uskon, että saimme kehiin parhaat voimat ja viimeisimmän tietotaidon”, Koivisto kiteyttää. 

Lisätietoja

Anu Kippola
Sähkösuunnittelun projektipäällikkö
Granlund Pohjanmaa Oy
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Ola Wistbacka
LVI-suunnittelun projektipäällikkö
Granlund Pohjanmaa Oy
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli