Uutiset

Virpa C -kehityshankkeessa tieto integroituu uusiksi palveluiksi

Älykäs kiinteistönhallinta tuottaa lisäarvoa kiinteistön ylläpidon lisäksi myös käyttäjäkokemuksen muotoiluun ja tarjontaan.

Uutinen

Teknologia- ja liiketoiminta-alustoilla kehitetään kiinteistöpalveluja

Puoli vuotta sitten käynnistyneessä kiinteistötoimialan Virtuaalinen palveluympäristö (VIRPA C) – yhteishankkeessa 15 yritystä ja viisi tutkimusryhmää kolmesta tutkimusorganisaatiosta kehittävät yhdessä uusia kiinteistöpalveluja. Hankkeessa yhdistyy osaaminen kiinteistöjen suunnittelusta, rakentamisesta, johtamisesta, energianhallinnasta, ICT:stä ja palveluliiketoiminnasta. Kiinteistöpalveluiden kehittäminen pohjautuu dataan, jonka avulla luodaan uusia tapoja tehostaa kiinteistöjen toimintaa. Hankkeen tavoitteena on kehittää kiinteistöjen käyttäjäkokemusta, elinkaarenhallintaa sekä uusia liiketoimintamalleja. Hanke päättyy vuonna 2018, ja se on suuruudeltaan yli 4M€.

“Toisilla on tietomallit tiloista, toisilla on anturit tiloissa – yhdistämällä niitä järkevillä tavoilla voidaan tilan toiminta ja tilassa tapahtuvat muutokset tehdä näkyviksi“, toteaa Olli Olkkonen A-insinööreistä painottaen monialaisen yhteistyön tärkeyttä.

Mukautuvat käyttöliittymät kaiken a ja o

Mukautuvat käyttöliittymät ovat kiinteistöpalvelujen rajapinta käyttäjiin. Virpa C -hankkeessa yhdistyvät yritysten asiantuntijoiden näkemykset ja tutkijoiden osaaminen. Hankkeessa testataan uusia tila- ja palveluratkaisuja yhdessä käyttäjien kanssa todellisissa käyttötilanteissa.

”Uuden kokeilu on kehittämistä parhaimmillaan – meidän tehtävämme on kerätä systemaattista palautetta kokeiluista”, toteaa Suvi Nenonen Tampereen teknillisestä korkeakoulusta.

VIRPA C -hankkeessa tutkimuslaitokset tukevat yrityksiä kehittämis- ja innovaatio-toiminnassa suodattamalla ajankohtaista ja viimeisintä tutkimustietoa hankkeen osapuolten käyttöön, tekemällä tarvittavia trendikartoituksia, sekä jäsentämällä ja havainnollistamalla uusien palveluiden liiketoimintapotentiaalia, ekosysteemin toimintamalleja ja vaihtoehtoisia skenaarioita palvelujen kehittämisen tueksi. Kokeilukulttuuria hyödyntävää kehittämistä tapahtuu kahdessa pilottiympäristössä: Oulun yliopiston kampuksella Linnanmaalla ja Tampereen teknillisen yliopiston kampuksella Hervannassa. Yhteistyö yli kiinteistöalan rajojen on tärkeää.

Kehittämisen kohteena ovat myös liiketoimintamallit. Tähän asti erityyppisiä kiinteistöpalveluita ovat toimittaneet erikoistuneet palvelutoimittajat. Teknologioiden, tuotteiden, järjestelmien ja palveluiden hajanaisuuden ja irrallisuuden vuoksi uusien teknologisten ratkaisujen käyttöönotto on ollut hidasta ja digitalisaation mahdollisuuksia ei ole voitu hyödyntää täysimääräisesti. Liiketoiminta-alustojen näkökulmasta pyritään yhdistämään ja jakamaan olemassa olevia, myös kolmansien osapuolien, resursseja ja toimintoja uudella tavalla siten, että asiakkaalle syntyy lisäarvoa.

”Uusi palveluliiketoiminta lisää kiinteistöjen ylläpidon osaamista ja varmistaa omalta osaltaan kiinteistöomaisuuden arvon”, painottaa Petri Ahokangas Oulun yliopistosta.

Tähtäämme vastaamaan käyttäjien ongelmiin

Yhtenä päämääränä on käyttäjäkokemuksen muotoilu. Tulevaisuudessa virtuaalinen todellisuus ja lisätty todellisuus eivät ole erillinen asia, vaan ne muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla voimme nähdä ja kokea rakennettua ympäristöä moniulotteisesti ja moniaistillisesti.

Tavoitteena on synnyttää uusia kansainvälisille markkinoille tähtääviä palveluita yhteistyössä tietotekniikkapalveluita tuottavien ja energiatoimialan yritysten kanssa. Hankkeessa kehitetään uusia sovelluksia, jotka hyödyntävät virtuaaliteknologioita, kuten 3D-mallinnusta sekä virtuaalista ja lisättyä todellisuutta, kiinteistön käytön aikana. Uudet sovellukset helpottavat koko toiminnan resursointia ja lisäävät tehokkuutta. Kiinteistöjen elinkaaren hallinta ja käyttäjien tyytyväisyys paranee, ja kiinteistöjen houkuttelevuus kasvaa.

Hankeen valmistelijana ja koordinaattorina toimii Jalecon Oy. Rahoittajina ovat Tekes, mukana olevat yritykset ja tutkimuslaitokset: A-insinöörit Oy, Abloy Oy, Adminotech Oy, Augumenta Oy, Elisa Oyj, Fatman Oy, Gane Oy, Granlund Oy, Helvar Oy Ab, Mirasys Oy, NCC Suomi Oy, Newsec Asset Management Oy, Oulun Yliopisto Tilapalvelut, Siemens osakeyhtiö, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, Tampereen teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.

”Hankkeessa on mukana hyvä organisaatioverkosto alan edelläkävijöitä. Kiinteistön ylläpidon digitaalipalvelujen kehittäminen on tärkeää ja tämä pilottihanke on hyvä esimerkki oikeanlaisesta kehityksestä. Olemme oppineet hankkeessa paljon”, kertoo johtava asiantuntija Heikki Ihasalo Granlundilta.

 

Lisätietoja:

Hankkeen koordinaattori

Jarmo Lehto, toimitusjohtaja Jalecon Oy

Puh. 040 833 1131

etunimi.sukunimi@jalecon.com

SYK

Hankkeen puheenjohtaja

Olli Niemi, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Puh. 050 60 210

etunimi.sukunimi@sykoy.fi

 

TTY

Hankkeen tutkija

Suvi Nenonen, dosentti, Tampereen teknillinen yliopisto

Puh. 050 598 5342

etunimi.sukunimi@tut.fi

 

 

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli