Uutiset

Yksi Suomen suurimmista rakennuttajista korostaa RAU-suunnittelun merkitystä

Kesko Oyj ja Granlund Oy pyrkivät yhdessä tehostamaan perinteisiä suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitotapoja sekä laajentamaan samalla RAU-suunnittelun roolia.

Uutinen

Kesko Oyj:n hallinnassa on Suomessa noin 950 kiinteistöä, ja rakentamisvaiheessa on koko ajan 50–60 kohdetta.

– Olemme analysoineet jo pitkään perinteistä rakentamisen mallia, joka ei tunnu johtavan haluttuun lopputulokseen, kertoo Keskon talotekniikkapäällikkö Jari Pihlajamaa. – Haluamme varmistaa, että kiinteistömme toimivat halutulla tavalla, ja yksi keino on siirtää aikaa ja tarkkuutta vaativat työt työmaalta tehdasympäristöön. Tilaamme esimerkiksi ilmanvaihtokoneita valmiiksi varusteltuina ja tehtaalla koekäytettyinä, jolloin käyttöönotto nopeutuu ja koneiden toiminta saadaan kerralla oikeaksi. Pienemmissä kohteissa olemme tuoneet työmaalle valmiina jopa kokonaisia konehuoneita. Olemme saaneet uudesta toimintatavasta hyviä kokemuksia, ja rakennusurakan loppuunsaattaminen on helpottunut selvästi.

RAU-suunnittelu aikaisempaa suurempaan rooliin

RAU-suunnittelu halutaan voimallisemmin mukaan jo projektien suunnitteluvaiheeseen LVI- ja sähkösuunnittelun rinnalle.

– Perinteisesti RAU-suunnittelu on osa LVI-suunnittelukokonaisuutta, mutta koska TATE-ratkaisut teknistyvät nopeasti, automaatio vaatii koko ajan enemmän erikoisosaamista niin prosessien toimivuuden kuin TATE-laitekokonaisuuksien keskinäisen yhteensopivuudenkin kannalta, Pihlajamaa toteaa. – Haluammekin nostaa RAU-suunnittelun LVIS-suunnittelun rinnalle suunnittelu- ja työmaakokouksiin, jolloin voimme varmistaa yhdessä taloteknisten järjestelmien suunnitteluratkaisujen oikean sisällön toteutusta varten. Olemme jo käyttäneet automaatiosuunnittelijan asiantuntemusta laitehankintojen selonottoneuvotteluissa tuomaan esille tärkeät toiminnallisuudet ja varmistamaan esimerkiksi erilaisten väyläratkaisujen sopivuuden. Olemme säästyneet tällä pienellä toimintatapamuutoksella monelta virhearviolta.

Systeemikoordinaattori säästäisi elinkaarikuluja

Kesko suunnittelee projekteihinsa uudenlaista systeemikoordinaattorin roolia.

– RAU-suunnittelija sopisi projekteihin systeemikoordinaattoriksi, jonka tehtävänä olisi laitevalintojen yhteensopivuuden ja rakennusautomaation toiminnallisuuden varmistaminen sekä takuuaikainen järjestelmien virittäminen ja energiatehokkuustavoitteiden toteutumisen valvonta, Pihlajamaa kertoo. – Tämä tarkoittaisi talotekniikka-alan ehkä suurinta roolimuutosta tällä vuosituhannella. Perinteisestihän takuuaikana on luotettu ylläpito-organisaation toimintaan ja kaukovalvonnan kykyyn virittää järjestelmä, vaikka kumpaakaan ei ole resursoitu toiminnan vaatimalle tasolle. Toimintamallia on jo osin testattu yksittäisissä projekteissa, ja olemme saaneet takuuaikaseurannasta hyviä tuloksia. RAU-suunnittelijoille olisi nyt tarjolla tuhannen taalan paikka astua esiin ja ottaa aikaisempaa suurempaa roolia.

Muutos vaatii myös rakennuttajilta halua panostaa RAU-suunnitteluun aikaisempaa enemmän.

– RAU-suunnittelun roolin kasvattaminen tarjoaa lopulta säästöjä, erityisesti energiakustannuksissa, kun viat löydetään ja korjataan nopeasti, Pihlajamaa toteaa. – Kohteeseen ei esimerkiksi tarvitse lähettää monen hengen porukkaa selvittelemään hälytyksen syytä, vaan RAU-suunnittelija ottaa etäyhteyden järjestelmään ja selvittää vian viidessä minuutissa. Takuuaikaseuranta onkin erinomainen keino säästää kustannuksia ja täyttää samalla energiasäästösopimusten tavoitteet.

Rakennusautomaation itsediagnostiikka on lähitulevaisuutta

Toinen keino vähentää rakennuttajan kuluja on RAU-järjestelmien itsediagnostiikan kehittyminen.

– Kun rakennus valmistuu, sen rakennusautomaatio liitetään 24/7-etävalvomoon, jonka kautta kiinteistön erilaiset vikahälytykset ja virhetoiminnot hoidetaan nopeasti, Pihlajamaa kertoo. – Valvomohenkilökunnan resursseja ei ole kuitenkaan lähtökohtaisesti mitoitettu jatkuvaan vikojen selvittelyyn. Rakennusautomaatiojärjestelmän olisikin hyvä pystyä diagnosoimaan itse vian syy tai ainakin auttamaan eri vikamahdollisuuksien rajaamisessa. Nyt olemme vihdoin siinä tilanteessa, että tarjolla on kohtuuhintaisia IoT-järjestelmiä ja langattomia mittalaitteita. Anturointeja ja järjestelmän älykkyyttä lisäämällä voimme tehostaa itsediagnostiikkaa tulevaisuudessa.

”Kesko on käyttänyt Granlundin palveluja laajasti viimeisten 20 vuoden aikana. Hankkeemme alkavat monesti todella kiireisellä aikataululla, ja siksi tarvitsemme nopeasti resursseja talotekniikkasuunnitteluun ja siihen liittyviin laskentapalveluihin. Toivomme suunnitteluun aina lisää ylläpidon näkökulman ymmärrystä, mutta lähtökohtaisesti asiat ovat Granlundilla kunnossa: suunnittelu on ammattitaitoista ja hyvällä mallilla.”
– Jari Pihlajamaa, Kesko Oyj:n talotekniikkapäällikkö

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli